Obiekt

Tytuł: Testamenty mieszczan radziejowskich w późnym średniowieczu w świetle ksiąg ławniczych i radzieckich

Twórca:

Warda, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61 Nr 2 (2013)

Współtwórca:

Szymańska, Izabela : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. 1998. Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa, 260
Bartoszewicz A. 1997. Warta: społeczeństwo miasta w II połowie XV wieku i na początku XVI wieku, Warszawa,125-126
Bartoszewicz A. 2012. Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce. Warszawa
Bogucka M. and H. Samsonowicz 1986. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Wrocław, 110
Głowacka A. 2002. Radziejów w XVI-XVIII wieku. Szkic z życia mieszkańców małego miasta. In Radziejów poprzez stulecia. Włocławek-Radziejów, 170
Karczewski D., Lokacja Radziejowa na tle urbanizacji średniowiecznych Kujaw. In Radziejów poprzez stulecia,32
Księga ławnicza miasta Płocka 1489-1517. oprac. D. Poppe, Warszawa 1995
Księgi sądowe miasta Wąwolnicy z lat 1476-1500. oprac. G. Jawor and A. Sochacka, red. R. Szczygieł. Lublin 1998
Maisel W. 1961. Sądownictwo miasta Poznania do końca XVI wieku. Poznań, 72-73
Najdawniejsze dzieje Koła. Koło 2012, 89
Sowina U., Najstarsze sieradzkie testamenty mieszczańskie z początku XVI wieku. Analiza źródłoznawcza. „Kw. HKM”, R. , nr , 3-25
Uruszczak W. 2010. Historia państwa i prawa polskiego, 1. Warszawa, 307
Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. K. Mikulski and W. Stanek, red. A.Gąsiorowski. Kórnik 1990, 8
Wiśniowski E. 2004. Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne. Lublin, 220
Zaremska H. 1997. Człowiek wobec śmierci, wyobrażenia i rytuały. In B. Geremek (ed.), Kultura Polskiśredniowiecznej XIV-XV w.,Warszawa, 485-511

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

61

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

269

Strona końc.:

275

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54857 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji