Obiekt

Tytuł: Bułgarzy i Bułgaria w ostatniej ćwierci wieku XIX w publikacjach Jana Grzegorzewskiego (kultura, ludność, gospodarka)

Twórca:

Rubacha, Jarosław (1970- )

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 51 z. 1 (2016)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 23-48 ; Streszcz. ang, ros.

Abstrakt:

Jan Grzegorzewski, wybitny polski slawista i orientalista odbył na przełomie wieków XIX i XX. kilka podróży po Bałkanach. W ich trakcie dokonał wnikliwych obserwacji miejscowych stosunków społecznych, politycznych i ekonomicznych, z których wnioski zawarł w kilku opublikowanych na przełomie XIX i XX w. książkach i artykułach. Miejsce szczególne w jego pracy badawczej zajmowała Bułgaria. Niniejszy artykuł jest prezentacją obrazu tego kraju postrzeganego przez autora przez pryzmat trzech głównych, podjętych w jego pracach wątków – kultury, społeczeństwa i gospodarki.

Bibliografia:

Bezenšek A., Bolgarija in Srbija, Celovec 1897. ; Bułgarya pod jarzmem tureckim, „Niwa” 16 (1887), z. 301, 302. ; Chłoniewski A., Nieśmiertelni. Fotografie literatów lwowskich, Lwów 1898. ; Ciszewski S., Wróżda i pojednanie. Studium etnologiczne, Warszawa 1900. ; Czarnowski S.J., Dziennikarstwo słowiańskie i polskie, Kraków 1895. ; Davis D., The Bulgaria Mission of the Methodist Episcopal Church, New York 1906. ; Dobosz K., Początki i pierwszy tom Rocznika Orientalistycznego. Przyczynek do dziejów czasopisma, „LingVaria” 7 (2012), nr 2. ; Fraser J.F., Pictures from the Balkan, London 1906. ; Grzegorzewski J., Albania i Albańczycy, Lwów 1914. ; G[rzegorzewski] J., Dragan Cankow, „Świat Słowiański” 7 (1911), nr 1. ; Grzegorzewski J., Dwa fermany sułtańskie z XVIII w. Zarys historyczny traktatów handlowych Polski z Turcyą, „Rocznik Orientalistyczny” 1916‒1918. ; G[rzegorzewski] J., Echa zjazdu sofijskiego, „Świat Słowiański” 7 (1911), nr 1. ; Grzegorzewski J., Ein türk-tatarischer Dialekt in Galizien: Vokalharmonie in den entlehnten Wörtern der karaitischen Sprache in Halicz, „Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse” 146 (1903), Abh. 1. ; Grzegorzewski J., Ferman sułtana Abdulhamida I z r. 1775, w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziesto-pięcioletniej pracy literackiej prof. dr Józefa Tretiaka, Kraków 1913. ; Grzegorzewski J., Grób Warneńczyka: badania autentyczności grobu przy 4-tym kilometrze pobojowiska warneńskiego z d. 10-go listopada 1444 r., z 14 załącznikami, Kraków 1911. ; Grzegorzewski J., Jezyk Łach-Karaitów. Narzecze południowe (łucko-halickie), Kraków 1917. ; Grzegorzewski J., Na Spiszu. Studya i teksty folklorystyczne, Lwów 1919. ; G[rzegorzewski] J., O „Echa zjazdu sofijskiego”, „Świat Słowiański” 7 (1911), nr 1. ; Grzegorzewski J., Penczo Sławejkow, „Świat Słowiański” 8 (1912), nr 2. ; Grzegorzewski J., Rok przewrotów (Bułgarya 1885/6), Lwów 1900. ; Grzegorzewski J., Siedmiomiesięczna walka o samoistność Bułgaryi, „Świat Słowiański” 8 (1912), nr 1. ; Grzegorzewski J., Spółczesna Bułgarya, „Ateneum” 8 (1883), nr 2, z. 2, 3. ; Grzegorzewski J., Stosunki handlowe z Bułgaryą, „Przegląd Powszechny” 4 (1887), z. 1. ; Grzegorzewski J., Stronnictwa bułgarskie po przewrotach, „Świat Słowiański” 8 (1912), nr 2. ; Grzegorzewski J., Stronnictwa bułgarskie za Aleksandra Battenberga, „Świat Słowiański” 7 (1911), nr 2. ; J.G. [J. Grzegorzewski], Szkolnictwo w Bułgaryi, „Przegląd Powszechny” 4 (1887), z. 8, 10, 11. ; Grzegorzewski J., Za Dunajem (Bułgarya, Serbia, Czarnogóra), Lwów 1904. ; Grzegorzewski J., Z kresów Połabskich, Kraków 1885. ; Grzegorzewski J., Z sydżyllatów rumelijskich epoki wyprawy wiedeńskiej akta tureckie, Lwów 1912. ; Hołubowicz J., Bułgarya, jej przeszłość dziejowa i jej obecne narodowe i religijne odrodzenie, Kraków 1885. ; Hoszowska M., Ludwik Finkel i Akademia Umiejętności. Z dziejów współpracy naukowej Lwowa i Karkowa na przełomie XIX i XX wieku, Rzeszów 2011. ; История славеноболгарская, Sofija 1961. ; Jankowski C., Na gruzach Turcji. Zarysy polityczno-publicystyczne, Warszawa 1915. ; Jireček C., Geschichte der Bulgaren, Praga 1876. ; Kaczmarek U., Jan Grzegorzewski ‒ „pierwszy” polski orientalista, „Sprawy Wschodnie” 2002, nr 1. ; Kaczmarek U., Wystawa poświęcona prof. Tadeuszowi S. Grabowskiemu i prof. Janowi Grzegorzewskiemu, Sofia, 24 czerwca 1996, „Etnografia Polska” 41 (1997), z. 1‒2. ; Каравълчев В., Холмската мисия на Йосиф Соколски и краят на Брест-литовската уния, „Християнство и култура” 9 (2011). ; Каравълчев В., Някои бележки върху личността на първия униатски архиеп. Йосиф Соколски, „Християнство и култура” 7 (2011). ; Kizilov M., Jan Grzegorzewski’s Karaite materials in the archive of the Polish Academy of Sciences in Kraków, „Karaite Archives” 1 (2013). ; Klejn Z., Polskie stronice w bułgarskiej historii, „Mazowieckie Studia Historyczne” 2 (1998). ; Klejn Z., Polskie ślady w budowie nowożytnej Bułgarii, Łowicz 1999. ; Манафова Р., Културното развитие на България при временното руско управление (1877-1879), w: Известия на Института за история, т. 29: Из историята на българската наука, просвета и култура през ХІХ и ХХ в., 1986. ; Miller W., Travels and Politics in the Near East, London 1898. ; Monroe W.S., Bulgaria and Her People, Boston 1914. ; More R.J., Under the Balkans. Notes of a Visit to the District of Philippopolis in 1876, London 1877. ; Murzyński K., Serbia i jej przodownictwo, „Niwa” 9 (1880), z. 124. ; Newbigin M.I., Geographical Aspects of Balkan Problems in their Relation to Great European War, London 1915. ; Piotrowski A., Z dziejów Carstwa Bułgarskiego. Wspomnienia osobiste, „Tygodnik Ilustrowany” 42 (1908). ; Popoff C.G., La Bulgarie économique 1879‒1911, Sofia 1920. ; Przesmycki Z., Rumelia Wschodnia, „Ateneum” 10 (1885), t. 4. ; Reychman J., O wykorzystanie źródeł orientalnych do historii Polski, „Przegląd Historyczny” 58 (1967), nr 2. ; Reychman J., Peleryna, ciupaga i znak tajemny, Kraków 1971. ; Reychman J., W ośrodkach orientalnych i orientalistycznych Bułgarii, „Przegląd Orientalistyczny” 21 (1957), nr 1. ; Reychman J., Zasługi Jana Grzegorzewskiego na polu zbliżenia kulturalnego polsko-bułgarskiego, w: Stosunki literackie polsko-bułgarskie, red. J. Śliziński, Wrocław 1971. ; Rubacha J., Obraz przemian politycznych w Bułgarii w książce Jana Grzegorzewskiego „Rok przewrotów. (Bułgarya 1885/6)”, w: Wokół reportażu podróżniczego, red. D. Rott, Katowice 2007. ; Rubacha J., Malinowski A., Giza A., Historia Bułgarii 1870‒1915. Materiały źródłowe z komentarzami, Warszawa 2004. ; Sława T., Propaganda unicka w Bułgaryi, „Świat Słowiański” 9 (1913), t. 2. ; Słomka J., Pamiętniki włościanina, Kraków [1929]. ; Sopodźko T., O czasopismach w Bułgaryi, „Przegląd Powszechny” 8 (1891), nr 29. ; Stacya naukowa polska na Wschodzie Hyacinthaeum, Warszawa 1916. ; „Świat Słowiański” 3, 7‒9 (rubryki: „Kronika”, „Przegląd prasy słowiańskiej”, „Recenzje i sprawozdania”). ; Tyszkiewicz J., Jan Grzegorzewski w ostatnich latach życia: 1916‒1922, „Almanach Karaimski” 4 (2015). ; Wegnerowicz W.R., Odrodzenie Bułgaryi, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego” 48 (1912). ; Weiss-Bartenstein W.K., Bulgarien, Land, Leute und Wirtschaft zur Zeit des Balkankrieges, Leipzig 1913. ; Zawilski A., O wolność Bułgarii, Warszawa 1979. ; Zankow S., Die Grundlagung der Vefassung der bulgarischen orthodoxen Kirche, Zürich 1917. ; Zborowski J., Historia pewnej książki. Wspomnienie o Janie Grzegorzewskim, „Rocznik Podhalański” 5 (1992). ; Ze wsi i miast Macedonii i Starej Serbii, „Świat Słowiański” 9 (1913), nr 1.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

51

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

23

Strona końc.:

48

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61532 ; p-ISSN 1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2016.1.02

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/51/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/51/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji