Object

Title: Ostatnie z bajek. Romantyczna iluzja wspólnoty ludzko-zwierzęcej i jej rozpad

Creator:

Rudkowska, Magdalena

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. J. Abramowska, Darwin, Ezop i Anioł. O „Ostatniej z bajek” C. Norwida, w: Nie tylko o Norwidzie, red. J. Czarnomorska, Z. Przychodniak, K. Trybuś, Poznań 1997, s. 267. ; 2. J. Abramowska, Polska bajka ezopowa, Poznań 1991, s. 7. Zob. także: taż, Pisarze w zwierzyńcu, Poznań 2010. ; 3. [b.a.], Masers de Latude, „Przyjaciel Ludu, czyli Tygodnik Potrzebnych i Pożytecznych Wiadomości” 1835, nr 20, s. 155. ; 4. J. Bachórz, O zwierzyńcu A. Mickiewicza (rekonesans wstępny), w: Literacka symbolika zwierząt. Praca zbiorowa, pod red. A. Martuszewskiej, Gdańsk 1993. ; 5. B. Bobrowska, Małe narracje Prusa, Gdańsk 2004, s. 273. ; 6. A. Brückner, Dzieje literatury polskiej w zarysie, Warszawa 1903, t. 2, s. 261. ; 7. J. Derrida, L’Animal que donc je suis, Paris 2006, s. 29. ; 8. G. Ehrenberg, Wykład Bajek Krasickiego wraz z tekstem tychże, Kraków 1871, s. 211. ; 9. Fables de La Fontaine, przedm. C.A. Sainte-Beuve, Paris 1885, s. XV. ; 10. E. Feliksiak, Norwidowski świat myśli, w: Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. 1, pod red. A. Walickiego, Warszawa 1973. ; 11. A. Fredro, Brytan-Bryś. Dramatyczna bajęda w czterech aktach, w: tegoż, Dzieła. Z portretem autora, t. 10, Warszawa 1880, s. 188. ; 12. G. Halkiewicz-Sojak, Wobec tajemnicy i prawdy. O norwidowskich obrazach „całości”, Toruń 1998. ; 13. G. Igliński, Robak w bajce. O wierszach Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego i Jana Lemań- skiego, w: Bajkowe inspiracje literaturoznawców i kulturoznawców, pod red. M. Zaorskiej i A. Grabowskiego, Olsztyn 2012. ; 14. [P. Jankowski], Chaos. Szczypta kadzidła cieniom wierszokletów. Od Witalisa Komu-jedzie wydał John of Dycalp, Wilno 1842, s. 223. ; 15. Kalila i Dimna. Bajki Bidpaia, hakima Burzoe i Abdalaha ibn Muqaffy, przeł. J. Krzyżowski, il. B. Jarosik, Warszawa 2006, s. 70–74. ; 16. M. Kawa, Ten, który toczy nasze dusze i ciała… Robak i robactwo w kulturze i literaturze, Toruń 2011. ; 17. K. Kłosiński, Literaturoznawczy darwinizm, „Teksty Drugie” 2011, nr 3. ; 18. R. Koziołek, Kompleks Darwina, „Teksty Drugie” 2011, nr 3. ; 19. J.I. Kraszewski, Krasicki, życie i dzieła. Kartka z dziejów literatury XVIII wieku, Warszawa 1879, s. 184. ; 20. [J.I. Kraszewski], Listy Redaktora, „Gazeta Codzienna” 1861, nr 28, s. 1. ; 21. M. Kuziak, Mickiewicz o bajce, w: Mickiewicz jako bajkopisarz. Materiały konferencji zorganizowanej w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku w dniach 11–12 maja 1999 roku, pod red. K. Cysewskiego, Słupsk 2000. ; 22. P. Lehr-Spławiński, Darwin – Narwid – Norwid, w: Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku. Prace poświęcone X Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii, pod red. E. Czaplejewicza i W. Grajewskiego, Warszawa 1988. ; 23. B. Leśmian, Zwierzyniec, w: tegoż, Poezje zebrane, oprac. J. Trznadel, Warszawa 2010, s. 410. ; 24. F. Morawski, Bajki, Poznań 1860, s. 203–204. ; 25. F. Morawski, Okrutne dziecię, w: tegoż, Bajki. Podarek dla Anusi, Poznań 1853, s. [7]. ; 26. B. Mytych-Forajter, Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku, Katowice 2004. ; 27. A. Nawarecki, Mickiewicz i robaki, w: tegoż, Mały Mickiewicz. Studia mikrologiczne, Katowice 2003. ; 28. C. Norwid, Ostatnia z bajek, w: tegoż, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, t. 6: Proza, Warszawa 1971. ; 29. B. Ostafin, Kalila i Dimna. Edycje i rękopisy dzieła, „Studia Arabistyczne i Islamistyczne” 2003, nr 11, s. 153. ; 30. Owidiusz, Metamorfozy, księga I, przeł. B. Kiciński, w: Poezje Brunona hrabi Kicińskiego, częścią przekładane, częścią oryginalne w XII tomach, oddział 2, t. 7, Warszawa 1843, s. 67–68. ; 31. F.A. Paradis de Moncrif, Histoire des chats, wstęp G. Grappe, Paris 1909. ; 32. W. Pr. [W. Prokesch], [rec.] Brytan-Bryś, „Nowa Reforma” 1901, nr 115, s. 3. ; 33. B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Codzienny” 1893, nr 78. ; 34. C. Ribbe, Le Crime de Napoléon, [b.m.] 2005. ; 35. T. Różewicz, Drzewo, w: tegoż, Poezje zebrane, Wrocław 1971, s. 273. ; 36. L. Siemieński, Poezje. Pierwsze wydanie zbiorowe, Lipsk 1863, s. 292. ; 37. L.S. [L. Siemieński], Przewodnik myśliwca, Leszno i Gniezno 1848, s. 3. ; 38. D. Siwicka, Tajemnice zwierząt. Tryptyk [wraz z M. Bieńczykiem i A. Nawareckim], w: Tajemnice Mickiewicza, red. M. Zielińska, Warszawa 1998, s. 209. ; 39. J.J. Supady, Początki anestezji w dentystyce, „Studia Medyczne” 2010, nr 18, s. 75–79. ; 40. L.S. [L. Siemieński], Przewodnik myśliwca, Leszno i Gniezno 1848, s. 3. ; 41. Z. Stefanowska, Świat owadzi w czwartej części „Dziadów”, w: tejże, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu, Warszawa 1976. ; 42. A. Świętochowski, Dafne, w: tegoż, Pisma, t. 3: Bajki, Kraków–Warszawa 1897, s. 106, 108. ; 43. „Tygodnik Petersburski” 1841, nr 33, s. 185. ; 44. R. Waksmund, Od Ezopa do eposu dziecięcego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria XI” 2011. ; 45. I. Węgrzyn, Kocie bestiarium romantycznych gawęd szlacheckich, w: Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, pod red. A. Mianeckiego i V. Wróblewskiej, Toruń 2011, s. 218. ; 46. W. Woźnowski, Dzieje bajki polskiej, Warszawa 1990, s. 333. ; 47. M. Żółkoś, Mikro-formy i makro-lęki. Owady jako wyzwanie dla animal studies, w: Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?, pod red. A. Barcz i D. Łagodzkiej przy współpracy M. Rudkowskiej, Warszawa 2015.

Issue:

7

Start page:

353

End page:

371

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69527 ; oai:rcin.org.pl:69527 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.22

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2020

In our library since:

Mar 19, 2019

Number of object content hits:

98

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83335

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information