Obiekt

Tytuł: Współpraca Reichswehry i Armii Czerwonej przed 1933 rokiem – fakty a mity polskiej historiografii

Twórca:

Fudalej, Krzysztof

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 1 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 55-76 ; Streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Wojskowa współpraca Niemiec z ZSRS przed 1933 r. wciąż wzbudza zainteresowa¬nie polskich historyków, którzy niestety wykorzystują niemal wyłącznie źródła i opracowania w języku polskim i angielskim. Prowadzi to do powtarzania i utrwalania błędnych informacji. Niniejszy artykuł ma na celu ich sprostowanie, w oparciu o materiały z archiwów niemieckich oraz trzy zbiory dokumentów rosyjskich, uzupełnione wynikami obszernej kwerendy publikacji niemiecko- i anglojęzycznych.

Bibliografia:

Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945; aus dem Archiv des Auswärtigen Amtes, Serie A, Bd. VI, Göttingen 1988; Serie B, Bd. XI, Göttingen 1978; Bd. XXI, Göttingen 1983; Serie C, Bd. I.2., Göttingen 1971.
Carsten F.L., The Reichswehr and Politics 1918 to 1933, Berkeley 1973.
Ćwięk H., Przeciw Abwehrze, Warszawa 2001.
Ćwięk H., Rotmistrz Sosnowski. As wywiadu Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2010.
Erickson J., The Soviet High Command. A Military-Political History 1918–1941, London–New York 1962.
Gorlow S., Geheimsache Moskau–Berlin. Die militärpolitische Zusammenarbeit zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich 1920–1933, „Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte” 1996, Nr. 1, s. 133–165.
Grünberg K., Serczyk J., Czwarty rozbiór Polski. Z dziejów stosunków radziecko-niemieckich w okresie międzywojennym, Warszawa 1990.
Habeck M., Storm of Steel. The Development of Armor Doctrine in Germany and the Soviet Union, 1919–1939, London 2003
Kowalski D., Współpraca szkoleniowa Armii Czerwonej i Reichswehry, „Bellona” 2010, nr 1, s. 153–157.
Leczyk M., Polska i sąsiedzi 1921–1939. Stosunki wojskowe, Warszawa 1997.
Malak K., Radziecko-niemiecka współpraca wojskowa w latach 1917–1932, Warszawa 1997.
Müller R.D., Das Tor zur Weltmacht. Die Bedeutung der Sowjetunion für die deutsche Wirtschafts- und Rüstungspolitik zwischen den Weltkriegen, Boppard am Rhein 1984.
Nehring W., Die Geschichte der deutschen Panzerwaffe 1916 bis 1945, Augsburg 1995.
Reichswehr und Rote Armee. Dokumente aus den Militärarchiven Deutschlands und Rußlands 1925–1931, red. F. Kahlenberg i in., Koblenz 1995.
Skrzypek A., Niespełniony sojusz? Stosunki sowiecko-rosyjskie 1917–1941, Warszawa 1992.
Speidel H., Reichswehr und Rote Armee, „Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte” 1953, Nr. 1, s. 9–45.
The Red Army and the Wehrmacht. How the Soviets Militarized Germany, 1922–1933, and Paved the Way for Fascism. From the Secret Archives of the Former Soviet Union, ed. Y. Dyakov, T. Bushuyeva, New York 1995.
Zeidler M., Reichswehr und Rote Armee 1920–1933. Wege und Stationen einer ungewöhnlichen Zusammenarbeit, München 1993.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

49

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

55

Strona końc.:

76

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62575 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/49/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji