RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Młodzieńcze eksperymenty Józefa Korzeniowskiego z formą dramatyczną

Creator:

Dybizbański, Marek

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Bachórz, Realizm bez „chmurnej jazdy”. Studia o powieściach Józefa Korzeniowskiego, Warszawa 1979.
2. R.R. Chodkowski, Wstęp (do Edypa w Kolonos), w: Sofokles, Tragedie, przeł., wstęp i przyp. R.R. Chodkowski, t. 1, Lublin 2009, s. 405.
3. I. Chrzanowski, Źródła klasyczne dwu utworów romantycznych („Grażyny” Mickiewicza i „Mnicha” Korzeniowskiego), Warszawa 1916, s. 67–93.
4. Dramat obcy w Polsce 1765–1965. Premiery. Druki, Egzemplarze, t. 1, Kraków 2001, s. 363.
5. M. Dybizbański, Melancholijny świat wczesnych dramatów Józefa Korzeniowskiego, w: Światy melancholii. W 500-lecie „Melencolii” Albrechta Dürera (1514–2014), pod red. A. Mazur, M. Dybizbańskiego, Opole 2016.
6. K. Estreicher, Szkice bibliograficzne z dramaturgii polskiej, „Dziennik Literacki” 1853, nr 30.
7. Fragment listu Korzeniowskiego do Estreichera z 10 lipca 1858 roku, „Biblioteka Warszawska” 1897 roku, t. 1, s. 507.
8. „Gazeta Warszawska” 1846, nr 280.
9. M. Głowiński, Dialog w powieści, w: tegoż, Gry powieściowe, Warszawa 1973, s. 41.
10. Józef Korzeniowski. Jego życie i działalność literacka. Zarys biograficzny, Petersburg 1898.
11. K. Kaszewski, Przedmowa, w: Edyp w Kolonie. Tragedia Sofoklesa, przeł. K. Kaszewski, „Biblioteka Warszawska” 1853, t. 4, s. 100.
12. S. Kawyn, Józef Korzeniowski. Studia i szkice, Łódź 1978, s. 25.
13. J. Klaczko, [„Krewni” Korzeniowskiego], „Wiadomości Polskie” 1857; cyt. za: Polska krytyka literacka (1800–1918). Materiały, t. 2, red. Z. Szmydtowa, Warszawa 1959, s. 347.
14. H.D.F. Kitto, Tragedia grecka. Studium literackie, przeł. J. Margański, Bydgoszcz 1997, s. 350–353.
15. Kl. [K. Witte], „Fabrykant” w dwóch, „Panna mężatka” w trzech aktach, komedie oryginalne prozą napisane przez Józefa Korzeniowskiego, „Biblioteka Warszawska” 1844, t. 3, s. 427–440.
16. J. Korzeniowski, Kollokacja, oprac. i wstęp Stefan Kawyn, Wrocław 1958.
17. J. Korzeniowski, Krewni. Powieść, oprac. S. Kawyn, Wrocław 1955.
18. J. Korzeniowski, Kurs poezji, Warszawa 1829, s. 220–222.
19. K. Kossakowska-Jarosz, Wokół „Mnicha” Józefa Korzeniowskiego (kilka uściśleń i sprostowań), „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia Polska” 1994, s. 95–104.
20. Z. Krasiński, Kilka słów o Juliuszu Słowackim w: tegoż, Dzieła literackie, oprac. P. Hertz, t. 3, Warszawa 1973, s. 260.
21. K. Kurek, Polski Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej, Poznań 1999, s. 99.
22. M.M. [M. Mochnacki], [O recenzji „Mnicha”…], „Gazeta Polska” 1830, nr 219, s. 1
23. A. Mickiewicz, List do Antoniego Edwarda Odyńca, Petersburg 28 kwietnia/ 10 maja [1828], w: tegoż, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 14: Listy. Część pierwsza. 1815–1829, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska, Warszawa 1998, s. 471.
24. Oe [K. Estreicher], Szkice bibliograficzne z dramaturgii polskiej, „Dziennik Literacki” 1853, nr 30, s. 235.
25. M. Piwińska, Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii, Warszawa 1981, s. 281–282.
26. Prawidła wymowy i poezji. Wyjęte z dzieł Euzebiusza Słowackiego, Wilno 1843, s. 243.
27. A. Przezdziecki, O dzisiejszym stanie sztuki dramatycznej w Polsce ze względu na najnowsze w tym rodzaju utwory, „Biblioteka Warszawska” 1844, t. 2, s. 109–133.
28. Z. Przychodniak, Wstęp, w: M. Mochnacki, Pisma krytyczne i polityczne, wyb. i oprac. J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak, t. 1, Kraków 1996, s. 24.
29. D. Ratajczakowa, Polski Hamlet czyli „Bitwa nad Mozgawą” w: tejże, W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze, wyb. i oprac. B. Koncewicz, t. 2, Wrocław 2006, s. 63–64.
30. Rkps Ossol. sygn. 2872/II; odpis w zbiorach Biblioteki Narodowej, sygn. 6066;
31. J. Słowacki, List do matki, Genewa, 5 lutego 1835, w: Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, t. 1, Wrocław 1962, s. 283.
32. [J. Szlachtowski], Komedia polska w wieku XIX, „Pamiętnik Literacki” 1850, nr 13, s. 289–332.
33. M. Szyjkowski, Dzieje nowożytnej tragedii polskiej. Typ pseudoklasyczny, Kraków 1920, s. 295–301
34. M. Szyjkowski, Schiller w Polsce. Studium historyczno-porównawcze, Kraków 1915, s. 252–271.
35. S. Tarnowski, Profesora Małeckiego „Juliusz Słowacki”, „Przegląd Polski” 1867, z. 4, s. 3.
36. A. Tysz[yński], Kronika literacka. Dramata J. Korzeniowskiego tom I, „Biblioteka Warszawska” 1841, t. 1, s. 637–646.
37. Wielki Teatr. „Aniela. Trajedia w pięciu aktach oryginalnie wierszem nierymowym”, przez Józefa Korzeniowskiego napisana, „Gazeta Warszawska” 1845, nr 318, s. 2.
38. M. Witkowski, Na drodze ku „Dziadom”, w: Świat teatralny młodego Mickiewicza, Poznań 2006, 139–167.38. M. Witkowski, Na drodze ku „Dziadom”, w: Świat teatralny młodego Mickiewicza, Poznań 2006, 139–167.
39. [S. Witwicki], Rozbiór książki mającej tytuł: „Próby dramatyczne przez Józefa Korzeniowskiego”…, „Gazeta Polska” 1829, nr 70–72.
40. Z. Wołoszyńska, Scena liryczna, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 1996, s. 560–566.
41. Wstęp, w: Polska tragedia neoklasycystyczna, oprac. D. Ratajczakowa, Wrocław 1988, s. CLIII.
42. K.W. Wójcicki, Spojrzenie na literaturę dramatyczną polską, „Biblioteka Warszawska” 1843, t. 2, s. 293–323.
43. A. Ziołowicz, Dramat i romantyczne „ja”. Studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu, Kraków 2002.

Issue:

8

Start page:

337

End page:

357

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68782 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.20

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 26, 2019

Number of object content hits:

223

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83379

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information