Object

Title: Gdyby Legiony nie powstały...

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 2 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 5-14 ; Summary in English

Abstract:

The article focuses on the impact made by combats fought by the Polish Legions on the events that during the First World War put the Polish question into the international arena and prepared favourable conditions for the formation of the Blue Army, and also on the attempt to answer the question what could have happened had there been no Polish Legions. An attempt was made to assess the potential consequences that would result if there had been no Blue Army in Poland in the summer of 1919, and to analyse Józef Piłsudski’s influence on decisive moments of the war between Poland and Bolshevik Russia.

References:

Jędrzejewicz W., Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. I: 1867–1920, Warszawa 1989. ; Kumaniecki K.W., Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 – styczeń 1924, Warszawa 1924. ; Odziemkowski J., Budowa etosu służby w Wojsku Polskim doby wojen o niepodległośći granice 1918–1920,w: O powinnościach żołnierskich, t. I: Na fundamencie historii i tradycji, red. nauk. A. Drzewiecki, Oświęcim 2016, s. 280–295. ; Piłsudski J., Pisma, mowy, rozkazy, t. II, Warszawa 1930; t. VIII, Warszawa 1931. ; Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, t. IV, IX, Warszawa 1937. ; Przybylski A., Ofensywa na Wilno w kwietniu 1919 roku, cz. 1, „Bellona” 1928, t. XXXII. ; Wrzosek M., Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914–1918, Warszawa 1990.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

49

Issue:

1

Start page:

5

End page:

14

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63847 ; oai:rcin.org.pl:63847 ; p-ISSN 0419-8824 ; e-ISSN 2451-1323 (wersja pierwotna)

Source:

IH PAN, sygn. A.507/49/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information