Object

Title: Rosyjscy historycy o początkach II wojny światowej – przypadek Aleksandra Diukowa

Creator:

Gajos, Bartłomiej

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 50 z. 1 (2015)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 187-206 ; Summary in English and Russian.

Abstract:

This article examines the work of contemporary Russian historian Alexander Dyukov, The Molotov‑Ribbentrop Pact in Questions and Answers, published in 2009. The assertions made in this publication are presented in a wider context, in comparison to the brochure Falsifiers of History, which determined the Soviet historiography regarding the origins of World War II and the works of Russian historians conceived after 1991. As a result, certain continuity could be traced between the interpretations constituting the official canon throughout the existence of the USSR, and those found in The Molotov‑Ribbentrop Pact (…). This article also presents Dyukov’s efforts towards the popularisation of history, associated mainly with his role as director of the “Historical Memory” Foundation. These activities confer an extra‑scientific context to the work of the Russian historian. Finally, this article addresses the main assertions made in Dyukov’s publication, and points out the manipulations and concealments made by the author.

References:

W. Bonusiak, Polityka ludnościowa i ekonomiczna ZSRR na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 („Zachodnia Ukraina” i „Zachodnia Białoruś”), Rzeszów 2006. ; E. Braw, Russian Spies Return to Europe in ‘New Cold War’, za: http://www.newsweek.com/2014/12/19/spies-are-back-espionage-booming-new-cold-war-290686.html [16.04.2015]. ; W. Buszujew, Trudnyj wybor 1939 goda. Zamietki istorika, [w:] Vtoraja Mirovaja Vojna. Istorija bez kupjur, red. E. B. Pjadyszew, Moskwa 2009, s. 13-36. ; W. Daszyczew, Niemiecka polityka zagraniczna w przededniu II wojny światowej, [w:] Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków, red. S. Dębski, M. Narinski, Warszawa 2009, s. 131-147. ; S. Dębski, Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941, Warszawa 2007. ; A. Diukow, Pakt Molotova-Ribbentropa v voprosach i otvetach, Moskwa 2009. ; M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa 1997. ; A. Głowacki, Procedura aneksji przez ZSRR wschodnich ziem II Rzeczypospolitej w 1939 r., „Dzieje Najnowsze” 3 (1997), s. 89-99. ; A. Głowacki, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941, Łódź 1998. ; Historia dyplomacji polskiej 1918-1939, t. 4, red. P. Łossowski, Warszawa 1995. ; G. Karlsson, The History of Iceland, Minneapolis 2000. ; N. Kapitonowa, Polityka Wielkiej Brytanii od Monachium do paktu Ribbentrop-Mołotow: od appeasementu do polityki gwarancji?, [w:] Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków, red. S. Dębski, M. Narinski, Warszawa 2009, s. 241-270. ; Kaitsepolitsei Aastaraamat 2008, za: https://www.kapo.ee/cms-data/_text/38/44/files/kapo-aastaraamat-est-v.pdf [08.12.2014]. ; S. Kowaliow, Vymysly i falsyfikacji v ocenkach roli SSSR nakanunie i c naczalom vtoroj mirowoj, http://www.vz.ru/information/2009/6/4/294019.html [08.12.2014]. ; N. Lebiediewa, Wrzesień 1939 r.: Polska między Niemcami a Związkiem Sowieckim, [w:] Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków, red. S. Dębski, M. Narinski, Warszawa 2009, s. 437-475. ; Łotwa zakazała wjazdu do Europy dwóm historykom rosyjskim, za: http://www.studium.uw.edu.pl/?post/12128 [25.11.2014]. ; W. Makarczuk, Gosudarstwienno-terytorialnyj status zapadno-ukrainskich ziemel w pieriod Wtoroi mirowoj wojny. Istoriko-prawowoje issledowanie, Moskwa 2010. ; M. Mieltiuchow, Związek Sowiecki w polityce europejskiej (jesień 1938 r. – lato 1939 r.), [w:] Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków, red. S. Dębski, M. Narinski, Warszawa 2009, s. 173-205. ; A. Miller, Rossija: vlast i istorija, „Pro et contra” 3-4 (2009), s. 6-23. ; Michaił M. Narinskij, Przyczyny II wojny światowej. Polska, Związek Sowiecki i kryzys systemu wersalskiego, [w:] Białe plamy, czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 177-216. ; Nazi-Soviet Relations 1939-1941. Documents from the Archives of the German Foreign Office, red. R. J. Sontag, J. S. Beddie, Washington 1948. ; The Oxford Guide to Treaties, red. D. B. Hollis, Oxford 2012. ; Rasporiażenie Prezidenta FR z 18.01.2010 „O nagrażdenii Poczetnoj gramotoj Prezidenta Rossijskoj Federacii i pooszczrenii blagodarnostiu Prezidenta Rossijskoj Federacji”, za: http://www.lawmix.ru/expertlaw/21374 [25.11.2014]. ; G. Roberts, Stalin, the Pact with Nazi-Germany, and the Origins of Postwar Soviet Diplomatic Historiography, „Journal of Cold War Studies” 4 (2002), s. 93-103. ; Rosyjski historyk pisze o współpracy służb Litwy z hitlerowcami. „To próba skłócenia Wilna z Polską”, za: http://www.polskatimes.pl/artykul/1017533,rosyjski-historyk-pisze-o-wspol pracy-sluzb-litwy-z-hitlerowcami-to-proba-sklocenia-wilna-z-polska,id,t.html?cookie=1 [25.11.2014]. ; A. Sizow, K 70-letiju co dnia podpisania sovietsko-germanskogo dogovora o nienapadenii ot 23 avgusta 1939 goda, „Wojenno-istoriczeskij żurnal” 8 (2009), s. 34-36. ; S. Słucz, SSSR, Wostocznaja Jewropa i Wtoraja mirowaja wojna 1939-1941. Diskussii, kommientarii, razmyszlenija, Moskwa 2007. ; W. Smirnow, Konferencja monachijska i sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji w dyskusjach historyków rosyjskich, [w:] Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków, red. S. Dębski, M. Narinski, Warszawa 2009, s. 47-81. ; J. Sozański, Współczesne prawo traktatów, Warszawa-Poznań 2003. ; Traktat o granicach i przyjaźni. III Rzesza-ZSRR 28 września z tajnymi protokołami, za: http:// pl.wikisource.org/wiki/Traktat_o_granicach_i_przyja%C5%BAni_III_Rzesza-ZSRR_28_ wrze%C5%9Bnia_1939_r._z_tajnymi_protoko%C5%82ami [23.01.2015]. ; T. J. Uldricks, War, Politics and Memory: Russian Historians Reevaluate the Origins of World War II, „History and Memory” 2 (2009), s. 60-82. ; Wiedeńska konwencja prawa traktatów http://prawo.legeo.pl/prawo/konwencja-wieden¬ska-o-prawie-traktatow-sporzadzona-w-wiedniu-dnia-23-maja-1969-r/zal-0001/zal-0031t-ig/ [15.12.2014]. ; Wypowiedź Władimira Putina na spotkaniu z młodymi uczonymi i wykładowcami historii 5 listopada 2014 r. Za: http://www.kremlin.ru/news/46951. ; J. Żołyński, Włączenie polskich ziem wschodnich do ZSRR 1939-1940. Problemy ustrojowe i prawne, Wrocław 1994.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

50

Issue:

1

Start page:

187

End page:

206

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57615 ; oai:rcin.org.pl:57615 ; p-ISSN 1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403

Source:

IH PAN, sygn. A.453/50/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/50/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information