RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Paraboliczna opowieść o Zagładzie. Forma jako możliwość wypowiedzenia doświadczenia

Creator:

Siekańska, Monika

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Abramowska, Polska bajka ezopowa. Red. A. Okopień-Sławińska. Poznań 1991.
2. H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. Przeł. A. Szostkiewicz. Wyd. 2, popr. Kraków 1998.
3. Z. Bauman, Płynna nowoczesność. Kraków 2006.
4. Z. Bauman, Świat nawiedzony. W: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. Red. P. Czapliński, E. Domańska. Poznań 2009.
5. M. Bednarek, Tylko dla wybranych, czyli wariacje na temat przypowieści. W: Mikrokosmos literacki. Przestrzeń genologiczna małych form narracyjnych w prozie polskiej lat 1945–1989. Poznań 2013.
6. A. Bielik-Robson, Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość. „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 23-34.
7. L. Buczkowski, Czarny potok. Warszawa 1954.
8. P. Dobrosielski, Opowiadanie Marka Hłaski „Szukając gwiazd” jako parabola Holokaustu i mityczne „wydarzenie początkowe” w twórczości pisarza. „Zagłada Żydów”. Studia i materiały nr 4 (2008).
9. M. Głowiński, Cztery typy fikcji narracyjnej. W zb.: Teoretyczne tematy i problemy. J. Sławiński. Wrocław 1986.
10. M. Głowiński, Norwida wiersze-przypowieści. W zb.: Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23–25 września 1971. Red. M. Żmigrodzka. Warszawa 1973.
11. M. Głowiński, wprowadzenie w zb.: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie? Red. ... [i in.]. Kraków 2005.
12. Á. Heller, Pamięć i zapominanie. O sensie i braku sensu. „Przegląd Polityczny” 2001, nr 52/53 (przeł. A. Kopacki).
13. M. Hirsch, Family Frames. Photography, Narrative, and Postmemory. Cambridge 1997; edycja polska: Żałoba i postpamięć. W zb.: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia. Red. E. Domańska. Poznań 2010 (przeł. K. Bojarska).
14. M. Hłasko, Najświętsze słowa naszego życia. W: Opowiadania. Wyd. 2. Warszawa 1998.
15. M. Hłasko, Szukając gwiazd. W: Opowiadania. Paryż 1963.
16. M. Janion, Tragizm. W: Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie. Gdańsk 1972.
17. C. G. Jung, Fenomenologia archetypu dziecka. Cyt. z: Dzieci. Wybór, oprac., red. M. Janion, S. Chwin. Gdańsk 1988, s. 258 (przeł. M. Garwolińska).
18. I. Kertész, Los utracony. Przeł. K. Pisarska. Warszawa 2002.
19. K. L. Koniński, Straszny czwartek w domu pastora. W: Pisma wybrane. Warszawa 1955.
20. J. Kosiński, Malowany ptak. Przeł. T. Mirkowicz. Warszawa 1989.
21. D. Krawczyńska, Oczami dziecka. Zagłada we wczesnej twórczości Henryka Grynberga. „FA-art” 2003, nr 1/2, s. 161.
22. L. L. Langer, Neutralizowanie Holokaustu. „Literatura na Świecie” 2004, nr 1/2, s. 141 (przeł. J. Mikos).
23. A. Martuszewska, Alegoria i symbol w późnopozystywistycznej paraboli. W zb.: Małe formy narracyjne. Red. E. Łoch. Lublin 1996.
24. A. Martuszewska, Parabola czy paraboliczność? Problematyka sposobu istnienia niektórych gatunków w prozie XX wieku. W zb.: Genologia i konteksty. Red. nauk. Cz. P. Dutka. Zielona Góra 2000.
25. R. Meynet, Język przypowieści biblijnych. Przeł. A. Wałęcki. Kraków 2005.
26. M. Michalski, Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej. Gdańsk 2003.
27. A. Morawiec, Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Autentyzm, dyskursywność, paraboliczność. Kraków 2000.
28. A. Nasiłowska, Parabola, paraboliczność. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1992.
29. R. Nycz, Literatura nowoczesna wobec doświadczenia. W zb.: Literackie reprezentacje doświadczenia. Red. W. Bolecki, E. Nawrocka. Warszawa 2007.
30. W. Ostrowski, Przypowieść. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006.
31. E. Owczarz, Parabola i parabolizacja wobec mimesis. W zb.: Mimesis w dyskursie literackim. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1996.
32. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka. Kraków 1975.
33. I. Reid, The Short Story. London 1977.
34. A. H. Rosenfeld, Między językiem a milczeniem. W: Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu. Przeł. B. Krawcowicz. Warszawa 2003.
35. J. Sławiński, Przypowieść. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 1998.
36. A. Ubertowska, Aporie, skandale, wyrwy w tekście. Etyka opowieści o Zagładzie. „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2, s. 125-139.
37. B. Wojdowski, Chleb rzucony umarłym. Wrocław 2005.
38. B. Wojdowski, Judaizm jako los. „Midrasz” 2004, nr 5.

Issue:

2

Start page:

113

End page:

141

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64676 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 24, 2018

Number of object content downloads / hits:

3981

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83223

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information