Object

Title: „Pyły, ludzie, przyroda” : zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w województwie kieleckim w latach 1975–1989

Creator:

Dulewicz, Jarosław

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 14 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 189-203 : ill. ; Abstract eng.

Abstract:

The industrialization of the 1975–1989 period brought changes in spatial development and transformations in the human natural environment. New industrial investments required space for their implementation. As a result, the size of green areas near the cities gradually decreased. In addition, the activity of the “old” plants, as well as those under development, posed a serious threat to the environment. These problems were also evident in the province of Kielce. In the middle of the Gierek’s decade the region ranked fifth in the country in terms of the amount of pollution emitted into the atmosphere. In the area of “White Basin”, where many cement and lime factories were concentrated, dust fallout production standards were exceeded even several times. Results of the analyses on the problem of environmental threats may become an important part of the debate on socio-economic processes taking place in Poland during the postwar period. Hitherto studies of industrialization in the years 1944/1945–1989 focused mainly on its social consequences. However, they almost completely ignore the issue of degradation of the ecosystem, which is also closely associated with the industrialization pursued.

References:

Domańska E., Wiedza o przeszłości – perspektywy na przyszłość, „Kwartalnik Historyczny” 2013, nr 2 ; Dulewicz J., Inwestycje przemysłowe a proces urbanizacji małych i średnich miast oraz ich wpływ na stan środowiska naturalnego w województwie kieleckim w latach 1971–1975, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne” 14 (2013) ; Dulewicz J., Zawisza M., Społeczeństwo polskie wobec katastrofy w elektrowni w Czarnobylu, w: Od powietrza, głodu, ognia i wojny… Klęski elementarne na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, E. Kościk, Wrocław 2013 ; Dulewicz J., Katastrofa w Czarnobylu i jej wpływ na sytuację w Polsce, w: Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2014. Referaty, red. M. Hańderek, Ł. Kamiński, Warszawa 2015 ; Foltz R.C., Czy przyroda jest sprawcza w znaczeniu historycznym? Historia świata, historia środowiska, oraz to, w jaki sposób historycy mogą pomóc ocalić Ziemię, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2010 ; Jastrzębski S., Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce, „Rocznik Nauk Rolniczych” 1976, Seria D – Monografie, t. 158 ; Sadowska J., Czarnobyl – oblicza pamięci o wielkim strachu, „Biuletyn Historii Pogranicza” 11 (2011) ; Szpak E., Kultura czy natura? Historia środowiskowa jako przedmiot badań historycznych, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” 155 (2013) ; Tracz B., Z problemów życia codziennego mieszkańców Rybnika w latach osiemdziesiątych XX w., w: Studia z dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej, red. A. Dziurok, B. Kloch, Rybnik 2011

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

14

Start page:

189

End page:

203

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61449 ; oai:rcin.org.pl:61449 ; 2450-8357

Source:

IH PAN, sygn. B.155/14 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/14 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information