Object

Title: Romantyczna nuda i nowoczesna świadomość. Adam Mickiewicz – George Gordon Byron. Próba paraleli

Creator:

Stępień, Sylwia

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. G. Batten, The Orphaned Imagination: Melancholy and Commodity Culture in English Romanticism, Durham 1998, s. 27. ; 2. A. Bielik-Robson, Romantyzm. Niedokończony projekt. Eseje, Kraków 2008. ; 3. M. Bieńczyk, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa 2002, s. 17. ; 4. M. Bizior-Dombrowska, Nuda, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawisk – przekroje, pod red. J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej, M. Rudkowskiej, M. Strzyżewskiego, t. 2: N–Z, Warszawa 2016. ; 5. M. Bizior-Dombrowska, Nuda metafizyczna – dwa świadectwa (Słowacki i Witkacy), „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 2010, s. 72. ; 6. M. Bizior-Dombrowska, Śmiertelna nuda Krasińskiego, w: Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji – problemy biografii, pod red. M. Bizior-Dombrowskiej, Toruń 2014, s. 46. ; 7. G.G. Byron, Listy i pamiętniki, przeł. Z. Kubiak, S. Kryński, B. Zieliński, H. Krzeczkowski, M. Skroczyńska, Warszawa 1960. ; 8. M. Doehlemann, Langeweile? Deutung eines verbreiteten Phänomens, Frankfurt am Main 1991. ; 9. F. Jameson, The Vanishing Mediator; or, Max Weber as Storyteller, w: tegoż, The Ideologies of Theory: Essays 1971–1986, vol. 2: Syntax of History, London 1988, s. 6. ; 10. M. Janion, Romantyzm a początek świata nowożytnego, w: tejże, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, s. 42–43. ; 11. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, Gdańsk 2004. ; 12. N. Jonard, L’ennui dans la littérature européenne : des origines à l’aube du XXe siècle, Paris 1998, s. 54. ; 13. S. Kierkegaard, Gospodarka przemienna, w: tegoż, Albo – albo, przeł. J. Iwaszkiewicz, t. 1, Warszawa 1982. ; 14. J. de La Bruyère, Les Caractères ou les moeurs de ce siècle, éd. R. Garapon, Paris 1962. ; 15. J. Ławski, Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego, Białystok 2005. ; 16. M.P. Markowski, L’ennui, ułamek historii, w: Nuda w kulturze, pod red. P. Czaplińskiego i P. Śliwińskiego, Poznań, s. 292. ; 17. A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 14: Listy. Część pierwsza: 1815–1829, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska, Warszawa 1998. ; 18. A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 15: Listy. Część druga: 1830–1841, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska, Warszawa 2003. ; 19. A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 16: Listy. Część trzecia: 1842–1848, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska, Warszawa 2004. ; 20. A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 17: Listy. Część czwarta: 1849–1855, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska, Warszawa 2005. ; 21. R. Okulicz-Kozaryn, Gest pięknoducha (Roman Jaworski i jego estetyka brzydoty), Warszawa 2003, s. 49. ; 22. R. Okulicz-Kozaryn, Mała historia dandyzmu, Poznań 1995, s.22. ; 23. Peter Cochran’s Website – Film Reviews, Poems, Byron [dostęp: 2015-11-26]: https://petercochran.wordpress.com/byron-2/byron/ Byron’s Correspondence and Journals, vol. 1: From Newstead, Southwell, and Other Places in England: November 1799 – July 1809, ed. by P. Cochran; vol. 2: From The Mediterranean, July 1809 – July 1811, ed. by P. Cochran; vol. 3: From London and Other Places in England, July 1811 – December 1812, ed. by P. Cochran; vol. 4: From London and Other Places in England, 1813, ed. by P. Cochran; vol. 5: From London and Other Places in England, 1814, ed. by P. Cochran. ; 24. M. Piwińska, Zeszłowieczna nuda, w: tejże, Złe wychowanie, Gdańsk 2005, s. 95. ; 25. F. La Rochefoucauld, Réflexions ou sentences et maximes morales, éd. H. Truchet, Paris 1967. ; 26. Romantyzm i nowoczesność, red. Michał Kuziak, Kraków 2009. ; 27. Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), red. W. Hamerski, M. Kuziak, S. Rzepczyński, Warszawa 2014. ; 28. M. Saganiak, Człowiek i doświadczenie wewnętrzne. Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego, Warszawa 2009. ; 29. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, tłum. J. Garewicz, t. 1, Warszawa 1994, s. 268. ; 30. P.M. Spacks, Boredom. The Literary History of a State of Mind, Chicago 1995, s. 30. ; 31. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński i in., oprac. T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson, Warszawa 2001. ; 32. P. Toohey, Historia nudy, tłum. K. Ciarcińska, Warszawa 2012, s. 15–17. ; 33. M. Werner, Wobec nihilizmu. Gombrowicz – Witkacy, Warszawa 2009, s. 63. ; 34. J. Zawadzka, Dandyzm, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991, s. 160–161.

Issue:

8

Start page:

237

End page:

250

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68777 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.15

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2020

In our library since:

Feb 26, 2019

Number of object content hits:

159

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83374

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information