Object

Title: Miasto w nocy – noc w muzeum: między spontanicznością a tradycją. Rekonesans badawczy

Creator:

Woźniak, Krzysztof Paweł

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Journal of Urban Ethnology 14 (2016)

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The article is an attempt to characterise the annual “Museums at night” event organised in Lodz since 2005. The analysis of various data from printed leaflets, catalogues, press articles, on-line resources, the results of a survey conveyed in 2015 and the author’s observations, will result in answering the following questions: How significant is that event for the residents of Lodz? Has the event undergone any significant changes over the years and what are its permanent elements? What is the participants/viewers’ reception of it? “Museums at night” in Lodz became a mass event, a festival and city spectacle in 2008. A number of cultural and educational institutions, museums, as well as churches participating in it steadily grew. The article focuses on the bid of the three main Lodz museums whose collections are devoted to the history of this once multicultural industrial metropolis, namely the Lodz City Museum, Central Museum of Textiles and the University of Lodz Museum. Other forms of participation and entertainment prepared for the viewers, such as workshops, drama events, rides in old trams and small-gauge trains, are also described. The article presents the effectiveness and the methods of promoting the event and spreading information about it, stressing the fact the major source of information was the internet and the largest group of viewers were young people. The author observes and comments on the participants’ limited knowledge and awareness of the museums’ collections and the way they function daily. The participants of the “Museums at night” event are mainly attracted by the night scenery, the festival atmosphere, the various additional attractions and the possibility of sharing emotions within a group. So far, the museum collections seem to be just an added value

References:

Barańska K. 2010, „Muzeum? Nie!” O prawdziwości muzealnych kolekcji i ich kulturotwórczej roli, [w:] Kowalska E., Urbaniak E. (red.), Muzeum XXI wieku – teoria i praxis, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, s. 126-133
Barańska K. 2011, Pożegnanie z edukacją, „Muzealnictwo”, t. 52, s. 48-54
Batko R., Kotowski R. 2010, Uzyskać zachwyt widza – nowoczesne metody zarządzania Muzeum, [w:] Kowalska E., Urbaniak E. (red.), Muzeum XXI wieku – teoria i praxis, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, s. 342-350
Bendyk E. 2007, Laboratorium społecznej komunikacji, [w:] Lubiak J. (red.), Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania, Muzeum Sztuki, Łódź, s. 43-50
Budziarek M. 1992, Światowe Spotkanie Łodzian, Komitet Organizacyjny Światowego Spotkania Łodzian, Łódź
Clair J. 2009, Kryzys muzeów, słowo/obraz/terytoria, tłum. Stanisław Kasprzysiak, Gdańsk
Czerwiński M. 1999, Kultura elitarna i kultura masowa, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2 pod red. Bokszańskiego Z. [i in.], Oficyna Naukowa, Warszawa
Fatyga B. 2009, Jakiej kultury Polacy potrzebują i czy edukacja kulturalna im ją zapewnia? Raport o problemach edukacji kulturalnej w Polsce dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa
Folga-Januszewska D. 2008, Muzeum: definicja i pojęcia. Czym jest muzeum dzisiaj? „Muzealnictwo”, t. 49, s. 200-203
Grzonkowska J., Gorka J. 2013, Edukacja a promocja – wspólne pola działalności. Współpraca czy rywalizacja?, „Muzealnictwo”, t. 54, s. 34-41
Jakóbczyk M., Kuropatwa-Pik K., Pawlak C. (red.) 2012, Imperium rodziny Poznańskich. Przywrócone dziedzictwo czasu i miejsca, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź
Jakubowski K. J. 2010, Muzea wobec dylematów rozwojowych społeczeństwa wiedzy, [w:] Kowalska E., Urbaniak E. (red.), Muzeum XXI wieku – teoria i praxis, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, s. 36-48
Jaskulski M. 1995, Stare fabryki Łodzi, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Łódź
Jaworski P. 2005, Biała Fabryka Ludwika Geyera w Łodzi, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź
Klemantowicz D. 2004, Spuścizny w zbiorach Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorów archiwalnych i bibliotecznych / Moksliniai lenku-lietuviu kontaktoi archyviniu ir bibliotekiniu rinkiniu šviesoje, Wydawnictwo AWP Amalker, Warszawa 2004, s. 140-146
Klemantowicz D. 2007, Archiwa osobiste – spuścizny. Cenne źródła historyczne, „Kronika Uniwersytetu Łódzkiego”, nr 2, s. 16-17
Klemantowicz D. 2008, Uczelniane muzeum i zbiory jego pierwszej wystawy, „Kronika Uniwersytetu Łódzkiego”, nr 4, s. 14-16
Kopczyńska-Jaworska B., Kucharska J., Dekowski J. P. 1976, Folklor robotniczej Łodzi. Pokłosie konkursu, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław
Krajewski M. 2007, Od muzeum publicznego do muzeum publiczności, [w:] Lubiak J. (red.), Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania, Muzeum Sztuki, Łódź, s. 51-64
Kusiński J., Bonisławski R., Janik M. 2009, Księga fabryk Łodzi, Wydawnictwo Jacek Kusiński, Łódź
Kuźko W. 2000, Biedermannowie. Dzieje rodziny i fortuny (1730-1945), Wydawnictwo Literatura, Łódź
Laurentowicz-Granas M., Manżett-Kubiak J. 1997, Pałace „ziemi obiecanej”, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Łódź
Leszkowicz P. 2007, Erotyka muzeów: pomiędzy wojeryzmem a fetyszyzmem, [w:] Lubiak J. (red.), Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania, Muzeum Sztuki, Łódź, s. 19-32
Mastai J. 2007, There Is No Such Things as a Visitor, [w:] Museum After Modernism, ed. Pollock G., Zemans J., “Blackwell Publishing”
Michalski M. 2012, Historyczna transformacja Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Poltex”, [w:] Jakóbczyk M., Kuropatwa-Pik K., Pawlak C. (red.), Imperium rodziny Poznańskich. Przywrócone dziedzictwo czasu i miejsca, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź, s. 109-139
Pałasz M. 2011, Muzeum jako świątynia erotyzmu. Kultura jako źródło rozkoszy. Tło i przesłanki istnienia europejskich muzeów o tematyce seksualnej, „Zarządzanie W Kulturze”, t. 12, s. 139-155
Pawlak M. 2011, Święto Łodzi będzie 29 lipca? „Dziennik Łódzki” z dnia 27.08.2011
Renner A. E. 1983, Deutsche Schicksalswege in Lodz, Heimatkreisgemeinschaft der Deutschen aus dem Lodzer Industriegebiet e. V., R. Beilstein, Berlin
Rokosz K., Głowacki P. 2008, Noc muzeów – zjawisko kulturowe i społeczne ostatnich lat, „Muzealnictwo”, t. 56, s. 286-294
Salm J. 1998, Wokół Księżego Młyna – architektoniczne i urbanistyczne przemiany fabrycznej jurydyki, [w:] Kaszuba K. (red.), Księży Młyn, Urząd Miasta Łodzi, Łódź, s. 43-87
Stefański K. 2013, Pałace rodziny Poznańskich i ich twórcy, [w:] Jakóbczyk M., Kuropatwa-Pik K., Pawlak C. (red.), Imperium rodziny Poznańskich. Przywrócone dziedzictwo czasu i miejsca, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź, s. 67-90
Szeląg M. 2008, Noc Muzeów w opiniach publiczności, „Muzealnictwo”, t. 56, s. 295-303
Szeląg M. 2010, Edukacja głupcze! Zadania muzeum na początku XXI wieku, [w:] Muzeum XXI wielu – teoria i praxis, pod red. Kowalskiej E., Urbaniak E., Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno 2010, s. 175-181
Tatarzyńska K. 2015, Łódzka uczelnia. W pałacu i szkole kupców, „Kwartalnik UŁ”, dodatek do „Gazety Wyborczej” z dnia 30.10.2015
Turowski A. 1976, Struktura przestrzenna założenia urbanistycznego Księży Młyn, [w:] Małecki Z. (red.), Znaczenie zabytków techniki i budownictwa XIX wieku w procesie przemian społecznych, Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Łódź, s. 67-82
Walczak B. M. 2013, Zespół fabryczno-mieszkalny Izraela K. Poznańskiego na tle ówczesnych tendencji w Europie, [w:] Jakóbczyk M., Kuropatwa-Pik K., Pawlak C. (red.), Imperium rodziny Poznańskich. Przywrócone dziedzictwo czasu i miejsca, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź, s. 91-108
Witkowski W. 1998, Zespoły fabryczno-rezydencjonalne Łodzi – zarys koncepcji wydawnictwa, [w:] Kaczmarek W. (red.), Siedziby muzealne w przemysłowych kompleksach zabytkowych Łodzi, Zora, Łódź, s. 133-138

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

14

Start page:

113

End page:

129

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61707 ; 1429-0618

Source:

click here to follow the link ; IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information