Obiekt

Tytuł: Ekscesy antyżydowskie na ziemiach bułgarskich Imperium Osmańskiego w czasie wojny rosyjsko-tureckiej 1877–1878

Twórca:

Rusin, Bartłomiej

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 51 z. 1 (2016)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 5-21 ; Streszcz. ang, ros.

Abstrakt:

Artykuł omawia kwestię pogromów Żydów, do jakich dochodziło na ziemiach na południe od Dunaju w trakcie wojny rosyjsko-tureckiej 1877–1878. Akty przemocy wobec ludności żydowskiej zdarzały się przede wszystkim w pierwszym okresie wojny, w mniejszych miejscowościach przejmowanych przez oddziały rosyjskie i kozackie. Głównym motywem pogromów była chęć zysku, niemniej pewną rolę odegrały również tradycyjne stereotypy i niechęć wobec tej mniejszości. Żydzi jako grupa słaba i nieliczna nie mieli możliwości uchronić się przed agresją ze strony innych, a ich jedynym ratunkiem była ucieczka. Pogromy żydowskie z czasu tej wojny były wyrazem pewnego przełomu w stosunku ludności słowiańskiej wobec Żydów, stanowiąc zaczątek na ziemiach bułgarskich zjawiska antysemityzmu, rozumianego już w sposób nowoczesny.

Bibliografia:

Aronson I.M., Troubled Waters. The Origins of the 1881 Anti-Jewish Pogroms in Russia, Pittsburgh 1990.
Bar-Zohar M., Beyond Hitler’s Grasp. The Heroic Rescue of Bulgaria’s Jews, Massachusetts 1998.
Benbassa E., Rodrigue A. (eds.), A Sephardi Life in Southeastern Europe. The Autobiography and Journal of Gabriel Arié, 1863–1939, Seattle–London 1998.
Bernhard L., Les atrocitiés russes en Bulgarie et en Arménie pendant la guerre de 1877, constatées par des documents authentiques, Berlin 1878.
Bourde P., Russes et turques. La guerre d’Orient, t. 1, Paris 1878.
Carnobat, http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4055-carnabat.
Chary F., Bulgarian Jews and the Final Solution, 1940–1944, Pittsburgh 1972.
Daskalov R., Debating the Past. Modern Bulgarian Historiography – From Stambolov to Zhivkov, Budapest–New York 2011.
Franco M., Essai sur l’histoire des Israélites de l’Empire Ottoman depuis les origines jusqu’à nos jours, Paris 1897.
Gelber N.M., Jewish Life in Bulgaria, „Jewish Social Studies” 8 (1946), no. 2.
Kanitz F., La Bulgarie danubienne et le Balkan. Etudes de voyage (1860–1880), Paris 1882.
Klejn Z., Okoliczności towarzyszące ogłoszeniu niepodległości Bułgarii w 1908 roku, w: Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi, red. I. Stawowy-Kawka, W. Rojek, Kraków 2003.
Kulenska V., The Antisemitic Press in Bulgaria at the End of the 19th Century, „Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC” 3 (July 2012).
Marquis of Bath, Observations on Bulgarian Affairs, London 1880.
Marton S., Designing citizenship. The “Jewish question” in the debates of the Romanian parliament (1866–1869), „Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC” 3 (July 2012).
Neuburger M., The Russo-Turkish War and the ‘Eastern Jewish Question’: Encounters Between Victims and Victors in Ottoman Bulgaria, 1877–8, „East European Jewish Affairs” 26 (1996), no. 2.
Rusin B., Konstytucja tyrnowska z 1879 roku – historia, ustrój, język, w: Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian, red. T. Ciesielski, J. Zatorska, A. Skoczylas, Łódź 2012.
Rusin B., Polityka Rosji na Bałkanach a udział Bułgarów w wojnach rosyjsko-tureckich w XIX wieku, w: Ślady obcego panowania w języku, kulturze i świadomości narodów południowosłowiańskich, red. R. Sendek, Kraków 2011.
Rusin B., Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela w świetle konstytucji tyrnowskiej z 1879 roku, „Meritum. Rocznik Koła Naukowego Doktorantów-Historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” 4 (2012).
Russian Atrocities in Asia and Europe during the Months of June, July and August 1877, Constantinopole 1877.
Stefanov P., Bulgarians and Jews throughout history, “Religion in Eastern Europe” 22 (2002), no. 6.
Todorov T., The Fragility of Goodness. Why Bulgaria’s Jews Survived the Holocaust, London 2001.
Turan O. (ed.), The Ottoman-Russian War 1877/78, Ankara 2007.
Üre P., Immediate effects of the 1877–1878 Russo-Ottoman War on the Muslims of Bulgaria, „History Studies” 13 (2013).
Vezenkov A., Reconciliation of the spirits and fusion of the interests. “Ottomanism” as an identity politics, w: We, the People. Politics of National Peculiarity in Southeastern Europe, ed. D. Miskhova, Sofia 2011.
Weinzierl E., The Jewish Middle Class in Vienna in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, Working Paper, Centre for Austrian Studies, October 2003, http://www.cas.umn.edu/assets/pdf/WP011.PDF.
Аврамов Й., Поглед към историята на българските евреи през XIX век, „Годишник ОКПОЕ” 1987, кн. 22.
Аврамов Р., „Спасение” и падение. Микроикономика на държавния антисемитизъм в България 1940–1944 г., София 2012.
Аврамов Р., Данова Н. (ред.), Депортирането на евреите от вардарска Македония, беломорска Тракия и Пирот. Март 1943 г. Документи от българските архиви, т. 1–2, София 2013.
Ангелов Д., Представа за „другия” в българския песенен фолклор, „Българска етнология” 1997, кн. 1–2.
Анчев А., Българското опълчение, София 1968.
Генов Р., Дизраели, еврейството и антисемитизъм в България, http://dialogueeurope.org/uploads/JewsCol/Panel101.pdf.
Дойнов С., Българската общественост и руско-турската освободителна война 1877–1878, София 1978.
Илков Д., Принос към историята на Стара Загора, Пловдив 1908.
Казанлък в миналото и днес. Втори годишник на казанлъшката дружба „Розова долина” в София 1910–1921, София 1923.
Калев А., Данни относно демографското положение на българските евреи (1887–1940), „Годишник ОКПОЕ” 16 (1981).
Калчев К., Бесарабски българи опълченци в руско-турската война 1877–1878, Велико Търново 1995.
Керен Ц., Еврейската общност в Русчук. От периферия на Османската империя до столица на Дунавския вилает 1788–1878, София 2009.
Керен Ц., Съдбата на еврейските общности в Казанлък и Стара Загора по време на руско-турската война от 1877–1878 година, http://www.thebulgarianjews.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Pogromi-Zvi.pdf.
Кисов С.И., Българското опълчение в освободителната руско-турска война 1877–1878. Спомени на запасния подполковник, София 1902.
Коен Д., Българските евреи по време на Освобождението от турско владичество, w: idem, Евреите в България (1878–1949). Студии, София 2008.
Косев К., Дойнов С., Освобождението 1877–1878, София 2003.
Мордехай Й., Освобождението на България от османско владичество и българските евреи, „Годишник ОКПОЕ” 1968, т. 3.
Назърска Ж., Българската държава и нейните малцинства 1879–1885, София 1999.
Неделева П., Място и роля на еврейската общност в българските земи (от османско владичество до 30-те години на ХХ в.), „Юридическо списание на НБУ” 2013, кн. 2.
Тодорова О., Евреите в българската словесност от началото на XIX век до Освобождението, „Либерален преглед” 2012, ч. 3.
Тодорова О., Образът на „нечистия евреин” в българската книжнина от XVIII – началото на XIX век и във фолклора, „Български фолклор” 1993, кн. 3.
Хаджийски И., Съдбата на евреите от югозападна България през 1940–1944 година, Благоевград 1998.
Христов И., Тодоров С., Опълчението 1877/1878, София 1981.
Шеалтиел Ш., Ционизмът в България. Особености на едно лидерско движение, София 2012.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

51

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

21

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61531 ; p-ISSN 1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2016.1.01

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/51/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/51/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji