Obiekt

Tytuł: Józefa Piłsudskiego „droga do niepodległości” w świadomości historycznej młodzieży : (na przykładzie zadań z historii w arkuszach egzaminów zewnętrznych)

Twórca:

Białokur, Marek (1974- )

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 2 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 65-79 ; Streszcz. ang.

Abstrakt:

Artykuł ukazuje obraz Józefa Piłsudskiego w zadaniach z historii, które przygotowywane zostały na potrzeby ogólnopolskich egzaminów zewnętrznych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przeanalizowano zadania z arkuszy gimnazjalnych oraz maturalnych. Analiza wykazała satysfakcjonującą obecność Józefa Piłsudskiego w poleceniach odnoszących się do wydarzeń z I wojny światowej, gdy jego droga do wolnej Polski była już na ostatniej prostej.

Bibliografia:

Anusiewicz-Działak B., Informator o maturze 2005, „Wiadomości Historyczne” 2004, nr 1, s. 53–55. ; Anusiewicz-Działak B., Matura z historii w 2005 roku, „Wiadomości Historyczne” 2003,nr 5, s. 36–41. ; Białokur M., Józef Piłsudski i jego rola w tworzeniu niepodległościowego ruchu wojskowego na kartach wybranych podręczników szkolnych, w: Związek Strzelecki „Strzelec” – organizacja społeczno-wychowawcza. Między tradycją a współczesnością, red. A. Adamczyk, Zelów 2006, s. 165–183. ; Białokur M., Piłat J., Stecka K., Historia i WOS na maturze, czyli pedagoga szkiełko i oko, „Wiadomości Historyczne” 2007, nr 2, s. 13–24. ; Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009. ; Chomicki G., Historia powróci do zdrowia, czyli nie reformujmy reformy, „Wiadomości Historyczne” 2005, nr 1, s. 47–54. ; Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008. ; Durka J., Rola postaci historycznych w edukacji – dotychczasowe doświadczenia a „nowa podstawa programowa z historii”, w: Pamięć, kultura, edukacja, red. nauk. A.P. Bieś, M. Chrost, B. Topij-Stempińska, Kraków 2011, s. 123–133. ; Jakubowska B., Metodologia w sojuszu z egzaminem maturalnym, „Wiadomości Historyczne” 2006, nr 1, s. 30–36. ; Jakubowska B., Przeobrażenia w szkolnej edukacji historycznej w Polsce w latach 1944–1956,Warszawa 1986. ; Kusiak P., Legenda Józefa Piłsudskiego. Jak w Polsce doby integracji europejskiej interpretować postać Marszałka?, „Colloquium” R. II, 2010. ; Maternicki J., Majorek C., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1994. ; Nauczyciel historii. Ku nowej formacji dydaktycznej, red. M. Kujawska, Poznań 1996. ; Okulewicz P., Józef Piłsudski – między popularnością a kultem, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2006, nr 5, s. 18–28. ; Rulka J., Przemiany świadomości historycznej młodzieży, Bydgoszcz 1991. ; Rulka J., Świadomość historyczna młodzieży przełomu tysiącleci – wybrane zagadnienia, w: Z Żywca do Opola. Góral z urodzenia, opolanin z wyboru, red. B. Kubis, Opole 2011, s. 349–357. ; Składanowski H., „Od uwielbienia do negacji” – Józef Piłsudski w podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w II RP i okresie stalinowskim PRL, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2006, nr 5, s. 30–38. ; Suchoński A., Białokur M., Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w podręcznikach szkolnych, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2007, nr 3, s. 17–40. ; Suchoński A., Polacy na kartach zagranicznych podręczników do nauczania historii, w: Polska,Europa, świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, seria: „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. V, Toruń 2008, s. 10–18. ; Suchoński A., Postać Józefa Piłsudskiego w podręcznikach szkolnych, w: Józef Piłsudski i jego współpracownicy, red. A. Suchoński, Opole 1999, s. 139–149. ; Wójcik-Łagan H., Kult bohatera narodowego Józefa Piłsudskiego w szkolnej edukacji historycznej w latach trzydziestych XX wieku, Kielce 2012. ; Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004. ; Zielecki A., Role i funkcje podręcznika historii, Rzeszów 1984. ; Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

49

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

65

Strona końc.:

79

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63852 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/49/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji