RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Urząd krakowskiego wójta sądowego i jego rola w uwierzytelnianiu i przechowywaniu testamentów i inwentarzy pośmiertnych u schyłku średniowiecza

Creator:

Radomski, Maciej T.

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61 Nr 2 (2013)

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Bąkowski K. 1902. Sądownictwo Karne w Krakowie w wieku XIV. In Józefa Czecha Kalendarz krakowski na rok 1902. Kraków, 3-47
Bartoszewicz A. 2013. Języki wernakularne w testamentach mieszczan krakowskich XIV-XV w., „Kw.HKM”, R. LXI, nr 2
Bartoszewicz A. 2012. Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce. Warszawa, 250-255
Bartoszewicz A. 2011. Testament jako źródło do badań nad piśmiennością mieszczańską w późnymśredniowieczu. „Kw.HKM”, R. LIX, nr 3-4, 293-303
Cracovia artificum 1501-1550, oprac. J. Ptaśnik, Kraków 1936, np.: nr 12, 120, 168, 168 etc
Friedberg M. 1955. Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, „Archeion”, 24, 277-304
Jelonek-Litewka K. 1995. Wstęp. In Księga wójtowska krakowska 1442-1443. Registrum domini advocati Cracoviensis 1442-1443. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie, wyd. M. Niwiński, K. Jelonek- Litewka, A. Litewka. Kraków, VII-XII
Jišová K. 2011. Die Testamente der Elite von Krakau und Prag im Spätmittelalter. In Z. Noga (ed.), Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku). Zbiór studiów. Kraków, 447-459
Niwiński M. 1938. Wójtostwo krakowskie w wiekach średnich. Kraków
Piwowarczyk E. and Tyszka P. 2006. Przyczynek do pobożności mieszczan krakowskich na podstawie XV- wiecznych legatów w Liber testamentorum (rkps 772), „Nasza Przeszłość”, 105, 7-42
Piwowarczyk E. 2008. Legaty na kościół i klasztor oo. Dominikanów w Krakowie (XIV-XV w.). Z badań nad pobożnością miejską. In K. Ożóg, T. Gałuszka, Z. Zajchowska (eds.), Mendykanci w średniowiecznym Krakowie. Kraków, 485-503
Piwowarczyk E. 2006. Legaty na kościół Panny Marii (Mariacki) w Krakowie (XIV-XV w.). Przyczynek do badań nad religijnością miejską. „Rocznik Krakowski”, 72, 5-23
Piwowarczyk E. 2010. Legaty testamentowe ad pias causas w XV-wiecznym Krakowie. Kraków
Piwowarczyk E. 2009. Legaty testamentowe na kościół św. Anny (1400-1530). Z krakowskich ksiąg miejskich. In Z. Kliś and T. Węcławowicz (eds.), Studia z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie. Kraków, 73-89
Sowina U. and Pacuski K. 2011. Testamenty mieszczan krakowskich jako źródła do badań nad stronami rodzinnymi imigrantów w krakowskiej elicie władzy (Przykład Jana z Reguł na Mazowszu). In Elita władzy miasta Krakowa..., 433-446
Sowina U. 2010. Testamenty krakowskie z przełomu średniowiecza i nowożytności wobec zasad dziedziczenia według prawa magdeburskiego. „Kw.HKM”, R. LVIII, nr 2, 185-190
Sowina U. 2006. Testamenty mieszczan krakowskich o przekazywaniu majątku w późnym średniowieczu i we wczesnej nowożytności. In M. Nodl (ed.), Sociální svět středověkého města. Praha, 173-183
Wyrozumska B. 1995. Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu. Kraków, 22, 73-75, 90-92
Wyrozumska B. 2001. Sądownictwo miejskie w średniowiecznym Krakowie, „Rocznik Krakowski”, R. 67, 5-11
Wyrozumski J. 1992. Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków
Wysmułek J. 2011. Krakowska Liber Testamentorum jako źródło do badań społeczeństwa miasta późnośredniowiecznego (zarys problematyki), „Kw.HKM”, R. LIX, nr 2, 305-312
Wysmułek J. 2010. Przejawy religijności mieszczan krakowskich na podstawie XIV-wiecznych testamentów i zapisów pobożnych, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 54, 85-126
Wysmułek J. 2012. Wills as Testimony of Marriage Contracts in Late Medieval Krakow. In P. Andersen, K. Salonen, H. Møller Sigh, H. Vogt (eds.), Law and Marriage in Medieval and Early Modern Times, Proceedings of the Eight Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2011. Copenhagen, 181-190

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

61

Issue:

2

Start page:

263

End page:

268

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54856 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information