Object

Title: Silvae i sylwy – glosa historycznoliteracka do pewnego nieporozumienia

Creator:

Krzywy, Roman

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Barłowska, Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII–XVIII wieku – prolegomena filologiczne. Katowice 2010. ; 2. P. Borek, Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja. Kraków 2001. ; 3. M. Brożek, Geneza formy i treści w „Sylwach” Stacjusza. „Meander” 1966, nr 11/12. ; 4. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997. ; 5. H.-J. van Dam, Wandering Woods Again: From Poliziano to Grotius. W zb.: The Poetry of Statius. Ed. J. J. L. Smolenaars, H.-J. van Dam, R. R. Nauta. Leiden – Boston 2008. ; 6. A. Frycz Modrzewski, Sylwy. Przeł. L. Joachimowicz. Wstęp Ł. Kurdybacha. Red. nauk. przekładu, komentarz K. Górski. Warszawa 1959. ; 7. A. Gawron, Silva rerum. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006. ; 8. M. Korolko, Andrzej Frycz Modrzewski. Humanista, pisarz. Warszawa 1978. ; 9. E. Kotarski, Poezja okolicznościowa i tradycja retoryczna. W zb.: Sarmackie theatrum. T. 2: Idee i rzeczywistość. Red. R. Ocieczek, przy współudz. M. Barłowskiej. Katowice 2001. ; 10. J. Krókowski, Andrzej Trzecieski. Poeta-humanista i działacz reformacyjny. Warszawa 1954. ; 11. R. Krzywy, Aspekt panegiryczny twórczości Samuela Twardowskiego. W zb.: Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie. Red. K. Meller, J. Kowalski. Poznań 2002. ; 12. Marek Fabiusz Kwintylian, Kształcenie mówcy. Księgi I, II i X. Przeł., oprac. M. Brożek. Wrocław 1951. BN II 62. ; 13. T. Michałowska, Staropolska teoria genologiczna. Wrocław 1974. ; 14. B. Nadolski, Scaliger o rodzajach renesansowej poezji dworskiej. „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 1979, z. 95. ; 15. J. Niedźwiedź, Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII–XVIII w. Kraków 2003. ; 16. Z. Nowak, Jan Dantyszek. Portret renesansowego humanisty. Wrocław 1982. ; 17. R. Nycz, Sylwy współczesne. Wyd. 2. Kraków 1996. Pierwodruk: Wrocław 1984. ; 18. M. Opitz, Księga o poezji niemieckiej. Przeł. E. Feliksiak. W: Poetyka okresu renesansu: antologia. Wyb., wstęp i oprac. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, przypisy: Jerzy Mańkowski, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982. ; 19. J. Partyka, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa 1995. ; 20. J. Płuciennik, Sylwiczność nasza powszechna i metakognicja. „Teksty Drugie” 2012, nr 6, s.246-257. ; 21. F. Robortello, Wyjaśnienie tego wszystkiego, co odnosi się do metody i kunsztu pisania epigramatów. Przeł. J. Mańkowski. W zb.: Poetyka okresu renesansu. Antologia. Wybór, wstęp, oprac. E. Sarnowska-Temeriusz. Przypisy J. Mańkowski, E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1982, s. 95. BN II 205. ; 22. S. Roszak, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku. Toruń 2004. ; 23. M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer. (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus). Przeł. M. Plezia. Oprac. S. Skimina. Wrocław 1954. ; 24. S. Skimina, Twórczość poetycka Jana Dantyszka. Kraków 1948. ; 25. S. Skwarczyńska, Kariera literacka form rodzajowych bloku silva. W: Wokół teatru i literatury. (Studia i szkice). Warszawa 1970. ; 26. Stacjusz, Sylwy. Przeł., komentarz M. Brożek. Wrocław 1996. ; 27. J. Styka, Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku. Kraków 2008. ; 28. H. Szelest, „Sylwy” Stacjusza. Wrocław 1971. ; 29. S. Śnieżewski, Słowo i obraz. Studia historycznoliterackie nad „Sylwami” Stacjusza. Kraków 2010. ; 30. S. Zabłocki, Poetyka renesansowego epicedium. W: Od starożytności do neohellenizmu. Studia i szkice. Red. P. Urbański, T. Sapota. Katowice 2008. ; 31. M. Zachara, Sylwy – dokument szlacheckiej kultury umysłowej w XVII wieku. W zb.: Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku. Red. H. Dziechcińska. Wrocław 1980. ; 32. M. Zachara, Twórca – odbiorca sylw szlacheckich w XVII wieku. W zb.: Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce. Red. H. Dziechcińska. Warszawa–Łódź 1985. ; 33. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wyd. 2, popr. Wrocław 2000.

Issue:

3

Start page:

145

End page:

151

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64021 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 13, 2017

Number of object content hits:

130

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82206

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information