RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ćwiczenia duchowe Juliusza Słowackiego w świetle „Ćwiczeń duchowych” Ignacego Loyoli

Creator:

Kulesza, Monika

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. H. Alphonso SJ, Powołanie osobiste, Gdynia 1993, s. 4.
2. H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, tłum. P. Kostyło, K. Skorulski, przedm. B. Skarga, Kraków 1993, s. 240.
3. J. Bolewski SJ, Zająć się ogniem. Odkrywanie duchowości ignacjańskiej, Kraków 2001, s. 115.
4. P. van Breemen SJ, Rachunek sumienia, „Zeszyty Igancjańskie” 1993, nr 6, s. 38–39.
5. B. Chrząstowska, „Testament mój”, w: Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980, s. 50.
6. S. Dąbrowski, Medytacja. (Studium genologiczne), cz. 1–2, „Przegląd Humanistyczny” 1989, z. 4–5.
7. Z.Sz. Feliński, Pamiętniki, oprac. E. Kozłowski, Warszawa 1986, s. 233.
8. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Warszawa 1992, s. 27)
9. E. Hoffmann-Piotrowska, Adam Mickiewicz i Tomasz Merton – miejsca wspólne, w: Mickiewicz mistyczny, pod red. A. Fabianowskiego, E. Hoffmann-Piotrowskiej, Warszawa 2005.
10. K. Kaczor-Scheitler, Medytacyjny wykład o miłości Bożej w świetle poematu Kaspra Twardowskiego „Pochodnia miłości Bożej z piącią strzał ognistych”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 4, s. 6.
11. Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, t. 1–2, Wrocław 1963.
12. A. Kowalczykowa, Wstęp, w: J. Słowacki, Beniowski, Wrocław 1996, s. XLVIII.
13. W. Kudyba, Medytacja Norwida, w: Liryka Cypriana Norwida, pod red. P. Chlebowskiego, W. Torunia, Lublin 2003, s. 47.
14. M. Kulesza, Dusza się moja zamyśla głęboko…” – tradycje biblijne i medytacyjne w późnej liryce Juliusza Słowackiego, w: Biblia w literaturze polskiej, pod red. E. Jakiela i J. Mosakowskiego, Gdańsk 2013, s. 24–26.
15. I. Loyola, Ćwiczenia duchowe, tłum. J. Ożóg, wstęp J. Sermak SJ Poznań 2000.
16. K. Łapiński, Marka Aureliusza ćwiczenia w patrzeniu, w: Marek Aureliusz, Rozmyślania (do siebie samego), przeł. K. Łapiński, Warszawa 2011, s. 7.
17. M. Maciejewski, Głos w dyskusji, w: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum. Warszawa 10–11 grudnia 1979, pod red. M. Janion i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1981, s. 289.
18. T. Merton, Kierownictwo duchowe i medytacja, tłum. W. Grzybowski, Kraków 2010, s. 81.
19. T. Merton, Siedmiopiętrowa góra, tłum. M. Morstin-Górska, Poznań 1998, s. 301–302.
20. J. Misiurek, W. Słomka, Ćwiczenia duchowne Ignacego Loyoli, w: Encyklopedia katolicka, pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza, t. 3: Cenzor – Dobszewicz, Lublin 1995, szp. 962.
21. K. Mrowcewicz, Polska poezja medytacyjna XVI stulecia – od Dantyszka do Grabowieckiego, w: Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu, pod red. S. Nieznanowskiego i J. Pelca, Lublin 1994.
22. S. Obirek, Anielski pragmatyzm św. Ignacego Loyoli, w: Księga o aniołach, pod red. H. Oleschko, Kraków 2002, s. 301.
23. K. Pawłowski, Filozofowanie jako ćwiczenie się w umieraniu. Refleksje na marginesie „Wiedzy Krzyża” Edyty Stein [online], Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych, [dostęp: 2015-11-15]: http://www.karmel.pl/ hagiografia/stein/sympozja/baza.php?id=15
24. R. Przybylski, Gentelman i dandys, w: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje sympozjum Warszawa 6–7 grudnia 1982 r., pod red. M. Janion i M. Zielińskiej, Warszawa 1986, s. 339.
25. W. Pyczek, Jerozolima Słoneczna Juliusza Słowackiego, Lublin 1999, s. 6–7.
26. H. Rahner, Geneza i duch pobożności ignacjańskiej, w: I. Loyola, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 1968, s. 609.
27. J. Sermak SJ, Wstęp, w: I. Loyola, Ćwiczenia duchowe, tłum. J. Ożóg, Poznań 2000.
28. W. Słomka, Medytuję, więc jestem, Łódź 1992, s. 111.
29. J. Słowacki, Beniowski (Poema). Dalsze Pieśni, w: tegoż, Dzieła wszystkie, pod red. J. Kleinera, t. 11: Beniowski (Poema). Dalsze pieśni; Ksiądz Marek (fragment poematu), oprac. J. Kleiner, Wrocław 1952, s. 216 (Pieśń VIII [C].
30. P. Stankiewicz, Sztuka życia według stoików, Warszawa [2014].
31. E. Szczeglacka-Pawłowska, Medytacja – kontemplacja – samoświadomość. Juliusz Słowacki „Dusza się moja zamyśla głęboko…”, w: Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu, pod red. T. Kostkiewiczowej i M. Saganiak, Warszawa 2010, s. 173.
32. J. Tazbir, Święci, grzesznicy i kacerze. Z dziejów polskiej reformacji, Warszawa 1959, s. 149–150.
33. A. Witkowska, Towiańczycy, Warszawa 1989, s. 193.
34. M. Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku, Kraków 1987, s. 11.
35. Cz. Zgorzelski, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981, s. 184.

Issue:

8

Start page:

289

End page:

310

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68780 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.18

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 26, 2019

Number of object content hits:

395

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83377

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information