Object

Title: O „Echach muzycznych” Bolesława Prusa

Creator:

Obsulewicz, Beata K.

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. A. Adamek-Świechowska, Czara, szmaragd a sfinks w „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza, w: Konfrontacja i dialog w tekstach kultury polskiej, pod red. S. Szynkiewicza, B. Walęciuk-Dejneki, T. Rokosza, Siedlce 2011, s. 125-143.
2. A. Adamek-Świechowska, „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza w świetle mitu orfickiego, w: Henryk Sienkiewicz. Tradycje rodowe, epizody biografii, twórczość, pod red. L. Ludorowskiego, Lublin 2008.
3. F. Araszkiewicz, Bolesław Prus. Filozofia, kultura, zagadnienia społeczne, Wrocław-Warszawa 1948, s. 198.
4. A. Asnyk, Orfeusz i bachantki, w: tegoż, Poezje zebrane, oprac. Z. Mocarska-Tycowa, Toruń 1995, s. 552-555, komentarz edytorski – s. 868-869.
5. J. Bellas, „Orphée” au XIXe et au XXe siècle: interférences littéraires et musicales, „Cahiers de l’Association Internationales des Ètudes Françaises” 1970, nr 22.
6. E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, przeł. P. Izdebski, Warszawa 2004.
7. Bolesław Prus 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości, oprac. K. Tokarzówna, S. Fita, Warszawa 1969, s. 317.
8. J. Coman, Orpheé, civilisateur de l’ humanité, Paris 1939 [cyt. za: C. Rowiński, Orfeusz i Eurydyka, w: Mit - człowiek - literatura, pod red. S. Stabryły, Warszawa 1991, s. 107].
9. M. Detienne, L’ écriture d’ Orphée, Paris 1989.
10. D. Kudelska, Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego, Lublin 2008, s. 320.
11. J. Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa, Warszawa 1969, s. 45.
12. J.M. Linforth, The Arts of Orpheus, Berkeley and Los Angeles 1941.
13. J. Ch. Lobe, Katechizm muzyki, przeł. J. Kleczyński, Warszawa 1887.
14. Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej, pod red. S. Żerańskiej-Kominek, Gdańsk 2003.
15. P. Monceaux, Orpheus, w: Dictionnaire des Antiąuités Grecąues et Romaines d’après les Textes et les Monuments, ed. Ch. Daremberg, M.E. Saglio, Paris 1873-1899, t. 4, s. 241-256.
16. B.K. Obsulewicz-Niewińska, Nieobałamucona wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu, Lublin 2008.
17. B.K. Obsulewicz, Pietas według Konopnickiej. Dwie obserwacje, w: Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX wieku i początku XX wieku, pod red. J.J. Malika, Lublin 2010, s. 110.
18. B. Prus, Kroniki, pod red. Z. Szweykowskiego, t. 1–20, Warszawa 1953–1970.
19. B. Prus, „Obrazy wszystkiego”. O literaturze i sztuce. Wybór z Kronik, wyb. i wprow. S. Sandler, przypisami opatrzył B. Szleszyński, Warszawa 2008.
20. B. Prus, Pisma, pod red. Z. Szweykowskiego, t. 6, Warszawa 1948, s. 83-119.
21. C. Rowiński, Orfeusz i Eurydyka, w: Mit - człowiek - literatura, pod red. S. Stabryły, Warszawa 1991.
22. T. Sinko, Hellada i Roma. Przegląd utworów na tematy klasyczne w literaturze polskiej ostatniego stulecia, Lwów 1933.
23. M. Siwiec, Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gerarda de Nerval w kontekście epoki, Kraków 2002.
24. E. Szczurko, „Cudowne dziecko” w muzyce klasycznej, w: Dziecko. Studium interdyscyplinarne, pod red. E. Sowińskiej, E. Szczurko, T. Guza, P. Marca, Lublin 2008, s. 307-324.
25. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972, s. 94 i n.
26. A. Świętochowski, Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), w: Polska krytyka literacka (1800-1918): materiały, t. 3, pod red. J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1959, s. 375-376.
27. J. Zabża, Wariacje, w: Encyklopedia muzyki, pod red. A. Chodkowskiego, Warszawa 1995, s. 944-945.

Issue:

6

Start page:

163

End page:

178

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69595 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2013.9

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 20, 2019

Number of object content hits:

51

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81368

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information