Obiekt

Tytuł: Nieznane fakty z biografii Romana Aftanazego (1914‑2004)

Twórca:

Epsztein, Tadeusz (1959- )

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 50 z. 2 (2015)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 105-118 ; Streszcz. ang, ros.

Abstrakt:

Artykuł omawia nowe ustalenia dotyczące biografii Romana Aftanazego (1914‑2004), historyka, dokumentalisty i wieloletniego kustosza Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, a następnie we Wrocławiu, zajmującego w historiografii polskiej niezwykłe miejsce, jako autora pomnikowego opracowania o siedzibach ziemiańskich dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej: Materiały do dziejów rezydencji, t. 1‑11, Warszawa 1986‑1991 oraz drugie, uzupełnione wydanie tej pracy: Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 1‑11, Wrocław 1991‑1997.

Bibliografia:

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 1‑11, Wrocław 1991‑1997. ; Aftanazy R., Emanuel Małyński, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XIX. ; Aftanazy R., Iłga i Posiń: dwie nieznane rezydencje polskie w Inflantach, „Przegląd Wschodni”, 2004, t. IX, z. 1 (33). ; Aftanazy R., Materiały do dziejów rezydencji, t. 1‑11, Warszawa 1986‑1991. ; Aftanazy R., Odpowiedź Tadeuszowi Epszteinowi, „Kwartalnik Historyczny”, R. C, z. 3/1993. ; Aftanazy R., Pacyków – nieznane polskie echo rezydencji Villa Rotonda, „Przegląd Wschodni”, 2000, t. VII, z. 1 (25). ; Aftanazy R., Tahańcza: uzupełnienie do dziejów: „Dziejów rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej”, „Przegląd Wschodni”, 2000, t. VII, z. 1 (25). ; Mossakowski S., Przedmowa, [w:] Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 1, Wrocław 1991. ; Baranowski A., Roman Aftanazy 1914‑2004, „Przegląd Wschodni”, 2004, t. IX, z. 3 (35), s. 763‑766. ; Epsztein T., Wołyń, Podole i Ukraina w „Materiałach do dziejów rezydencji” Romana Aftanazego, „Kwartalnik Historyczny”, R. C, z. 2/1993, s. 99‑104. ; Epsztein T., Jeszcze o „Materiałach do dziejów rezydencji”. Odpowiedź na list Romana Aftanazego, „Kwartalnik Historyczny”, R. C, z. 3/1993, s. 179‑180. ; Epsztein T., Wspomnienie o Romanie Aftanazym (1914‑2004), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej”, 2005, t. XL, s. 354‑357. ; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1‑15, Warszawa 1880‑1902. ; Szydłowski T., Ruiny Polski: opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej, Kraków 1919. ; Zielińska T., Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997. ; Ziemianie polscy XX wieku, t. 10, Warszawa 2013.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

50

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

105

Strona końc.:

118

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:57822 ; p-ISSN 1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/50/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/50/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji