Obiekt

Tytuł: Rzeczy „stare” i „cenne” w testamentach i inwentarzach mieszczańskich małych miast Wielkopolski w XVII w.

Twórca:

Głowacka-Penczyńska, Anetta

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61 Nr 2 (2013)

Współtwórca:

Szymańska, Izabela : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Bartkiewicz M. 1974. Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce w drugiej połowie XVI i w XVII wieku.Wrocław, 76-77, 115, 118, 132-133, 220-226
Bieniarzówna J. 1969. Mieszczaństwo krakowskie XVII w., Kraków, 84
Dumanowski J. 2006. Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku. Toruń, 10
Głowacka-Penczyńska A. 2010. Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i w XVII wieku.Warszawa, 13-23
Głowacka-Penczyńska A. 2011. Testamenty mieszkańców małych miast wielkopolskich z XVII wieku, „KW. HKM”, R. LIX, nr 3-4, 381-384
Główka D. 1994. Luksus, „warunki skromne acz wystarczające”, stosowność. Materialne warunki bytu duchowieństwa diecezji płockiej w drugiej połowie XVIII wieku, „Kw.HKM”, R. XLII, nr 1, 27
Groicki B. 1953. Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej. wyd. Koranyi K., Warszawa, 175
Groicki B. 1954. Tytuły prawa magdeburskiego. wyd. Koranyi K., Warszawa, 177
Karpiński A. 1989. Zapisy „pobożne” i postawy religijne mieszczanek polskich w świetle testamentów z drugiej połowy XVI i XVII w.. In Bogucka M. (ed.), Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI-XVIII w..Warszawa, 213-214
Klonder A. 2000. Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII wieku. Warszawa, 25
Klonder A. 2004. Mieszczański luksus w szlacheckiej Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w.. In Pražské mĕstské elity středověku a raného novověku – jejich proměny, zázemí a kulturníprofil. Praha, 280
Kromer M. 1984. Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych KrólestwaPolskiego księgi dwie. Olsztyn, 77-78
Pośpiech A. 1996. Rzeczy stare w pośmiertnych szlacheckich inwentarzach ruchomości z XVII w., „Kw.HKM”, R. XLIV, nr 4, 377-385
Sowina U. 1991. Najstarsze sieradzkie testamenty mieszczańskie z początku XVI w. Analiza Źródłoznawcza, „Kw.HKM”, R. XXXIX, nr 1, 6, 11
Volumina legum, wyd. Ohryzko J., t. 4, Petersburg 1859, 236

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

61

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

327

Strona końc.:

338

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54862 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji