RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Podziemne drukarstwo we Wrocławiu na przykładzie największych inicjatyw wydawniczych

Creator:

Dworaczek, Kamil (1985– )

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 48 z. 4 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 141-155 ; ill. ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article analyses underground publishing in Wrocław from 1979 to 1989 upon the basis of examples of the most prominent publishers (Kooperatywa Wydawnicza “Wyzwolenie”, Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej/Agencja Wydawnicza Solidarności, Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, Wydawnictwo Profil); in this way the author recreated the character of “second circulation” publishing and the way in which it functioned in that particular town. In doing so, K. Dworaczek discussed the shape of particular structures, their publishing accomplishments, the use of printing techniques, and people involved in the opposition. He also attempted to resolve the question about the extent to which the image of underground printing in Wrocław was characteristic for a similar sized town and to which its features included a distinctive specificity. The analysis is divided into two fundamental parts: the first encompasses a period to 1980, i.e. the activity of the so-called pre-August opposition (prior to the establishment of the “Solidarity” trade union), while the second is about the years 1982–1989, i.e. the period of the underground ”Solidarity”.

References:

Bibliografia Biblioteki Narodowej pn. „Książki polskie podziemne (1976–1989), <http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IZ=miejsce_wyd.> (dostęp: 1, 10 VII 2015).
Choma-Jusińska M., Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975–1980, Warszawa–Lublin 2009.
Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. III, red. G. Waligóra (red. nacz.), K. Dworaczek, L. Próchniak, Ł. Sołtysik, M. Zwolski (w druku). Ponadto wersja internetowa Encyklopedii: <www.encyklopedia-solidarnosci.pl> (dostęp: 1, 10, 20 VII 2015).
Goleń-Zając E., Głębocki H., „Ketman” i „Monika” — żywoty równoległe, w: „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2005, nr 1 (2).
Grzelczyk K., Solidarność drukująca. Wrocławscy drukarze podziemni, Wrocław 2013.
Korzenie Solidarności. 30-lecie Ruchu Młodej Polski, red. G. Grzelak, M. Rybicki, Gdańsk 2010.
Kuta C., Niezależny ruch wydawniczy 1980–1989, w: NSZZ „Solidarność” 1980–1989, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, t. II, Warszawa 2010.
Rudka S., Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973–1989, Warszawa–Wrocław 2001.
Wbrew partii i cenzurze. Media podziemne w PRL, red. P. Kardela, P. Warot, T. Wolsza, Warszawa 2012.
Wróblewski R., Charakterystyka liczbowa prasy niezależnej z lat 1976–1990, w: Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL, red. S. Ligarski, M. Marcinkiewicz, Szczecin 2010.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

48

Issue:

4

Start page:

145

End page:

155

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61694 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/48/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/48/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information