Obiekt

Tytuł: Czarny romantyzm Augusta Antoniego Jakubowskiego

Twórca:

Ławski, Jarosław

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. Autobiografizm i okolice. Prace ofiarowane Profesor Małgorzacie Czermińskiej, pod red. T. Sucharskiego i B. Żynis, Słupsk 2011. ; 2. H. Bergson, Pamięć i życie, wyb. G. Deleuze, przeł. A. Szczepańska, Warszawa 1988. ; 3. M. Białobrzeska, Antoni Malczewski. Literackie mitologizacje biografii, Białystok 2016. ; 4. M. Białobrzeska, Mit Antoniego Malczewskiego w poezji polskiej, w: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, Seria 2: Wiktor Choriew in memoriam, idea i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013. ; 5. A. Bracki, Folklor ukraiński w pracach Antoniego Marcinkowskiego – typy, gatunki, tematy, w: „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie, pod red. S. Makowskiego, U. Makowskiej, M. Nesteruk, Warszawa 2012. ; 6. M. Dernałowicz, Antoni Malczewski, Warszawa 1967. ; 7. W. Dropiowski, Wstęp, w: A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, oprac. W. Dropiowski, Brody 1902, s. 15. ; 8. E. Feliksiak, Ukraina w „Marii” Antoniego Malczewskiego, w: „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko- -ukraińskie, pod red. S. Makowskiego, U. Makowskiej, M. Nesteruk, Warszawa 2012. ; 9. A.A. Jakubowski, Odezwa Komitetu Polskiego w Paryżu do polskich emigrantów, w: tegoż, Wspomnienia polskiego wygnańca / The Remembrances of a Polish Exile, wydanie polsko-angielskie, przekład, wstęp, redakcja tomu J. Ławski i P. Oczko, Białystok 2013, s. 100. ; 10. S. Kawyn, Wstęp, w: Cyganeria warszawska, oprac. i wybór S. Kawyn, Wrocław 2004. ; 11. J. Kłaczkow, Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Toruń 2008. ; 12. A. Kowalczykowa, Antoni Malczewski i Drezno, w: tejże, Wokół romantyzmu. Estetyka – polityka – historia, red. i oprac. A. Janicka, G. Kowalski, Białystok 2014, s. 149. ; 13. H. Krukowska, Ciemna strona istnienia w romantycznym poemacie Malczewskiego, w: A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, wstęp H. Krukowska i J. Ławski, Białystok 2002, s. 9. ; 14. J. Krzyżanowski, A.A. Jakubowski. Syn Malczewskiego, w: tegoż, W świecie romantycznym, Kraków 1961. ; 15. M. Kwapiszewski, Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego, Warszawa 2006. ; 16. M. Kwapiszewski, Ukraina Zenona Fisza, w: „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie, pod red. S. Makowskiego, U. Makowskiej, M. Nesteruk, Warszawa 2012. ; 17. J. Lerski, A Polish Chapter in Jacksonian America. The United States and the Polish Exiles of 1831, Madison 1958. ; 18. J. Lyszczyna, Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konstantego Gaszyńskiego, Katowice 2000. ; 19. J. Lyszczyna, Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego, Katowice 1994. ; 20. J. Ławski, Głos „polskiego wygnańca” o Ukrainie w Ameryce w 1837 roku po angielsku, „Ucrainistica” 2014, z. 12. ; 21. J. Ławski, Siedem. O Auguście Antonim Jakubowskim, w: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, pod red. M. Sokołowskiego i J. Ławskiego, Białystok 2009, s. 17–78. ; 22. J. Ławski „To zawsze wielki człowiek kto największy z ludzi”? (Napoleon, Malczewski, Jakubowski), w: Literatura, pamięć, kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak, pod red. E. Sidoruk i M.M. Lesia, Białystok 2010. ; 23. J. Ławski, Tragiczna i utracona – Ukraina w liryce Augusta Antoniego Jakubowskiego, w: „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko- -ukraińskie, pod red. S. Makowskiego, U. Makowskiej, M. Nesteruk, Warszawa 2012. ; 24. J. Ławski, W romantycznym mroku gwiazd. Wyobraźnia katastroficzna Augusta Antoniego Jakubowskiego, w: tegoż, Bo na tym świecie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie, Gdańsk 2008. ; 25. J. Maślanka, Poeta tragiczny, „Ruch Literacki” 1972, nr 5. ; 26. A. Mickiewicz, Księgi pielgrzymstwa polskiego, w: tegoż, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 5: Proza artystyczna i pisma krytyczne, oprac. Z. Dokurno, teksty franc. przeł. A. Górski, Warszawa 1999, s. 21 ; 27. A. Mickiewicz, Wykład XXX, w: tegoż, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 9: Literatura słowiańska. Kurs drugi, przeł. L. Płoszewski, oprac. J. Maślanka, Warszawa 1997, s. 381. ; 28. E. Modzelewska, August Antoni Jakubowski. Poeta rozpaczy. Życie i twórczość, Kraków 2015. ; 29. E. Pieścikowski, Poeta-tułacz. Biografia literacka Romana Zmorskiego, Poznań 1964, s. 14–15. ; 30. S. Pigoń, Syn Malczewskiego, „Ruch Literacki” 1930, nr 3; ; 31. M. Rosienkiewicz, Wiadomość biograficzna o Jakubowskim, w: A.A. Jakubowski, Poezje, wydał z rękopisu i wstępem poprzedził J. Maślanka, Kraków 1973, s. 69. ; 32. A. Rzążewski, Roman Zmorski. Kilka słów poświęconych pamięci zmarłego w dniu 18 lutego 1867 roku poety, „Biblioteka Warszawska” 1868, t. 1, s. 24–59. ; 33. S. Rzepczyński, Autobiografia jako hagiografia. Uwagi o paradoksalności „Autobiografii artystycznej” Norwida, w: Autobiografizm i okolice. Prace ofiarowane Profesor Małgorzacie Czermińskiej, pod red. T. Sucharskiego i B. Żynis, Słupsk 2011. ; 34. J. Słowacki, Godzina myśli, w: tegoż, Powieści poetyckie, oprac. M. Ursel, Wrocław 1986, s. 271. ; 35. W.B. Sprague, A Sermon preached in the Second Presbyterian Church, Albany, Sabbath Evening, May 11, 1834, and repeated, by special Request, on the ensuing Tuesday Evening, in the Second Reformed Dutch Church, in Behalf of The Polish Exiles lately arrived in this Country, by W.B. Sprague, D. D. Minister of the Second Presbyterian Church, Albany 1834. ; 36. The Remembrances of a Polish Exile [Auburn/ Albany/ Filadelfiia?](1835). ; 37. T. Tomasik, „Inny” jako kategoria dyskursu autobiograficznego (od Marka Aureliusza do Montaigne’a); w: Autobiografizm i okolice. Prace ofiarowane Profesor Małgorzacie Czermińskiej, pod red. T. Sucharskiego i B. Żynis, Słupsk 2011. ; 38. Z. Wardziński, English Publications of Polish Exiles in the United States: 1808–1897, „The Polish Review” 1995, nr 4. ; 39. A. Witlib, Pierwiastki ukraińskie w twórczości Tymona Jakubowskiego, w: „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko- -ukraińskie, pod red. S. Makowskiego, U. Makowskiej, M. Nesteruk, Warszawa 2012. ; 40. Wojtuś [M. Motty], De omnibus rebus et quibusdam aliis. List XXXVII, „Dziennik Poznański” 1866, nr 118, s. 141. ; 41. T. Zaborowski, Zdobycie Kijowa, Kraków 2003. ; 42. Z kręgu Marii Wirtemberskiej. Antologia, t. 1–2, oprac. i wstęp A. Aleksandrowicz, Warszawa 1978. ; 43. L. Zwierzyński, „Ja” poetyckie Słowackiego – próba uję- cia konstelacyjnego, w: Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współ- czesnej podmiotowości, pod red. A. Dąbskiej-Kossakowskiej, P. Paszka, L. Zwierzyń- skiego, Katowice 2013. ; 44. E. Żuk, „The Remembrances of a Polish Exile” Antoniego Augusta Jakubowskiego, „Ruch Literacki” 1979, z. 5.

Zeszyt:

8

Strona pocz.:

215

Strona końc.:

235

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68776 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.14

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-07-18

Data dodania obiektu:

2019-02-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

113

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83373

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji