Obiekt

Tytuł: The role of agricultural producers in building the social capital in rural areas. Cooperation of pig farmers from Babin – case study

Twórca:

Wesołowska, Monika

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 43

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

Collective action is one of the most important ways of obtaining competitive advantage of an agricultural farm. This is confirmed by the experience of many countries leading in the development of the agricultural sector. Based on the selected example of the village of Babin, the author presents the cooperation of farmers in the scope of the sale of pig livestock, and identifies transformations in terms of the social capital resulting from the forms of team work. Attention is also drawn to the motives and consequences of collective action.

Bibliografia:

1. Chlebicka A., 2008, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju grup producentów owoców i warzyw w Polsce, SGGW, Warszawa.
2. Czapiewska G., 2013, Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 13, pp.165–178.
3. Defourny J., Nyssens M., 2013, Social innovation, social economy and social enterprise: what can the European debate tell us?, [in:] F. Moulaert, D. MacCallum, A. Mehmood (eds.), The international handbook on social innovation: collective action, social learning and transdisciplinary research, Cheltenham.
-
4. Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław.
5. Grodzicki M., 2015, Dlaczego grupom udaje się podejmować działania? Przedstawienie teorii działań zbiorowych Elinor Ostrom, Ekonomia Społeczna, 1, pp.66–78.
-
6. Halamska M., 2008, Organizacje rolników: bilans niesentymentalny, [in:] M. Halamska (ed.), Wiejskie organizacje pozarządowe, IRWiR PAN, Warszawa, pp 103–133.
7. Halicka E., Rejman K., 2001, Przedsiębiorczość rolników wobec integracji z Unią Europejską – tworzenie grup producenckich, [in:] K. Gutkowska and J. Ozimek (eds.), Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wyd. SGGW, Warszawa, pp. 96–122. Halicka E., Rejman K., 2001, Przedsiębiorczość rolników wobec integracji z Unią Europejską – tworzenie grup producenckich, [in:] K. Gutkowska and J. Ozimek (eds.), Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wyd. SGGW, Warszawa, pp. 96–122.
8. Knecht D., 2012, Grupy producentów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem producentów trzody chlewnej. Stan i perspektywy rozwoju, Monografie, CLIII, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław.
9. Kossakowska J., 2013, Wybrane czynniki wpływające na poziom konsumpcji wieprzowiny w Polsce (1990–2012), Biuletyn informacyjny, 2, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa, pp. 2–13.
10. Kostro K., 2005, Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, Gospodarka Narodowa, 7–8, pp. 1–28.
11. Lemanowicz M., 2004, Grupy producenckie i marketingowe i ich wpływ na pozycje konkurencyjną rolników na rynku, Acta Scientarium Polonorum, Oeconomia, 3.
12. Maj H., 2011, Rolnictwo [in:] W Janicki (ed.), Województwo lubelskie. Środowisko-społeczeństwo-gospodarka, pp. 138–152.
13. Michna W., 2010, Organizacje wiejskie i rolnicze oraz ich rola w rozwoju obywatelskiej demokracji i krajowej gospodarki, IERiGŻ PIB, Warszawa.
14. Olson M., 2012, Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
15. Ostrom E., Ahn T.K., 2007, The meaning of social capital and its link to collective action, Workshop in Political Theory and Policy Analysis Working Paper, W07-19.
16. Porowski M., 2014, Polska produkcja trzody chlewnej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Magazyn hodowcy, 3, pp. 12–20.
17. Putnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
18. Strategia rozwoju kapitału społecznego, 2012, Komitet Stały Rady Ministrów, Warszawa.
19. Tomczak P., 2009, Grupy producentów rolnych jako nowe formy zespołowego działania na polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 17, pp. 201–212.
20. Turski R., Uziak S., Zawadzki S., 1994, Schematyczna mapa gleb Lubelszczyzny, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
21. Wesołowska M., Dobrowolski J., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji środków UE przez polskie rolnictwo w 2008 r., Studia Obszarów Wiejskich, 24, pp. 43–57.
22. Zakrzewska M., 2013, Uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 32, pp. 79–96.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

43

Strona pocz.:

125

Strona końc.:

136

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,7 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61819 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.43.9

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji