Object

Title: Sarmata i demony. Obraz demonologii ludowej w polskiej literaturze przedromantycznej

Creator:

Łuczyński, Michał

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. D. Ajdačić, Die Dämonen in der slawischen Literatur. Literaturhistorische Tipologie. W zb.: XII Międzynarodowy Kongres Slawistów. Streszczenia referatów i komunikatów. Literaturoznawstwo. Folklorystyka. Nauka o kulturze. Oprac. L. Suchanek, L. Macheta. Warszawa 1998. ; 2. Biernat z Lublina, Opisanie krótkie żywota Ezopowego i też inszych spraw jego. W: Wybór pism. Oprac., przedm. J. Ziomek. Wrocław 1954. BN I 149. ; 3. W. Bogusławski, Cud, czyli Krakowiaki i Górale. Wydane z rękopismu. Berlin 1841. ; 4. F. Bohomolec, Figlacki. Polityk teraźniejszej mody. W: Komedie. Oprac., wstęp J. Kott. [T. 1]: Komedie konwiktowe. Warszawa 1959. ; 5. M. Borzymowski, Morska nawigacyja do Lubeka. Wstęp, objaśn. R. Pollak. Gdańsk 1971. ; 6. K. Bracha, Latawiec. Z katalogu imion rodzimych duchów i demonów w źródłach średniowiecznych. W zb.: Ludzie, Kościół, wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna). Red. W. Iwańczak, S. K. Kuczyński. Warszawa 2001. ; 7. K. Bracha, Uboże w świecie zmarłych. W zb.: Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu. III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź, 22–24 września 2008 roku. Red. nauk. T. Grabarczyk, T. Nowak. Warszawa 2011. ; 8. A. Brückner, Mitologia słowiańska i polska. Wstęp, oprac. S. Urbańczyk. Warszawa 1980. ; 9. E. Drużbacka, Do [...] J. O. Księcia [Andrzeja Stanisława] Załuskiego. Sprzeczka z różnymi zakonnikami o upierach, którym autorka tych wierszów wiary nie daje. W: Wiersze wybrane. Wstęp, oprac. K. Stasiewicz. Warszawa 2003. ; 10. R. Dźwigoł, Polskie ludowe słownictwo mitologiczne. Kraków 2004. ; 11. J. Gawiński, Odczary. W: Poezje. Z rękopisu dawnego wyd. Ż. Pauli. Lwów 1843, s. 56–57. ; 12. A. Gieysztor, Mitologia Słowian. Warszawa 2006. ; 13. A. Hönig, Die slawische Mythologie in der tschechischen und slowakischen Literatur. Augsburg 1976. ; 14. [Jan z Kijan – Jan z Wychylówki], Ostromendria sowizdrzalska. W zb.: Polska fraszka mieszczańska. Minucje sowiźrzalskie. Oprac. K. Badecki. Kraków 1948, s. 124. ; 15. Januarius Sowizralius, Peregrynacja dziadowska. W zb.: Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku. Oprac. S. Grzeszczuk. Wrocław 1966, s. 266. BN I 186. ; 16. J. Jasiński, Wiersze i poematy. Wybór. Wybór, oprac. R. Dąbrowski. Kraków 2002. ; 17. Jednanie z ciotką. W: Anonima-Protestanta XVI wieku erotyki, fraszki, obrazki, epigramaty. Z rękopisu wyd. I. Chrzanowski. Kraków 1903, s. 72. ; 18. Józef Pięknorzycki z Mątwiłajec, Z nowinami torba kursorska naleziona u Nalewajków. W zb.: Polska satyra mieszczańska. Nowiny sowiźrzalskie. Oprac. K. Badecki. Kraków 1950, s. 291. ; 19. A. Kawecka-Gryczowa, „Bogowie fałszywi”. Nieznany pamflet antykatolicki z XVI wieku. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. 25 (1980). ; 20. S. F. Klonowicz, Flis. W: Pisma poetyczne polskie. Kraków 1858, s. 40. ; 21. F. D. Kniaźnin, Wybór poezji. Oprac. W. Borowy. Wrocław 1948. BN I 129. ; 22. F. D. Kniaźnin, Cyganie. Opera we trzech aktach. W: Utwory dramatyczne. Wybór. Oprac. A. Jendrysik. Warszawa 1958. ; 23. K. Koźmian, Stefan Czarniecki. Pieśń XII. W zb.: Polska epopeja klasycystyczna. Antologia. Wybór, oprac., wstęp R. Dąbrowski. Kraków 2001, s. 313. ; 24. I. Krasicki, Myszeidos pieśni X. Oprac. J. Maślanka. Wrocław 1982. BN I 244. ; 25. I. Krasicki, Pochwała wieku. W: Satyry i listy. Oprac. Z. Goliński. Wrocław 1958. ; 26. G. Krasiński, Taniec Rzeczypospolitej Polskiej. Oprac. M. Korolko. Warszawa 1996. ; 27. T. Linkner, Mitologia słowiańska w literaturze Młodej Polski. Gdańsk 1991. ; 28. H. Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek (w. VI–XII). Warszawa 1979. ; 29. K. H. Meyer, Fontes Historiae Religionis Slavicae. Berolini 1931. ; 30. A. Naruszewicz, Sielanka VI. Wiosna. W: Poezje. Lipsk 1835, s. 181. ; 31. Oda do Ojczyzny. Na wzór Horacjusza ody XIV w księdze I. W zb.: „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1770–1777). Wybór. Oprac., wstęp J. Platt. Wrocław 1968, s. 299. BN I 195.q ; 32. K. Opaliński, Na ciężary i opressyją chłopską w Polszcze. W: Satyry. Oprac. L. Eustachiewicz. Wrocław 1953, s. 332. BN I 147. ; 33. Z. Osiński, Zabobon, przesąd, diabły, czarownice i wilkołaki w pamiętnikach polskich z XVI i XVII wieku. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio F: Historia, t. 53 (2003). ; 34. L. J. Pełka, Polska demonologia ludowa. Warszawa 1987. ; 35. Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Wyd. J. Czubek. Kraków 1906. ; 36. W. Potocki, Dzieła. Oprac. L. Kukulski. Wstęp B. Otwinowska. T. 1-2. Warszawa 1987. ; 37. W. Potocki, Wojna chocimska. Poemat bohatyrski w dziesięciu częściach. Z rękopisu współczesnego wyd. S. Przyłęcki. Lwów 1850. ; 38. M. Rej, O wilkołku. W: Figliki. Wstęp J. Krzyżanowski. Oprac. M. Bokszczanin. Warszawa 1970, s. 72. ; 39. W. Roździeński, Officina ferraria, abo Huta i warsztat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego (1612). Z unikatu Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie wyd., wstęp, przypisy R. Pollak. Wyd. 2, popr. i uzup. Katowice–Wrocław 1948. ; 40. Sejm piekielny. Satyra obyczajowa (1622 r.). Wyd. A. Brückner. Kraków 1903. ; 41. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 1–33. Wrocław–Warszawa 1966–2009. ; 42. Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. Red. M. Kucała. T. 1: A–H. Kraków 1994. ; 43. Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. T. 2: I–M. Kraków 1998. ; 44. Słownik staropolski. T. 1–15. Warszawa–Kraków 1953–1995. ; 45. B. Šubik, Die slawische Mythologie in der russischen Literatur zu Begin des 20. Jahrhunderts. Wien 1973. ; 46. S. Trembecki, Powązki. Tłumaczenie z niemieckiego. W: Wiersze wybrane. Oprac., wstęp J. W. Gomulicki. Warszawa 1965, s. 69. ; 47. F. Wężyk, Gliński. Tragedia w pięciu aktach wierszem. W zb.: Polska tragedia neoklasycystyczna. Wybór, oprac. D. Ratajczak. Wrocław 1988. BN I 260. ; 48. F. Zabłocki, Sarmatyzm. Ustalenie tekstu, wstęp, objaśn. L. Bernacki. Wyd. 2, przejrz. Wrocław 1951. BN I 115. ; 49. F. Zabłocki, Zabobonnik. Komedia we trzech aktach. Oprac. B. Kąsinowski. Brody 1906. ; 50. J. B. Zimorowic, Sielanki nowe ruskie. Oprac. L. Szczerbicka-Ślęk. Wrocław 1999, BN I 287.

Issue:

4

Start page:

229

End page:

241

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63676 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content hits:

246

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80708

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information