Obiekt

Tytuł: Urząd krakowskiego wójta sądowego i jego rola w uwierzytelnianiu i przechowywaniu testamentów i inwentarzy pośmiertnych u schyłku średniowiecza

Twórca:

Radomski, Maciej T.

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61 Nr 2 (2013)

Współtwórca:

Szymańska, Izabela : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

Bąkowski K. 1902. Sądownictwo Karne w Krakowie w wieku XIV. In Józefa Czecha Kalendarz krakowski na rok 1902. Kraków, 3-47
Bartoszewicz A. 2013. Języki wernakularne w testamentach mieszczan krakowskich XIV-XV w., „Kw.HKM”, R. LXI, nr 2
Bartoszewicz A. 2012. Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce. Warszawa, 250-255
Bartoszewicz A. 2011. Testament jako źródło do badań nad piśmiennością mieszczańską w późnymśredniowieczu. „Kw.HKM”, R. LIX, nr 3-4, 293-303
Cracovia artificum 1501-1550, oprac. J. Ptaśnik, Kraków 1936, np.: nr 12, 120, 168, 168 etc
Friedberg M. 1955. Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, „Archeion”, 24, 277-304
Jelonek-Litewka K. 1995. Wstęp. In Księga wójtowska krakowska 1442-1443. Registrum domini advocati Cracoviensis 1442-1443. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie, wyd. M. Niwiński, K. Jelonek- Litewka, A. Litewka. Kraków, VII-XII
Jišová K. 2011. Die Testamente der Elite von Krakau und Prag im Spätmittelalter. In Z. Noga (ed.), Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku). Zbiór studiów. Kraków, 447-459
Niwiński M. 1938. Wójtostwo krakowskie w wiekach średnich. Kraków
Piwowarczyk E. and Tyszka P. 2006. Przyczynek do pobożności mieszczan krakowskich na podstawie XV- wiecznych legatów w Liber testamentorum (rkps 772), „Nasza Przeszłość”, 105, 7-42
Piwowarczyk E. 2008. Legaty na kościół i klasztor oo. Dominikanów w Krakowie (XIV-XV w.). Z badań nad pobożnością miejską. In K. Ożóg, T. Gałuszka, Z. Zajchowska (eds.), Mendykanci w średniowiecznym Krakowie. Kraków, 485-503
Piwowarczyk E. 2006. Legaty na kościół Panny Marii (Mariacki) w Krakowie (XIV-XV w.). Przyczynek do badań nad religijnością miejską. „Rocznik Krakowski”, 72, 5-23
Piwowarczyk E. 2010. Legaty testamentowe ad pias causas w XV-wiecznym Krakowie. Kraków
Piwowarczyk E. 2009. Legaty testamentowe na kościół św. Anny (1400-1530). Z krakowskich ksiąg miejskich. In Z. Kliś and T. Węcławowicz (eds.), Studia z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie. Kraków, 73-89
Sowina U. and Pacuski K. 2011. Testamenty mieszczan krakowskich jako źródła do badań nad stronami rodzinnymi imigrantów w krakowskiej elicie władzy (Przykład Jana z Reguł na Mazowszu). In Elita władzy miasta Krakowa..., 433-446
Sowina U. 2010. Testamenty krakowskie z przełomu średniowiecza i nowożytności wobec zasad dziedziczenia według prawa magdeburskiego. „Kw.HKM”, R. LVIII, nr 2, 185-190
Sowina U. 2006. Testamenty mieszczan krakowskich o przekazywaniu majątku w późnym średniowieczu i we wczesnej nowożytności. In M. Nodl (ed.), Sociální svět středověkého města. Praha, 173-183
Wyrozumska B. 1995. Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu. Kraków, 22, 73-75, 90-92
Wyrozumska B. 2001. Sądownictwo miejskie w średniowiecznym Krakowie, „Rocznik Krakowski”, R. 67, 5-11
Wyrozumski J. 1992. Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków
Wysmułek J. 2011. Krakowska Liber Testamentorum jako źródło do badań społeczeństwa miasta późnośredniowiecznego (zarys problematyki), „Kw.HKM”, R. LIX, nr 2, 305-312
Wysmułek J. 2010. Przejawy religijności mieszczan krakowskich na podstawie XIV-wiecznych testamentów i zapisów pobożnych, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 54, 85-126
Wysmułek J. 2012. Wills as Testimony of Marriage Contracts in Late Medieval Krakow. In P. Andersen, K. Salonen, H. Møller Sigh, H. Vogt (eds.), Law and Marriage in Medieval and Early Modern Times, Proceedings of the Eight Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2011. Copenhagen, 181-190

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

61

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

263

Strona końc.:

268

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54856 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji