Object

Title: Sprawy honorowe gen. Włodzimierza Ostoi–Zagórskiego w latach 1923–1928

Creator:

Kulka, Grzegorz

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 48 z. 3 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 107-127 ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The military career of General W. Ostoja–Zagórski, albeit not long (it ended with his mysterious disappearance in August 1927), brimmed with assorted events. Some of them, in particular those dating from the Polish Legions period, gave rise to controversies among political and officer circles since the General’s ambiguous stance considerably undermined his honesty, patriotism or honour. This article brings the reader closer to three affairs of honour pertaining to General Zagórski and examined by a Generals Court of Honour in 1923–1928. The procedure of these court trials not only demonstrates several decisive moments in his Army service and the attempt at explaining them made by the military administration of justice, but also the mechanisms of the functioning of Officers Courts of Honour. Almost the entire text is based on unpublished archival material.

References:

Bielski M., Generał brygady dr Jan Kołłątaj–Srzednicki (1883–1944). Żołnierz, lekarz, komendant Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, Toruń 2012.
Cieślikowski Z., Tajemnice śledztwa KO–1042/27. Sprawa generała Zagórskiego, Warszawa 1983.
Cyprian T., Komisja stwierdziła... Londyn 1942, Warszawa 1960.
Gaul J., Działalność wywiadowczo–informacyjna obozu niepodległościowego w latach 1914–1918, Warszawa 2001.
Hapanowicz P., Generał Zygmunt Zieliński (1858–1925). Szkic do portretu, Kraków 2012.
Kardela P., Gen. Gustaw Konstanty Orlicz–Dreszer (1889–1936). Zarys biografii wojskowej i politycznej, Warszawa 1993.
Kowalski P., Generał brygady Włodzimierz Ostoja–Zagórski (1882–1927), Toruń 2007.
Olstowski P., Generał Gustaw Orlicz–Dreszer (1889–1936). Dowódca wojskowy i działacz społeczno–polityczny, Toruń 2000.
Patelski M., Jeńcy majowej wojny. Pobyt generałów: Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, Juliusza Malczewskiego, Włodzimierza Zagórskiego i Bolesława Jaźwińskiego w Wojskowym Więzieniu Śledczym na Antokolu w Wilne, w: Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.
Pietrzak J., Radykalny piłsudczyk. Biografia Wojciecha Stpiczyńskiego, Warszawa 2001.
Snopko J., Finał epopei Legionów Polskich 1916–1918, Białystok 2008.
Staroń M., Likwidacja Polskiego Korpusu Posiłkowego w 1918 roku. Losy legionistów po traktacie brzeskim, Warszawa 2013.
Tarczyński A., Kodeks i pistolet. O niektórych przejawach honoru w międzywojennej Polsce, Bydgoszcz 1997.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

48

Issue:

3

Start page:

107

End page:

127

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61519 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/48/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/48/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information