Object

Multidisciplinary study as a source of information about the Palaeolithic oecumene in the peri- and meta-Carpathian zone of Poland and Ukraine
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Multidisciplinary study as a source of information about the Palaeolithic oecumene in the peri- and meta-Carpathian zone of Poland and Ukraine

Creator:

Łanczont, Maria ; Madeyska, Teresa

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 49 (2011-2013)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Abstract:

A Polish-Ukrainian project researching Pleistocene environments and the stratigraphy ofPalaeolithic sites in the peri- and meta-Carpathian zone of Poland and Ukraine has been undertaken since 2010. The Palaeolithic sites in the eastern part of this area are associated with palaeosols within loess profiles, whilst those in the western part are mostly in caves and rock shelters (Fig. 1). Rich geological material shows both similarities and differences between loess and cave sites, and between the Polish and Ukrainian sites. These differences result from the diverse paleogeographical and geological situations of the sites as well as differences in the investigative methodologies used. Environmental studies at these two types of site used different but, as they concern similar periods, complementary methods (Table 1). Fig. 2 presents the very generalized results of the environmental research at the most important of these Palaeolithic loess and cave sites − and its interpretation. These data are compared with currently defined Marine Isotope Stages (MIS) and chronostratigraphy. The picture of environmental changes shows the state of knowledge at the beginning of the “Oecumene” project

References:

d’Abancourt, A. 1927. Klasyfikacja i rozwój dolin podolskich. Prace Geograficzne 9: 3−26. Lwów ; Alexandrowicz, S. W. and Alexandrowicz, Z. 2004. Ewolucja rzeźby i środowiska Płaskowyżu Ojcowskiego. In J. Paryka (ed.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 1, Przyroda, 47−54. Ojców ; Alexandrowicz, S. W., Butrym, J. and Maruszczak, H. 1989. The malacofauna of the Younger and Older Loess of the Przemyśl region, SE Poland. Studia Malacologica 3: 7−21. Kraków ; Alexandrowicz, W. P., Boguckyj, A., Dmytruk, R. and Łanczont, M. 2002. Malakofauna lessów Naddniestrza halickiego. In T. Madeyska (ed.), Studia Geologica Polonica 119: 253−290. Kraków ; Bezusko, L. and Bogucki, A. 1993. Warunki paleogeograficzne formowania się lessów i gleb kopalnych górnego plejstocenu w południowo-zachodniej części Platformy Wschodnioeuropejskiej. Annales UMCS, sec. B, 48: 19–24. Lublin ; Bezusko, L., Bogucki, A., Bogucki, O. and Wołoszyn, P. 1994. Warunki paleogeograficzne akumulacji plejstoceńskich lessów zachodniej części Ukrainy. In T. Wilgat (ed), Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24−25. Lublin ; Bogucki (Boguckyj), A. 1986. Antropogenovye pokrovnye otlozhenyja Volyno-Podolyy. In Antropogenovye otlozhenyja Ukrainy, 121−132. Kiev ; Bogucki (Boguckyj), A. and Dmytruk, R. 2003. Rekonstrucja paleogeogrsafichnykh umov chasu formu¬vannja lesovo-gruntovoi pachki bogatosharochnoi paleolitychnoi stojanky Velykyj Glybochok I (na osnovi fauny moljuskiv). In Rola obszarów chronionych zachodniego Podola i Jury Ojcowskiej w utrzymaniu różnorodości biologicznej i krajobrazowej, 133−142. Hrymailiv-Ternopil’ ; Bogucki (Boguckyj), A., Dmitruk, D., Łanczont, M., Madeyska, T. and Yacyszyn, A. 2007. Paleogeogra¬ficzne uwarunkowania współczesnych krajobrazów w dolinie środkowego Dniestru. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 7: 191−201. Sosnowiec ; Bogucki (Boguckyj), A., Dmitruk, R., Dumas, I. and Łanczont, M. 2008. Verhnoplejstocenova fauna moljuskiv rozrizu Galich. Biostratygrafichni osnovy pobudovy stratigraficznykh shem Fanerozoju Ukrainy. Zbirnyk naukowyh prac’ Instytutu Geologicznyh Nauk NAN Ukrainy, 325−331. Kyiv ; Bogucki (Boguckyj), A., Cyrek, K., Konecka-Betley, K., Łanczont, M., Madeyska, T., Nawrocki J. and Sytnyk, O. 2001. Palaeolithic loess-site Yezupil on Dnister (Ukraine) – stratigraphy, environment and cultures. Studia Quaternaria 18: 25−46 ; Bogucki (Boguckyj), A., Łanczont, M. and Wojtanowicz, J. 1999. Problems of the Quaternary stratigraphy and paleogeography in the San and Dniester interfluve (Poland and Ukraine borderland). Quaternary Studies in Poland 16: 3−14. ; Bogucki (Boguckyj), A. and Łanczont, M. 2002. Stratygrafia lessów Naddniestrza Halickiego. In T. Madeyska (ed.), Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina). Studia Geologica Polonica 119: 315−327. Kraków ; Bogucki (Boguckyj), A., Łanczont, M., Łącka, B., Madeyska, T. and Sytnyk, O. 2009a. Age and the palaeoenvironment of the West Ukrainian Palaeolithic: the case of Velykyi Glybochok multi-cultural site, Journal of Archaeological Science 36: 1376−1389 ; Bogucki (Boguckyj), A., Łanczont M., Sytnyk O., Dmytruk R. and Jacyszyn, A. 2009b. Persha znahidka serednogo paleolitu u pivnichno-zahidnomy Peredkarpatii. Rocznik naukowy Pogranicze Polska-Ukraina, 283−291. Drogobych, Lublin ; Chmielewski, W. 1975. Paleolit środkowy i górny. In W. Chmielewski and W. Hensel (eds), Prahistoria ziem polskich 1, Paleolit I, mezolit, 9−158. Warszawa ; Chmielewski, W. (ed.) 1988. Jaskinie Doliny Sąspowskiej. Tło przyrodnicze osadnictwa pradziejowego. Prace Instytutu Archeologii UW. Warszawa ; Cyrek, K. and Sytnyk, O. 2002. Paleolit Naddniestrza halickiego. In T. Madeyska (ed.), Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina). Studia Geologica Polonica 119: 293–314. Kraków ; Cyrek, K., Mirosław-Grabowska, J., Stefaniak, K. and Socha, P. 2009a. Archaeology, stratigraphy andpalaeoecology of the Biśnik Cave. In K. Stefaniak, A. Tyc, and P. Socha (eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes – palaeoenvironments and protection, Studies of the Faculty of Earth Sciences University of Silesia 56: 191–214. Sosnowiec–Wrocław ; Cyrek, K., Socha, P., Stefaniak, K., Madeyska, T., Mirosław-Grabowska, J., Sudoł, M. and Czyżewski, Ł. 2009b. Palaeolithic of Biśnik Cave (Southern Poland) within the environmental background, Quaternary International 220: 5–30 ; Cyrek, K., and Sudoł, M. 2010. Zmiany w zasiedleniu Jaskini Biśnik w plejstocenie. Annales UMCS, sec. B, LXV (2): 57–68. Lublin ; Cys’, P.M. 1962. Geomorfologija URSR. Vidatelstvo L’vivskogo Universiteta. L’viv ; Dżułyński, S. 1953. Tektonika południowej części Wyżyny Krakowskiej. Acta Geologia Polonica 3 (3): 325−440. Kraków ; Emontspohl, A.-F. 1995. The northwest European vegetation at the beginnig of the Wichselian glacial (Brørup and Odderade interstadials) – new data for northern France. Review of Palaeobotany and Palynology 85: 231−242 ; Fedorowicz, S., Łanczont, M., Bogucki, A., Kusiak, J., Mroczek, P., Adamiec, G., Bluszcz, A., Moska, P., Tracz, M. 2013. Loess-paleosol sequence at Korshiv (Ukraine) – chronology based on complemen¬tary and parallel dating (TL, OSL), and litho-pedosedimentary analyses. Quaternary International 296: 117–130 ; Gerasimov, I.P. and Velichko, I.P. (eds) 1982. Paleogeography of Europe during the last one hundred thousand years. Atlas – monography. Moscow ; Gilewska, S. 1972. Wyżyny Śląsko-Krakowskie. In M. Klimaszewski (ed.), Geomorfologia Polski 2, 232−339. Warszawa ; Gradziński, R. 1962. Rozwój podziemnych form krasowych w południowej części Wyżyny Krakowskiej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 32 (4): 429−492 ; Hercman, H., Mirosław-Grabowska, J. and Madeyska, T. 2004. Zapis zmian środowiska ostatnich 150 000 lat w osadach jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. In J. Partyka (ed.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 1, Przyroda, 3−88. Ojców ; Jahn, A. 1937. Zdjęcie morfologiczne północnej krawędzi Podola i jej przedpola między potokami Koczurowskim i Pohoryleckim, Kosmos 62A: 549−596 ; Kalynovych, N. 2001. Palinologichna kharakterystyka vykopnoj gitii rozrizu Kolodiiv (Peredkarpattja). Visnyk L’vivskoho Universyteta. Seria geografichna 28: 65–70. L’viv ; Kalynovych, N. 2002. Plant cover in the Carpathian foreland (Ukraine) during the last Interglacial epoch. In J. Gan¬carski (ed.), Starsza i środkowa epoka kamienna w Karpatach, 9−15. Krosno ; Komar, M. 2002. Analiza pyłkowa górnoplejstoceńskich lessów i gleb kopalnych a stanowiskach Yezupil i Halicz. In T. Madeyska (ed.), Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina). Studia Geologica Polonica 119: 245−252. Kraków ; Komar, M. and M. Łanczont, M. 2002. Late Pleistocene loess-paleosol and vegetation successions at Tarnawce (San river valley, Carpathian Foothills, Poland). Studia Quaternaria 19: 2735 ; Komar, M., Łanczont, M. and Madeyska, T. 2009. Pollen record of vegetation spatial pattern in the loess zone between the Dnieper and Odra rivers during the last interglacial-glacial cycle (5–2 OIS). Quaternary International 198: 152−192 ; Komar, M., Łanczont M., Kulesza, P. and Kusiak, J. 2010. Zmina paleoobstanovok peredgir’ja Karpat na pochatku ostannoho pleistocenovoho klimatychnoho cyklu (na prykladi razrizu Radymno). Geologicznyj zhurnal 4: 58−72. Kiev ; Kondracki, J. 1998. Geografia regionalna Polski. Warszawa ; Kozłowski, J. K. 1963. Badania stanowisk paleolitycznych w okolicach Przemyśla w roku 1963. Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1963, 9−10 ; Krajcarz M., Krajcarz, M. T., Nadachowski, A. and Sytnyk, O. 2012. Remains of small mammals from fossil burrows in archaeological Pleistocene site Ihrovytsya (western Ukraine). Acta Zoologica Cracoviensia 55A (1): 89−96 ; Krajcarz, M.T., Gola, M.R. and Cyrek, K.J. 2010. Preliminary suggestions on the Pleistocene palaeovegetation around the Biśnik Cave (Częstochowa Upland, Poland) based on studies of molecular fossils from cave sediments. Studia Quaternaria 27: 55−61 ; Krajcarz, M. T., Krajcarz, M., Nadachowski, A., Sytnyk, O. and Bogucki. A. 2011. Nory ssaków drapieżnych ze stanowiska Ihrowica I (Ukraina) jako przykład plejstoceńskich bioturbacji na archeologicz-nych stanowiskach paleolitycznych. Materialy ta doslidzhennja z archeologii Prykarpattja i Volyni 15: 28−34, L’viv ; Krajcarz, M. T., Cyrek, K. and Krajcarz, M. 2011. Zęby ssaków z osadów jaskini Biśnik jako wskaźnik warunków klimatycznych. Wstępne wyniki badań badań składu izotopów trwałych węgla i tlenu z warstwy holoceńskiej. Materiały konferencyjne: 45. Sympozjum Speleologiczne. Ojców, 20–23.10.2011, 85−86 ; Krajcarz, M. T. and Cyrek, K. 2011. The age of the oldest Paleolithic assemblages from Biśnik Cave (southern Poland) in the light of geological data. Przegląd Archeologiczny 59: 55−74 ; Krajcarz, M. T. and Madeyska, T. 2010. Application of the weathering parameters of bones to stratigraphical interpretation of the sediments from two caves (Deszczowa Cave and Nietoperzowa Cave, Kraków-Częstochowa Upland, Poland). Studia Quaternaria 27: 43−54 ; Kravchuk, J.S. 1999. Geomorfologija Peredkarpattja. L’viv ; Lencewicz, S. 1937. Wyżyna Podolska. In Wielka Geografia Powszechna, Polska, 349–364. Warszawa ; Lorenc, M. 2007. Rekonstrukcja paleotemperatur Vistulianu na podstawie zespołów kopalnych ptaków (Reconstruction of Vistulian paleotemperature on the base of assemblages of fossil birds). Poznań ; Lorenc, M. 2012. Radiocarbon dating of bones from Vistulian cave deposits in Poland. Acta Geologica Polonica (in print) ; Łanczont, M. 1993. Warunki akumulacji plejstoceńskich utworów lessowych w dolinie Sanu koło Przemyśla. Kwartalnik AGH, Geologia 19 (2): 75−107 ; Łanczont, M. 1997. Lessy regionu Przemyśl. Rocznik Przemyski 33 (4), Nauki Przyrodnicze: 3−44. Przemyśl ; Łanczont, M. and Bogucki (Boguckyj), A. 2002. Badane profile lessowe i stanowiska paleolityczne Naddniestrza halickiego. In T. Madeyska (ed.), Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina). Studia Geologica Polonica 119: 33−181. Kraków ; Łanczont, M. and Bogucki (Boguckyj), A. 2007. High-resolution terrestrial archive of the climatic oscillation during Oxygen Isotope Stages 5–2 from the unique loess-paleosol sequence at Kolodiiv (East Carpathian Foreland, Ukraine). Geological Quarterly 51 (2): 105−126 ; Łanczont, M., Bogucki (Boguckyj) A., Kravchuk J. and Yacyshyn, A. 2002. Budowa geologicznai środowisko przyrodnicze Naddniestrza halickiego. In T. Madeyska (ed.), Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina). Studia Geologica Polonica 119: 17–26. Kraków ; Łanczont, M. and Madeyska, T. 2005. Environment of the East Carpathian Foreland in the periods of the Palaeolithic man activity. Catena 59: 319−340 ; Łanczont, M. and Madeyska, T. 2011. Environmental changes recorded in some important peri- and meta-Carpathian Palaeolithic sites and its chronostratigraphy. Geographia Polonica 84 (Special Issue Part 1): 81−94 ; Łanczont, M. and Madeyska, T. 2011. Wpływ procesów stokowych/peryglacjalnych na stan zachowania paleolitycznych warstw kul¬turowych stanowisk lessowych Naddniestrza i Podola. In IX Zjazd Geomorfologów Polskich Georóżnorodność rzeźby Polski. Streszczenia, 101−102. Poznań ; Łanczont, M. and Okoński, J. 2008. Profile geologiczne w rejonie lessowych stanowisk paleolitycznych 146 i 147 w Przemyślu (teren planowanego Centrum Handlowego CEGIELNIA) – dawne poglądy, nowe dane. Rocznik Przemyski 44 (2), Archeologia: 3−25. Przemyśl ; Łanczont, M. and Wojtanowicz, J. 1999. Strefowość peryglacjalnych utworów pylastych na obszarze Polski. Annales UMCS, sec. B, 54: 41−48. Lublin ; Łanczont, M. and Wojtanowicz, J. 2010. Brama Przemyska a dostępność geograficzna i kulturowa regionu Karpat. In J. Gancarski (ed.), Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza, 9−28. Krosno ; Łącka, B., Łanczont, M. and Madeyska, T. 2007. Formy morfologiczne autogenicznych węglanów i ich skład izotopowy (trwałe izotopy węgla i tlenu) w lessach Podkarpacia i Podola. Annales UMCS, sec. B, 62: 93−112. Lublin ; Łącka, B., Łanczont, M. and Madeyska, T. 2009. Oxygen and carbon stable isotope composition of authigenic carbonates in loess sequences at the Carpathian margin and Podolia, as palaeoclimatic record. Quaternary International 198: 136−151 ; Łącka, B., Łanczont, M., Komar, M. and Madeyska, T. 2008. Stable isotope composition of carbonates in loess at the Carpathian margin (SE Poland). Studia Quaternaria 25: 3−21 ; Madeyska, T. 1977. Zróżnicowanie wiekowe jaskiń i schronisk skalnych oraz ich osadów w dolinie Sąspowskiej koło Krakowa. Kras i Speleologia 1: 71−77. Katowice ; Madeyska, T. 1981. Środowisko człowieka w środkowym i górnym paleolicie na ziemiach polskich w świetle badań geologicznych. Studia Geologica Polonica 69. Warszawa ; Madeyska, T. 2002. Evidence of climatic variations in loess and cave Palaeolithic sites of southern Poland and western Ukraine. Quaternary International 91: 65−73 ; Madeyska, T. 2006. Tło przyrodnicze osadnictwa pradziejowego Jury Ojcowskiej. In J. Lech and J. Partyka (eds), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, 270−312. Ojców ; Madeyska, T. and Cyrek, K. 2002. Cave fillings – a chronicle of the past. An outline of the Younger Pleistocene cave sediments study in Poland. Acta Geologica Polonica 52 (1): 75−95. Kraków ; Madeyska-Niklewska, T. 1969. Górnoplejstoceńskie osady jaskiń Wyżyny Krakowskiej. Acta Geologica Polonica 19 (2): 341−392. Warszawa ; Maruszczak, H. 1998. Problemy interpretacji makroskopowych struktur kriogenicznych w utworach lessowych. In E. Mycielska-Dowgiałło (ed.), Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna, 135−152. Warszawa ; Maruszczak, H. 2001. Rozwój rzeźby wschodniej części wyżyn metakarpackich w okresie posarmackim. Przegląd Geo¬graficzny 73 (3): 253−280 ; Maruszczak, H. and Sirenko, I. 1989/1990. Problemy regionalizacji geomorfologicznej wschodniej części wału metakarpackiego. Annales UMCS, sec. B: 37−65. Lublin ; Marynych, A.M. (ed.) 1985. Lesostepnaja zona. In Landshafty i fyzyko-geograficheskoje rajonirovanije, 68–121. Kyiv ; Meignen, L., Geneste, J.-M., Koulakovska, L., Sytnyk, O., Usik, V. and Haesaerts, P. 2006. New researches at Molodova V, a late middle Paleolithic site in Western Ukraine. In L. Koulakovska (ed.), Europejskyj serednyj paleolit, 102–117. Kyiv ; Mojski, J. E. 1999. Drobne jednostki stratygraficzne piętra wisły w obszarze perybałtyckim. Przegląd Geologiczny 47 (3): 247−254 ; Mojski, J. E. 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. Warszawa. ; Ochocka, J. 1931. Krajobraz Polski w świetle mapy wysokości względnych. Prace Geograficzne wydawane przez prof. E. Romera 13: 1−41. Lwów-Warszawa ; Oszczypko, N. 1995. Budowa geologiczna. In J. Warszyńska (ed.), Karpaty Polskie, 1522. Kraków ; Połtowicz-Bobak, M., Bobak, D. and Janicki, R. 2009. Nowy ślad osadnictwa środkowopaleolitycznego na Podkarpaciu. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 30: 143−148. Rzeszów ; Racinowski, R. 2003. Znaczenie badań litologicznych w problematyce paleogeograficznej. In R.K. Borówka, A. Matuszczak and H. Witkowski (eds), Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. II środowisko abiotyczne, 11−18. Szczecin ; Romer, E. 1962. Klimat ziem polskich. Wybór prac 3, 181−266. Warszawa ; Romer, E. 1962. O klimacie Polski. Wybór prac 3, 363−389. Warszawa ; Smoleński, J. 1912. Krajobraz Polski. Warszawa ; Socha, P. 2009. Small mammals (Erinaceomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia) from pleistocene sediments of the Bisnik Cave. In K. Stefaniak, A. Tyc and P. Socha (eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes – palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences University of Silesia 56: 215−224. Sosnowiec–Wrocław ; Stefaniak, K. and Marciszak, A. 2009. Large mammals (Carnivora, Ungulata) from Pleistocene sediments of the Biśnik Cave. In K. Stefaniak, A. Tyc and P. Socha (eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes – palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences University of Silesia 56: 225–254. Sosnowiec–Wrocław ; Sytnyk, O. 2000. Middle Palaeolithic of Podilia. L’viv ; Sytnyk, O. 2006. Levaluazki industrii zahodu Ukrainy: problemy chronologii ta genezy. In L. Koulakovska (ed.), Europejskyj serednyj paleolit, 152−169. Kyiv ; Sytnyk, O. 2010. Serednij paleolit Prikarpattja o Zakarpattja: porivnjalnyj analiz. In J. Gancarski (ed.), Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza, 61−98. Krosno ; Sytnyk, O. and Bogucki, A. (Bohuts’kyi) 1998. Paleolit Podillia: Velykyi Glybochok I. L’viv ; Sytnyk, O. and Koropeckyj, R. 2010. Paleolitychna stojanka Kulychivka: kulturnyj shar IV. Materialy ta doslidzhenja z archeologii Prykarpattja i Wolyni 14: 16−75. L’viv ; Sytnyk, O., Boguckyj, A., Łanczont, M. and Madeyska, T. 2010. Dniesterian Mousterian from the Velykyi Glybochok site related to palaeoenvironmental changes. Quaternary International 220: 31–46 ; Valde-Nowak, P. 2010. Karpacki tranzyt a interior w epoce kamienia. In J. Gancarski (ed.), Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza, 53−60. Krosno ; Valde-Nowak, P., Nadachowski, A. and Madeyska, T. (eds) 2003. Obłazowa cave – human activity, stratigraphy and palaeoenvironment. Kraków ; van Andel, T.H. 2002. The climate and landscape of the middle part of the Weichselian Glaciation in Europe: the Stage 3 Project. Quaternary Research 57: 2−8 ; Wojtal, P. 2001. The new Upper Palaeolithic mammonth site at Halich (Ukraine). Acta Zoologica Cracoviensia 44 (2): 137−142 ; Wojtal, P. 2007, Zooarchaeological studies of the Late Pleistocene sites in Poland. Kraków ; Wróbel, J. and Mrugała, S. 2001. Charakterystyka klimatu Ukrainy. Przegląd Geograficzny 73 (3): 389−414 ; Zierhoffer, A. 1927. Północna krawędź Podola w świetle rzeźby powierzchni kredowej. Prace Geograficzne wydawane przez E. Romera 9: 61−95. Lwów-Warszawa

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

49

Start page:

5

End page:

29

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61744 ; 0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information