Obiekt

Tytuł: Listy dotyczące osób pochodzenia kaukaskiego służących w Wojsku Polskim i działaczy ruchu prometejskiego, przechowywane w polskich archiwach w Londynie

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 50 z. 2 (2015)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 157-176 ; Streszcz. ang, ros.

Abstrakt:

W niniejszej pracy zaprezentowano listy przechowywane w archiwach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, a także Studium Polski Podziemnej. Dotyczą one osób pochodzenia kaukaskiego służących w armii polskiej w czasie II wojny światowej, a także kaukaskich działaczy ruchu prometejskiego, którzy pozostawali w kręgu zainteresowania polskich polityków emigracyjnych w Londynie.

Bibliografia:

Т. Асланова, Роль М.Б. Мамдзаде в истории духовой и общественной мысли Азербайджана, „Филология. Социальные коммуникации”, tom 26 (65), nr 2, 2013, s. 137‑141. ; M. Абдуллаев, Ибрагим‑бек Гайдаров, Махачкала 1999. ; Н. Агамалиева, Р. Худиев, Азербайджанская Республика. Страницы политической истории 1918‑1920 г.г., Баку 1994. ; И. Бабич, Казаки и западные адыги: взаимоотношения в европейскойэмиграции в 1920‑е гг., „Вопросы казачей истории и кулыьтур”, выпуск 9, 2013, s. 5‑23. ; А. Балаева, Мамед Эмин Расулзаде (1884‑1955), Москва 2009. ; Из истории азербайджанской эмиграции. Сборник документов, произведений, писем, ред. С.М. Исхаков, Москва 2011. ; E. Əbülhəsənli, Əhməd Cəfəroğlunun ədəbiyyatşünaslıq irsi, Bakı 2006. ; Г. Мамулиа, Р. Абуталыбов, Страна огней в борбе за свободу и независимость. Политическая история азербайджанской эмиграции 1920‑1945 гг., Париж‑Баку 2014. ; Ireneusz P. Maj, Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926‑1939, Warszawa 2007. ; Г. Мамулиа, Борба за свободу и независимость Кавказа (1921‑1945), Тбилиси‑Париж 2012. ; Г. Мамулиа, М. Вачагаев, Х‑М. Доного, Гайдар Баммат и журнал «Кавказ», Махачкала‑Париж 2010. ; S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczpospolitej, Warszawa 1971. ; А. Муртазалиев, Х.М. Доного, Мухаммад Саид Шамиль. Исторический портрет, воспоминания, публицистика, очерки, Махачкала 2003. ; A. Рубанова, Журналы «Горцы Кавказа» и «Северный Кавказ» как источник по истории горской эмиграции, „Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология” nr 1(113), 2013, s. 45‑51. ; И. Сулаев, Совет Обороны Северного Кавказа и Дагестана: неизвестные страницы истории, Махачкала 2004. ; С. Чуев, Спецслужбы Третьего Рейха, Санкт‑Петербург 2003. ; N. Yaqublu, Əbdürrəhman Fotəlibəyli‑Düdənginski, Bakı 2009.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

50

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

157

Strona końc.:

176

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:57827 ; p-ISSN 1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/50/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/50/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji