Object

Title: Rosyjska konspiracja monarchistyczna w obozie internowania w Tucholi oraz w Toruniu w latach 1920–1922

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 2 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p.159-168 ; Summary in English

Abstract:

The article discusses the fate of Russian soldiers with monarchistic views who were interned in the camp at Tuchola and those who lived in Toruń. On the basis of material kept in the State Archives in Bydgoszcz it presents monarchist agitation among internees in the camp and outside it. Aside from the description of a main activity of the group (d istribution of the monarchist press, mainly from Berlin), there is also an outline of international cooperation of Russian monarchist emigration.

References:

Alabrudzińska E., Mniejszości wyznaniowe w Bydgoszczy w latach 1920–1939, Toruń 1995. ; Halicki K., Działalność policji politycznej w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920–1939, „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” 2011, nr 4, s. 59–71. ; Karpus Z., Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1939). Stan badań i postulaty badawcze, w: Regiony pograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI–XX wieku. Społeczeństwo, gospodarka, polityka, red. M. Wojciechowski, R. Schattkowsky, Toruń 1996, s. 93–100. ; Karpus Z., Jeńcy wojenni i emigracja polityczna z Rosji na Pomorzu w latach 1914–1939 (procesy asymilacyjne, stosunek miejscowego społeczeństwa), w: Migracje polityczne i ekonomiczne w krajach nadbałtyckich w XIX i XX w., red. J. Borzyszkowski, M. Wojciechowski, Toruń 1995, s. 125–136. ; Karpus Z., Obóz internowanych nr 7 w Tucholi (wrzesień 1921 – styczeń 1923), w: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), red. M. Wojciechowski, Toruń 1991, s. 143–157. ; Romanow A., Emigracja rosyjska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939, „Rocznik Gdański” 1995, t. XLV, z. 2, s. 77–109. ; Tlustý T., The YMCA organisation and its physical education and sports activities In Europe Turing the First World War, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2015, t. XIV, nr 1, s. 27–44. ; Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914–1923, t. I, cz. 1, oprac. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 1997. ; Waszkiewicz Z., Stosunek administracji państwowej województwa pomorskiego i kurii biskupiej w Pelplinie do mniejszościowych związków wyznaniowych w latach 1920–1939, w: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), red. M. Wojciechowski, Toruń 1991, s. 73–95.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

49

Issue:

1

Start page:

159

End page:

168

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63856 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/49/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information