Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: „Wychowanie na tradycjach” jako element pracy politycznej w Ludowym Wojsku Polskim w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku

Twórca:

Leszkowicz, Tomasz

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 13 (2015)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 101-128 ; Streszcz. ang., pol.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł, skupiając się na dokumentach programowych wytworzonych przez Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego w latach 60. i 70., przedstawia funkcjonowanie w Ludowym Wojsku Polskim tzw. wychowania na tradycjach – typu pracy polityczno-wychowawczej mającej na celu przekazanie żołnierzom pewnej wizji przeszłości i wpływania za jej pośrednictwem na ich teraźniejsze postawy. Na podstawie tej analizy zarysowane zostają metody oddziaływania przez aparat polityczny na pamięć zbiorową żołnierzy, jednocześnie zaś promowane wzorce wychowawcze żołnierzy LWP.

Bibliografia:

Kowalski L., Generał ze skazą. Biografia wojskowa gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, Warszawa 2001.
Królikowski J., Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943–1990, Toruń 2010.
Leszkowicz T., Główny Zarząd Polityczny WP jako centrum wojskowej propagandy i indoktrynacji 1956–1980, w: Wyzwoleni, ale nie wolni (1945–1989). Studia z historii najnowszej, red. A. Popławska, B. Świtalska-Starzeńska, M. Wasilewski, R.R. Wasilewski, t. 1–2, Warszawa 2015, t. 1, s. 139–151.
Leszkowicz T., Ostatnia ofensywa na froncie historycznym? Polityka pamięci historycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1981–1986, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 2, s. 103–120.
Malczewska-Pawelec D., Pawelec T., Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Kraków 2011.
Polniak Ł., Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011.
Dzieło II. Rozwój Ludowego Wojska Polskiego w latach 1956–1980, rozdz. IX: Praca partyjno-polityczna w siłach zbrojnych PRL, red. W. Magoń, Warszawa 1986.
Sasanka P., Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006.
Szacka B., Stawisz A., Czas przeszły i pamięć społeczna. Przemiany świadomości historycznej inteligencji polskiej 1965–1988, Warszawa 1990.
Szacki J., Tradycja, Warszawa 2011.
Wawrzyniak J., ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949–1969, Warszawa 2009.
Wojsko w Polsce „Ludowej”, red. R. Klementowski, J. Nowosielska-Sobel, P. Piotrowski, G. Strauchold, Wrocław 2014.
Zaremba M., Komunizm jako system mobilizacyjny: casus Polski, w: Komunizm: ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 110–126.
Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001.

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

13

Strona pocz.:

101

Strona końc.:

128

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59758 ; 2450-8357

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/13 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/13 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji