RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Wychowanie na tradycjach” jako element pracy politycznej w Ludowym Wojsku Polskim w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku

Creator:

Leszkowicz, Tomasz

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 13 (2015)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 101-128 ; Summary eng., pol.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article presents one type of political work conducted in the Polish People’s Army, that is the education based on Polish traditions. In its essence, this kind of education was supposed to impress a certain vision of history of the army itself, the Polish military art and the whole past of the Polish country on the minds of young soldiers thus influencing their collective memory. At the same time the knowledge about the history and its interpretation was intended to bring up specific results for the present – it was to intensify the education of soldiers and shape their favorable attitudes towards the communist system in Poland. An analysis was made on the basis of selected documents issued by the Chief Political Directorate of the Polish Army, mainly on two orders issued in 1961 and 1972 by the Chief of the Political Directorate on the “education based on traditions” which set the course of this political education. Especially the first document of 1961, issued by Gen. Wojciech Jaruzelski in his early period of command of the Political Directorate, made an important contribution to the systematization of methods of work with Polish troops on the basis of historical traditions.

References:

Kowalski L., Generał ze skazą. Biografia wojskowa gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, Warszawa 2001.
Królikowski J., Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943–1990, Toruń 2010.
Leszkowicz T., Główny Zarząd Polityczny WP jako centrum wojskowej propagandy i indoktrynacji 1956–1980, w: Wyzwoleni, ale nie wolni (1945–1989). Studia z historii najnowszej, red. A. Popławska, B. Świtalska-Starzeńska, M. Wasilewski, R.R. Wasilewski, t. 1–2, Warszawa 2015, t. 1, s. 139–151.
Leszkowicz T., Ostatnia ofensywa na froncie historycznym? Polityka pamięci historycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1981–1986, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 2, s. 103–120.
Malczewska-Pawelec D., Pawelec T., Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Kraków 2011.
Polniak Ł., Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011.
Dzieło II. Rozwój Ludowego Wojska Polskiego w latach 1956–1980, rozdz. IX: Praca partyjno-polityczna w siłach zbrojnych PRL, red. W. Magoń, Warszawa 1986.
Sasanka P., Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006.
Szacka B., Stawisz A., Czas przeszły i pamięć społeczna. Przemiany świadomości historycznej inteligencji polskiej 1965–1988, Warszawa 1990.
Szacki J., Tradycja, Warszawa 2011.
Wawrzyniak J., ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949–1969, Warszawa 2009.
Wojsko w Polsce „Ludowej”, red. R. Klementowski, J. Nowosielska-Sobel, P. Piotrowski, G. Strauchold, Wrocław 2014.
Zaremba M., Komunizm jako system mobilizacyjny: casus Polski, w: Komunizm: ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 110–126.
Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001.

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

13

Start page:

101

End page:

128

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59758 ; 2450-8357

Source:

IH PAN, sygn. B.155/13 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/13 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information