Obiekt

Political Factors In Anthropological and Historical Research on Twentieth-century Rwanda
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.

Tytuł: Political Factors In Anthropological and Historical Research on Twentieth-century Rwanda

Twórca:

Bar, Joanna

Data wydania/powstania:

2010-2011

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 31-32 (2010-2011)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszwa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Znawcy tematu tradycyjnie doszukiwali się genezy ludobójstwa rwandyjskiego w zespole wzajemnie powiązanych czynników, wśród których pierwszoplanową rolę odgrywały uwarunkowania etniczne, polityka władz kolonialnych oraz przejęcie władzy w okresie po odzyskaniu niepodległości wyłącznie przez Hutu. W ostatnich dziesięcioleciach pojawił się również mocno dyskusyjny stereotyp, którego sens w drastycznie ostrej formie wyraził B. Bruneteau, pisząc, iż to dopiero europejska nauka o rasach wykreowała różnice w budowie antropologicznej Tutsi, Hutu i Twa, a następnie wykorzystała do celów politycznych. Wątpliwości wobec powyższego stwierdzenia stały się podstawą niniejszego artykułu. Autorka zdaje sobie bowiem sprawę z tego, iż względy polityczne nader często towarzyszyły i nadal towarzyszą publikacjom dotyczącym stosunków etnicznych, nierzadko decydując o manipulowaniu danymi statystycznymi. Tym większa jest rola badań interdyscyplinarnych, istotnych także w pełnym zrozumieniu czynników, które w II połowie XX wieku doprowadziły do zniszczenia stabilnego państwa rwandyjskiego

Bibliografia:

Bar Joanna, 2002, An Evaluation of Czekanowski’s Research on Africa in the Light of Later Research, with Special Reference to Poland, [in:] Jan Czekanowski. Africanist Ethnographer and Physical Anthropologist in Early Twentieth-Century Germany and Poland, [ed.] Adam Jones, University of Leipzig Papers on Africa, History and Culture Series, no. 10 (2002), Leipzig 2002, pp. 31–46 ; Bar Joanna, 2007 Afrykanistyczne badania Jana Czekanowskiego. W stulecie wyprawy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007, p. 159 ; Bar Joanna, 2011 Rwanda – perspektywy rozwoju kraju, [in:] Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, (ed.) Arkadiusz Żukowski, Forum Politologiczne, vol. 12, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011, pp. 517–540 ; Bruneteau Bernard, 2005, Wiek ludobójstwa, trans. Beata Spieralska, Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki”, Warszawa ; Curtin Philip, Feierman Steven, Thompson Leonard, Vansina Jan, 2003, Historia Afryki, trans. M. Jannasz, Wydawnictwo MARABUT, Gdańsk ; Czapliński Marek, 1992, Niemiecka polityka kolonialna, Poznań ; Czekanowski Jan, 1911–1927, Forschungen im Nil – Kongo – Zwischengebiet, Bd. I, Ethnographie. Zwischenseengebiet. Mpororo / Ruanda. Mit einem musikalischen Anhang von. E.M. v. Hornbostel, Leipzig 1917; Bd. III, Ethnographisch – anthropologischer Atlas. Zwischenseen – Bantu / Pygmäen und Pygmoiden / Urwaldstämme. Mit 139 Tafeln in Lichtdruck, Leipzig 1911 ; Czekanowski Jan, 1958 W głąb lasów Aruwimi. Dziennik wyprawy do Afryki środkowej, Prace Etnologiczne, t. 6, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław ; Czekanowski Jan, 1961 Feudalne państwa pasterskie afrykańskiego Międzyjezierza, Przegląd Socjologiczny, vol. 15, pp. 21–60 ; Des Forges Alison, 2002, Kein Zeuge darf überlegen. Der genozid in Ruanda, Hamburger Edition, Hamburg ; Goyvaerts Didier, ed. 2000, Conflict and Ethnicity in Central Africa, Institute for the study of languages and cultures of Asia and Africa, Tokyo ; Jones Adam, ed., 2002, Jan Czekanowski. Africanist Ethnographer and Physical Anthropologist in Early Twentieth-Century Germany and Poland, University of Leipzig Papers on Africa, History and Culture Series, no. 10 (2002), Leipzig ; Kania Franciszek, 2003, Rwanda wczoraj i dziś: 21 lat posługi misyjnej w Rwandzie (1973–1994), Apostolicum, Ząbki ; Kapuściński Ryszard, 2005, Heban, Czytelnik, Warszawa ; Kinzer Stephen, 2008, A Thousand Hills. Rwanda’s Rebirth and the Man Who Dreamed It, New Jersey ; Kuperman Alan J., 2001, The Limits of Humanitarian Intervention: Genocide in Rwanda, Brooking Institution Press, Washington D.C ; Mamdani Mahmood, 2001, When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism and the Genocide in Rwanda, Princeton University Press, Princeton ; Pałyga Jan, 1984, W środku Afryki, Pallotyni polscy w Rwandzie, Pallottinum, Poznań–Warszawa ; Pałyga Jan, 1998, Czas apokalipsy, czas nadziei, Apostolicum, Ząbki ; Prunier Gérard, 1995, The Rwanda Crisis. History of a Genocide, Columbia University Press, New York ; Prunier Gérard, 2009, Africa’s World War. Congo, the Rwandan Genocide, and the Making of a Continental Catastrophe, University Press, Oxford ; Tymowski Michał, ed., 1996, Historia Afryki do początku XIX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Zins Henryk, 1986, Historia Afryki Wschodniej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Ziółkowski Bogdan, 2002, Konflikty zbrojne we współczesnej Afryce. Stan obecny na tle historycznym. Zarys, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

31-32

Strona pocz.:

151

Strona końc.:

167

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61374 ; 0137-4079

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji