RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Lokalni liderzy w funkcjonowaniu grup producenckich w powiecie krotoszyńskim = Local leaders in the functioning of producer groups in Krotoszyn district

Creator:

Bała, Dawid

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The article aims to identify social dimension in the process of electing the leaders of agricultural producer groups. The study provides the characteristics of the leaders of 26 groups operating in the area of Krotoszyn district. The study has been based on documentary method consisting in an analysis of the data bases and official registers concerning the producers’ groups, and on the survey method. The leaders of producer groups are mainly persons with good knowledge of conditions of the agricultural activities on a given area and with above-average entrepreneurial spirit. Depicting the character of a “good” leader may be used to determine the target groups of educational activities for training of the managing personnel of existing and future producer groups.

References:

1. Bała D., 2015, Znajomość idei grup producenckich wśród uczniów szkół rolniczych, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20, s. 75–84.
https://doi.org/10.18778/1508-1117.20.05 -
2. Baron A., Armstrong M., 2008, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
3. Chlebicka A., Fałkowski J., Łopaciuk-Gonczaryk B., 2014, Grupy producentów rolnych a kapitał społeczny – potencjalne zależności, Wieś i Rolnictwo, 3 (164), s. 137–156.
4. Hamrol A., 1998, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
5. Janc K., 2006, Human and social capital in Poland – spatial diversity and relations, Europa XXI, 14, s. 39–55.
6. Kamiński R., 2008, Aktywność społeczności Wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
7. Klonowska-Matynia M., 2014, Przestrzenne zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce, Handel Wewnętrzny, 5 (352), s. 63–75.
8. Knecht D., 2012, Grupy producentów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem producentów trzody chlewnej. Stan i perspektywy Rozwoju, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław.
9. Kobyłecki J., 2006, Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju obszarów Wiejskich, Problemy Rolnictwa Światowego, 15, SGGW, s. 433–441.
10. Kutkowska B., Antosz I. 2012, Szanse i zagrożenia rozwoju grup producentów rolnych, Wieś i Rolnictwo, 4 (157), s. 91–111.
11. Mossakowska E., Zawojska A., 2009. Rozwój gospodarczy a kapitał ludzki na terenach wiejskich w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 79, s. 5–21.
12. Mrówka R., 2010, Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
13. Paszkiewicz M., 2009, Wpływ kapitału społecznego na wzrost gospodarczy w Polsce na przykładzie wybranych czynników, http://www.warsztaty.uni.lodz.pl/abstracts/633773876669660000798.pdf [dostęp 21 marca 2016].
14. Pieniążek K., Seremak-Bulge J., Arnfeldt J., Cook P., 1997, Poradnik dla osób poszukujących sukcesu w działaniach grupowych na rynku rolnym, FAPA, Koszalin.
15. Rejestr grup producentów rolnych zarejestrowanych w województwie wielkopolskim, 2015, UMWW, Poznań.
16. Sikorska A.,. 2011, Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, IERiGŻ, Warszawa.
17. Szczebiot-Knoblauch L., 2005, Tworzenie grup producenckich jako przejaw przedsiębiorczości wiejskiej, [w:] D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 237–244.
18. Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 88 poz. 983).
19. https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu – Krajowy Rejestr Sądowy. [dostęp 10.04.2016]
20. https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx – Centralna Ewidencja i Informacjao Działalności Gospodarczej. [dostęp 10.04.2016]
21. http://beneficjenciwpr.minrol.gov.pl/– Wykaz Beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej. [dostęp 10.04.2016]

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

46

Start page:

149

End page:

158

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63466 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.9

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information