Obiekt

Tytuł: Appeasement a dozbrojenie : pomonachijska polityka brytyjska w opinii polskiej służby dyplomatycznej (październik 1938 r. – marzec 1939 r.)

Twórca:

Rodzik, Marek

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 2 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Opis:

s. 249-271 ; Streszcz. ang.

Abstrakt:

Przełom w postrzeganiu polityki gabinetu Chamberlaina wobec Niemiec dokonał się w polskim MSZ w marcu i kwietniu 1939 r. – po nawiązaniu bliższej współpracy z Wielką Brytanią – ale jego źródeł należy poszukiwać wcześniej. Celem artykułu jest próba naszkicowania odbioru polityki brytyjskiej wobec Niemiec – od zakończenia kryzysu sudeckiego po złamanie układu monachijskiego – przez polską służbę dyplomatyczną.

Bibliografia:

Adamthwaite A.P., The Making of the Second World War, London 1977.
Aster S., 1939.The Making of the Second World War, London 1973.
Bell P.M.H., Przyczyny wybuchu II wojny światowej w Europie, tłum. L. Otrębski, C. Cieśliński, Warszawa 2010.
Cienciała A.M., Minister Józef Beck i ambasador Edward Raczyński a zbliżenie polsko-brytyjskie w okresie październik 1938 – styczeń 1939, w: Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej. Studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie, red. H. Bułhak i in., Warszawa 1994, s. 348–361.
Cienciała A.M., Poland and the Western Powers 1938–1939. A study in the Interdependence of Eastern and Western Europe, London 1968.
Gilbert M., Gott R., Dżentelmeni w Monachium, Warszawa 1967.
Kania K., Edward Bernard Raczyński, 1891–1993. Dyplomata i polityk, Warszawa 2015.
Kania K., Wielka Brytania 1918–1939 w świetle polskich źródeł dyplomatycznych, Toruń 2007.
Kornat M., Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, Gdańsk 2012.
Kornat M., Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.
Levy J.S., Ripsman N.M., Wishful thinking or buying time? The Logic of British Appeasement in the 1930s, „International Security” 2008, no. 33.
Murray W., The Change in the European Balance of Power, 1938–1939. The Path to Ruin, Princeton 1984.
Neville P., Hitler and Appeasement. The British Attempt to Prevent the Second World War, London 2006.
Nurek M., Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936–1941, Warszawa 1983.
Self R., Neville Chamberlain. A biography, Aldershot 2006.
Smetana V., In the Shadow of Munich. British Policy towards Czechoslovakia from the Endorsement to the Renunciation of the Munich Agreement (1938–1942), Prague 2008.
Tebinka J., „Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego słowa”. Winston S. Churchill a Polska, Warszawa 2013.
Weinberg G.L., The Foreign Policy of Hitler’s Germany, vol. II: Starting World War, 1937–1939, Chicago 1980.
Zacharias M.J., Polska wobec zmian w układzie sił politycznych w Europie w latach 1932–1936, Wrocław 1982.
Żerko S., O antyniemieckich nastrojach w Polsce przed wybuchem II wojny światowej, w: Wiek nienawiści. Studia, red. E. Dmitrów i in., Warszawa 2014, s. 441–459.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

49

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

249

Strona końc.:

271

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63861 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/49/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji