Object

Title: Chronological problems with sites of the Primorskaya culture on the north-eastern coast of the Vistula Lagoon

Creator:

Zaltsman, Edwin

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 68 (2016)

Contributor:

Tomashevskaya, Irina - Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Abstract:

The paper focuses on the chronology of the eastern group of the Primorskaya culture, introducing a new series of radiocarbon dates. Materials obtained from features with their foundations sunk into the ground and from cultural layers of the settlements Pribrezhnoye and Ushakovo-3 are described in the context of C-14 datings. The original nature of CWC sites from the north-western coast of the Vistula Lagoon is shown on the basis of C-14 dating, specific traits of ceramic assemblages and properties of the material culture

References:

Antanaitis-Jacobs I. and Girininkas A. 2002. Periodization and Chronology of the Neolithic in Lithuania. Archaeologia Baltica 5, 9-39 ; Beran J. 1990. Funde der Einzelgrabkultur im Bezirk Magdeburg (= Neolitischen Studien 4). Halle (Saale) ; Butrimas A. and Ostrauskienė D. 2004. Biržulio apyežerio neolito gyvenviečių virvelinė keramika. In A. Butrimas (ed.), Kultūrinio landšafto raida Žemaičių aukštumoje (=Acta Academiae Artium Vilnensis 34). Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 121-144 ; Furholt M. 2003. Die absolutchronologische Datierung der Schnurkeramik in Mitteleuropa und Südskandinavien (= Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 101). Bonn: Habelt ; Gaerte W. 1927. Die steinzeitliche Keramik Ostpreuβens. Königsberg: Gräfe & Unzer ; Głosik J. 1968. Kultura strzyżowska. Materiały starożytne 11, 7-114 ; Gumiński W. 2001. Kultura Zedmar. Na rubieży neolitu “zachodniego”. In J. Czebreszuk, M. Krywaltsevič and P. Makarowicz (eds.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., Poznań: Instytut Prahistorii UAM, Wydawnictwo Poznańskie, 133-152 ; Hecht D. 2007. Das schnurkeramische Siedlungswesen im südlichen Mitteleuropa: eine Studie zu einer vernachlässigten Fundgattung im Übergang vom Neolithikum zur Bronzezeit. Heidelberg ; Kadrow S. and Machnik J. 1997. Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny (= Prace Komisji Archeologicznej PAN O/Kraków 29). Kraków: PAN ; Kilian L. 1955. Haffküstenkultur und Ursprung der Balten. Bonn: Habelt ; Król D. 1997. Excerpts from archaeological research at Rzucewo, Puck region. In D. Król (ed.), The built environment of coast areas during the Stone Age. A symposium at the centenary of archaeological excavations at Rzucewo, Rzucewo-Gdańsk, 4-9 October 1994. (= Baltic seacoast landscapes seminar 1). Gdańsk: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 135-150 ; Król D. 2009. Elementy zabudowy osady późno neolitycznej na przykładzie Osłonina i Rzucewa. In M. Paner and H. Fudziński (eds.), Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 331-336 ; Krzak Z. 1976. The Złota Culture. Wrocław: Ossolineum. ; Lakiza V. L. 2008. Starazhitnastsi pozniaga nealitu i ranniaga peryiadu bronzavaga veku Belaruskaga Paniamonnia. Minsk ; Machnik J. 1979. Krąg kultury ceramiki sznurowej. In W. Hensel and T. Wiślański (eds.), Neolit. Prahistoria Ziem Polskich 2. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 337-411 ; Machnik J. 1997. “Rzucewo Culture” and the Early Horizon of the Corded Ware. In D. Król (ed.), The built environment of coast areas during the Stone Age. A symposium at the centenary of archaeological excavations at Rzucewo, Rzucewo-Gdańsk, 4-9 October 1994. (= Baltic seacoast landscapes seminar 1). Gdańsk: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 128-134 ; Manasterski D. 2009. Pojezierze Mazurskie u schyłku neolitu i na początku epoki brązu w świetle zespołów typu Ząbie-Szestno. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Manasterski D. 2014. Kulturnyi sinkretizm obshchectvennykh obrazovanii regiona Mazurskikh ozier v kontse neolita i v nachale epokhi bronzy (po itogam issledovanii keramicheskogo materiala) ; Problemy baltiiskoi arkheologii 2. Kaliningrad: Avtonomnaia nekommercheskaia organizatsiia nauchno-obrazovatelniy tsentr „Baltijskaia Evropa“, 101-116 ; Mazurowski R. F. 2014. Prahistoryczne bursztyniarstwo na żuławach Wiślanych. Późnoneolityczne centrum pozyskiwania i obróbki bursztynu w niedźwiedzióweckim mikroregionie osadniczym (3300-2400 l. p.n.e.). Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku ; Rimantene R. K. 1981. Kultura shnurovoy keramiki v Pribaltike. In Novoe v arkheologii SSSR i Finliandii. Leningrad, 34-40 ; Rimantienė R. 1989. Nida. Senųjų baltų gyvenvietė. Vilnius: Mokslas ; Rimantienė R. 1992. Die Haffküstenkultur in Litauen. Praehistorica 19, 301-305 ; Rimantienė R. 1999. Neolitas ir ankstyvasis žvalvario amžius Pietų Lietuvoje. Lietuvos Archeologija 16, 19-29 ; Rimantienė R. 2001. Die Вernsteinerzeugnisse von Śventoji. In A. Butrimas (ed.), Baltic amber. Vilnius: Vilnius Academy of Fine Arts Press, 87-98 ; Rimantene R. K. 2004. Khronologiia neolita Zapadnoy Litvy. In V. I. Timofeev and G. I. Zajtseva (eds.), Problemy khronologii i etnokulturnykh vzaimodiejstvii v neolitie Evrazii (khronologiya neolita, osobiennosti kultur i neolitizatsia regionov, vzaimodeystvia neoliticheskikh kultur v Vostochnoy i Sredney Evrope). Sankt-Peterburg: Rossiyskaia Akademiia Nauk Institut Istorii Materialnoy kultury. 155-162 ; Rimantienė R. 2005. Akmens amžiaus žvejai prie Pajūrio lagūnos. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus ; Szmyt M. 1996. Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Kujaw ; Szmyt M. 1999. Between west and east. People of the Globular Amphora сulture in Eastern Europe: 2950-2350 BC (= Baltic-Pontic Studies 8). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Šturms E. 1970. Die steinzeitlichen Kulturen des Baltikums (= Antiquitas 9). Bonn: Habelt ; Tetzlaff W. 1970. The Rzucewo Culture. In T. Wiślański (ed.), The Neolithic in Poland. Wrocław: Ossolineum, 356-365 ; Timofeev V. I. 1996. Pamiatniki tipa Tsedmar. In S. V. Oshibkinoy (ed.), Neolit Severnoy Evrazii. Moskva, 162-165 ; Witkowska B. 2006. Corded Ware Culture settlements on Central European Uplands. Sprawozdania Archeologiczne 58, 21-72 ; Włodarczak P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Zaltsman E. B. 2010. Poseleniia kultury shnurovoy keramiki na territorii Iugo-Vostochnoy Pribaltiki (= Materialy okhrannykh arkheologicheskikh issledovanii 14). Moskva: Rossiyskaya Akademiia Nauk Institut Arkheologii ; Zaltsman E. B. 2011. Severo-vostochnoie poberezhe Vislinskogo zaliva v epokhu neolita i rannego bronzovogo veka (voprocy khronologii i kulturnoi prinadlezhnosti) In U. Stankiewicz and A. Wawrusiewicz (eds.), Na rubieży kultur: badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu. Białystok: Muzeum Podlaskie, 55-65 ; Żurek J. 1954. Osada z młodszej epoki kamiennej w Rzucewie, pow. wejherowski, i kultura rzucewska. Fontes Archaeologici Posnaniensis 4, 1-42

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

68

Start page:

263

End page:

299

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61223 ; 0081-3834 ; 10.23858/SA68.2016.013

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information