Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Environmental changes – conclusions on the basis of research on Neolithic pottery from site Modlnica 5, Kraków district
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.

Tytuł: Environmental changes – conclusions on the basis of research on Neolithic pottery from site Modlnica 5, Kraków district

Twórca:

Rauba-Bukowska, Anna ; Zastawny, Albert

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Archaeologia Polona Vol. 49 (2011-2013)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

This paper describes the results of the mineralogical-petrographic examination of ceramic fabric in the context of raw material accessibility. The study involved analysis of 49 samples of Neolithic pottery from the Modlnica 5 site where three archaeological societies succeeded one another over a period of two thousand years: the Malice culture, the Funnel Beaker culture and the Corded Ware culture. The local environment underwent both anthropogenically and natu¬rally induced change and we indirectly infer these transformations through the identification of the different raw materials used in pottery production. We have established that Miocene clay was accessible in the early Neolithic, on the evidence of microfauna in the clay. However, only alluvial deposits were recognized in the Corded Ware ceramics. These data show that Miocene sediments were not available around 2400 BC

Bibliografia:

Grabowska, B. and Zastawny, A. 2011. Osada kultury malickiej na st. 5 w Modlnicy, pow. krakowski, In J. Kruk and A. Zastawny (eds), Modlnica st. 5. Od środkowego neolitu do wczesnej epoki brązu, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, 21–93, Kraków
Kruk, J. and Milisauskas, S. 1999. Rozwój i upadek społeczeństw rolniczych neolitu. The Rise and Fall of Neolithic Societies. Kraków
Kruk, J. and Zastawny, A. (eds). 2011. Modlnica st. 5. Od środkowego neolitu do wczesnej epoki brązu, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków
Kruk, J., Milisauskas, S., Alexandrowicz, S. W. and Śnieszko, Z. 1996. Osadnictwo i zmiany środowiska naturalnego wyżyn lessowych. Studium archeologiczne i paleogeograficzne nad neolitem w dorzeczu Nidzicy. Kraków
Rauba-Bukowska, A. 2011. Wyniki analiz mikroskopowych neolitycznych naczyń oraz przedmiotów wykonanych z gliny ze st. 5 w Modlnicy, pow. Krakowski. In J. Kruk and A. Zastawny (eds), Modlnica st. 5. Od środkowego neolitu do wczesnej epoki brązu, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, 557–629. Kraków
Rutkowski, J. 1984. Holocen doliny Rudawy w rejonie Zabierzowa. In J. Rutkowski and L. Starkel (eds), Holocen okolic Krakowa. Materiały sympozjum, 79–81. Kraków
Rutkowski, J. 1989. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1 : 50 000, ark. Kraków, wraz z objaśnieniami. Warszawa
Rutkowski, J. 1993. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Skala 1:50000. Arkusz Kraków (973). Warszawa
Włodarczak, P., Grabowska, B. and Zastawny, A. 2011. Groby kultury ceramiki sznurowej i kultury mierzanowickiej ze st. 5 w Modlnicy, pow. krakowski, In J. Kruk and A. Zastawny (eds), Modlnica st. 5. Od środkowego neolitu do wczesnej epoki brązu, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, 291–410. Kraków
Zastawny, A., Włodarczak, P. and Grabowska, B. 2011. Osada kultury pucharów lejkowatych na st. 5 w Modlnicy, pow. krakowski. In J. Kruk and A. Zastawny (eds), Modlnica st. 5. Od środkowego neolitu do wczesnej epoki brązu, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie auto¬strady A4 w Małopolsce, 231–290. Kraków

Czasopismo/Seria/cykl:

Archaeologia Polona

Tom:

49

Strona pocz.:

187

Strona końc.:

201

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61754 ; 0066-5924

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Zamknięty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji