Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: A Female Anthropologist. Knowledge Determined by Gender

Twórca:

Bielenin-Lenczowska, Karolina

Data wydania/powstania:

2008-2009

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 29-30 (2008-2009)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszwa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Tematem artykułu jest rola płci badaczki w poznaniu antropologicznym. Na podstawie materiału z badań terenowych w muzułmańskich społecznościach zachodniej Macedonii, analizuję relacje płci, pozycję kobiety w społeczeństwie oraz rolę migracji zarobkowych za granicę w przepływie wartości. Wpływają one bowiem na postrzeganie antropolożki jako po pierwsze kobiety, a po drugie jako badaczki. Etnografka wtłaczana jest w lokalne kategorie, do których musi się dostosować strojem, sposobem bycia i otwartością bądź dyskrecją w wyrażaniu poglądów i opinii. Jest ona odbierana jako kobieta z zewnątrz (chrześcijanka, spoza wsi), a więc taka, która jest otwarta na seksualne kontakty z mężczyznami oraz postrzegana jako seksualnie dostępna. Powoduje to trudności w prowadzeniu badań etnograficznych wśród mężczyzn, czyli nawiązywaniu z nimi relacji zawodowych, a także w dostępie do kobiet, które rzadko pojawiają się w przestrzeni publicznej. Sytuacja zmienia się, gdy zmienia się sytuacja życiowa antropolożki (zmiana stanu cywilnego i ciąża). Postrzeganie badaczki poprzez jej seksualność, a także ustalanie relacji władzy pomiędzy badaczem a badanym w zależności od pozycji antropolożki wpływa znacząco na uzyskiwaną wiedzę, ponieważ zmieniają się zarówno zestaw rozmówców, jak i wywoływane przez te relacje tematy

Bibliografia:

Bielenin - Lenczowska Karolina, 2008, The Construction of Identity in a Multi-Ethnic Community: A Case Study on the Torbeši of Centar Župa Commune, Western Macedonia (FYROM), Ethnologia Balkanica, Vol. 12, pp. 167–181
Bringa Tone, 1995, Being Muslim the Bosnian Way. Identity and Community in a Central Bosnian Village, Princeton University Press, New Jersey
Callaway Helen, 1992, Ethnography and experience. Gender implications in fieldwork and texts, [in:] Anthropology and Autobiography, H. Callaway, J. Okely (eds.), Routlege, London, pp. 29–49
Clifford James, 1990, Notes on (Field) Notes, [in:] Fieldnotes: the Making Anthropology, R. Sanjek (ed.), Cornell University Press Ithaca and London, pp. 47–69
Clifford James, 2004, Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, [in:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, E. Nowicka, M. Kempny (eds.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, pp. 139–179
Csordas Thomas, 2001, Introduction: The Body as Representation an Being-in-the World [in:] T. Csordas (ed.), Embodiment and Experience. The Existential Ground of Culture and Self, Cambridge, pp. 3–12
Freedman Diane C., 1986, Wife, Widow, Woman: Roles of an Anthropologist in a Transylvanian Village, [in:] Women in the field. Anthropological experiences, P. Golde (ed.), University of California Press, Berkeley, pp. 333–359
Goffman Erving, 1981, Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW, Warsaw
Hastrup Kirsten, 1985, Fieldwork among friends: ethnographic exchange within the Northern civilization, [in:] ASA Monographs 25. Anthropology at home, Anthony Jackson (ed.), University of Keele, pp. 94–108
Hastrup Kirsten, 1992, Writing ethnography: State of the art, [in:] ASA Monographs 29 Anthropology and Autobiography, H. Callaway, J. Okely (eds.), Routledge, London and New York, pp. 116–133
Hastrup Kirsten, 1995, A Passage to Anthropology. Between Experience and Theory, Routledge, London
Hryciuk Renata Ewa, 2008, Od córki do profesjonalistki. Obserwacja uczestnicząca w antropologii: dylematy, ograniczenia i zaskoczenia na przykładzie badań terenowych w mieście Meksyk, [in:] Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, B. Wagner, T. Wiślicz (eds.), Wydawnictwo Infort Edition, Zabrze, pp. 55–76
Kazer Karl, 2002, Porodica i srodstvo na Balkanu. Analiza jedne kulture koja nestaje, Udruženje za društvenu istoriju, Belgrad
Levitt Peggy, 2001, The Transnational Villagers, University of California Press, Berkeley
Marcus George, 2003, Użyteczność kategorii uczestnictwa w zmieniających się kontekstach badań terenowych, [in:] Clifford Geertz – lokalna lektura, D. Wolska, M. Brocki (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow, pp. 155–181
Ortner Sherry B., 1982, Czy kobieta ma się do mężczyzny tak jak natura do kultury?, [in:] Nikt nie rodzi się kobietą, wybór tekstów, T. Hołówka (ed.), Czytelnik, Warszawa, p. 112–139
Schierup Carl-Ulrich, Alexandra Ålund, 1986, From Birds of Passage’ to ‘Ethnic Minorities’, [in:] Will They Still Be Dancing? Integration and Ethnic Transformation among Yugoslav Immigrants in Scandinavia, University of Umeå, Umeå, pp. 13–30
Wolf Diane L., 1996, Situating Feminist Dilemmas in Fieldwork, [in:] Feminist Dilemmas in fieldwork, D. L. Wolf (ed.), Westview Press, Boulder, pp. 1–40

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

29-30

Strona pocz.:

17

Strona końc.:

30

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61471 ; 0137-4079

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji