Object

Title: Współpraca polskiego wywiadu wojskowego z Secret Intelligence Service w drugiej połowie lat trzydziestych XX w.

Creator:

Kołakowski, Piotr (1966- )

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 2 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 229-248, tab. ; Summary in English

Abstract:

The Second Department of the Polish General Staff attached great importance to the cooperation with the British, but it was not until the second half of the 1930s that contacts became more effective. They covered the military potential both of the USSR and Nazi Germany. A true breakthrough in the cooperation took place in April 1939, after the United Kingdom and Poland formalised their mutual military assistance in the event of aggression of the Third Reich.

References:

Bennett G., Brytyjski wywiad w okresie II wojny światowej, w: Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. I: Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004, s. 137–142. ; Ciechanowski J., Brytyjskie służby specjalne, w: Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. I: Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004, s. 143–159. ; Ćwięk H., W tajnej służbie II Rzeczypospolitej. Wywiad polski wobec Niemiec 1918–1939, Częstochowa 2009. ; Gondek L., Wywiad polski w III Rzeszy 1933–1939. Zarys struktury, taktyki i efektów obronnego działania, Warszawa 1982. ; Kołakowski P., Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku, Warszawa 2012. ; Kołakowski P., Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 1918–1939, Warszawa 2007. ; Majzner R., Attachaty wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej 1919–1945. Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania, Częstochowa 2014. ; Maresch E., Zarząd Operacji Specjalnych, w: Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. I: Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004, s. 160–166. ; Nowak-Kiełbikowa M., Polska – Wielka Brytania w dobie zabiegów o zbiorowe bezpieczeństwo w Europie 1923–1937, Warszawa 1989. ; Nurek M., Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936–1941, Warszawa 1983. ; Pepłoński A., Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 1996. ; Pepłoński A., Suchcitz A., Tebinka J., Współpraca wywiadowcza w drugiej połowie lat trzydziestych XX w., w: Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. I: Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004, s. 177–188. ; Suchcitz A., Wrażenia generała Ironside’a z wizyt w Polsce w latach 1925 i 1939, „Mars” 1993, nr 1. ; Sword E.R., The Diary and Despatches of a Military Attaché in Warsaw, 1938–1939, London 2001. ; Woźny A., Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych w latach 1933–1939, Warszawa 2000. ; Zacharias M.J., Polityka Wielkiej Brytanii w przededniu drugiej wojny światowej, w: Droga ku wojnie. Polityka europejska i amerykańska w przededniu drugiej wojny światowej, red. T. Kisielewski, Bydgoszcz 1999, s. 85–104.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

49

Issue:

1

Start page:

229

End page:

248

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63860 ; oai:rcin.org.pl:63860 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/49/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information