Obiekt

Tytuł: Emanuel Halicz – sylwetka nie tylko naukowa

Twórca:

Kozłowski, Michał

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 52 z. 1 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 251-261 ; Streszcz. ang, ros.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Sylwetka naukowa i polityczna Emanuela Halicza, historyka XIX w., współpracownika emigracyjnych „Zeszytów Historycznych”.

Bibliografia:

Bińko B., Instytut Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR – narzędzie ofensywy ideologicznej w nauce i szkolnictwie wyższym, „Kultura i Społeczeństwo” 40 (1996), nr 2, s. 199–214.
Bińko B., Skąd przychodzili, dokąd zmierzali… aspiranci pierwszego rocznika Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR, w: Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 192–204.
Ciupiński A., Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego 1951–1986, Warszawa 1986.
Horoszko E., Kaczmarska P., Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego 1951–1990 w świetle akt Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, „Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego” (2011), nr 4, s. 167–206.
Kowalski L., Generał ze skazą. Biografia wojskowa gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, Warszawa 2001.
Kozerawski D.S., Wyższe szkolnictwo wojskowe w Polsce w latach 1947–1967, Warszawa 2005.
Kto jest kim w Polsce, red. B. Cynkier, wyd. 4, Warszawa 2001.
Nowak T.M., Z dziejów organizacji badań nad historią wojskową w Polsce Ludowej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 30 (1988), s. 19–42.
Rutkowski T., Nauki historyczne w Polsce 1944–1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa 2007.
Szumski J., Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964, Warszawa 2016.
Wykaz członków Komitetu Redakcyjnego i Redakcji „Studiów i Materiałów do Historii Wojskowości” w latach 1954–1987, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 30 (1988), s. 40.
„Zeszyty Naukowe WAP im. F. Dzierżyńskiego” (1981), nr 107 (O historii i historykach w Wojskowej Akademii Politycznej).

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

52

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

251

Strona końc.:

261

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63823 ; p-1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/52/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/52/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji