Object

Title: Jubileusze w „niejubileuszowym” 1911 roku. Przypadek „Tygodnika Ilustrowanego”

Creator:

Gabryś-Sławińska, Monika

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Aramis, „Lutnia” nasza jubilatka, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 47, s. 937–938.
2. Bankiet jubileuszowy „Gazety Rolniczej” w Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 7, s. 132.
3. R. Baron, Nad Olzą i Ostrawicą. Działalność społeczno-wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Szkoły Ludowej w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (1894–1919), Opole 2006, s. 113.
4. C. Bąk-Koczarska, J. Buszko, Leo Juliusz Franciszek, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 17, Kraków 1972, s. 67–68.
5. M. Brykalska, „Tygodnik Ilustrowany”, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej [i in.], Wrocław 1996, s. 1136.
6. S.M. Brzozowski i Z. Kosiek, Mieczyński Adam Szczepan Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 20, Wrocław 1975, s. 735–736.
7. T. Budrewicz, O jubileuszach, w: Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy, red. T. Budrewicz, P. Bukowski, R. Stachura-Lupa, Żarnowiec 2010, s. 9.
8. J. Buszko, Uroczystości patriotyczno-religijne na Wawelu w latach Rzeczypospolitej Krakowskiej i w dobie autonomii galicyjskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia” 1996, t. 51.
9. Ćwierćwiecze konwiktu chyrowskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 39, s. 775.
10. Ćwierćwiecze pracy literackiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 46, s. 918.
11. Czterdziestolecie T.O.R., „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 32, s. 632.
12. Czterdziestolecie, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 40, s. 797.
13. Z.D. [Z. Dębicki], Czterdziestolecie, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 40, s. 797.
14. Z.D. [Z. Dębicki], Dwudziestopięciolecie walki, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 29, s. 571.
15. Dwa jubileusze, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 32, s. 633.
16. Dwa jubileusze, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 43, s. 856–857.
17. Dwudziestopięciolecie Albigowej, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 31, s. 613.
18. Dwudziestolecie pracy pedagogicznej, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 50, s. 1012.
19. J. Dybiec, Działalność Józefa Majera w Towarzystwie Naukowym Krakowskim i Akademii Umiejętności, w: Józef Majer 1808–1899. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 listopada 1999 r., red. R. Majkowska, Kraków 2002, s. 15–24.
20. Dziesięciolecie „Książki”, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 6, s. 114.
21. A. Estermann, „Fliegende Blätter” [online], Harald Fischer Verlag, [dostęp: 2015-11-01]: http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/SZ/fliegende_blaetter_engl.php
22. H. Fokczyńska, Gębarski Stefan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 7, Wrocław 1958, s. 416.
23. S. Frybes, Jan Lam 1838–1886, Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 4: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 2, red. J. Kulczycka- -Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, Warszawa 1966, s. 374–377.
24. C. Gajkowska, „Tygodnik Ilustrowany”, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1994, s. 965–966.
25. A. Galos, Likowski Edward, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 17, s. 330–332.
26. W. Gomulicki, Pierwszy polski dziennik i pierwszy polski dziennikarz, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 2, s. 28.
27. I. Gościcki, Jubileusz „Gazety Rolniczej”, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 7, s. 131.
28. I. Homola-Skąpska, Józef Dietl i jego Kraków, Kraków 1993.
29. J. Hulewicz, MajerJózef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 19, Wrocław 1974, s. 161–164.
30. Ignotus, Finansjera warszawska 1870–1925. Z osobistych wspomnień, Warszawa 2008, s. 77–79.
31. J.K., Pięćdziesięciolecie J. Lelewela w Paryżu i w Brukseli, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 26, s. 514.
32. Jubilat, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 6, s. 112.
33. Jubilat-historyk, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 14, s. 272.
34. Jubileusz artysty, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 44, s. 876.
35. Jubileusz dostojnika Kościoła, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 39, s. 775.
36. Jubileusz dyrektora banku, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 15, s. 292;
37. Jubileusz „Dziennika Chicagowskiego”, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 2, s. 30.
38. Jubileusz „Kolców”, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 10, s. 193.
39. Jubileusz szkoły, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 11, s. 220.
40. Jubileusz Tow. Śpiewaczego; Ci, co odeszli; Zjazd lekarzy w Łodzi, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 22, s. 433.
41. K.W., Obchód Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej w Paryżu, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 9, s. 170.
42. Z. Kmiecik, Prasa polska w zaborze rosyjskim w latach 1905–1915, w: Prasa polska 1864–1918, pod red. J. Łojka, Warszawa 1976, s. 101.
43. Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1908–1918, Warszawa 1981, s. 381.
44. J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wrocław 1996, s. 12–117.
45. Koło Polskie w Wiedniu. Rozmowy jubileuszowe, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 45, s. 893–895.
46. R. Kufel, Edward Likowski 1836–1915. Sufragan poznański, metropolita gnieźnieński i poznański, prymas polski, Warszawa 2003, s. 369–372.
47. J. Lankau, Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513–1729, Kraków 1960, s. 102.
48. A. Marylski, Jasna karta. Z powodu pięćdziesięciolecia uchwał Tow. Rolniczego, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 12, s. 222 i nr 13, s. 242.
49. J. Maternicki, Kraushar Aleksander, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 15, Kraków 1970, s. 241–244.
50. W. Morawski, Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 15, 137.
51. A. Nowicki, Czas i człowiek, Warszawa 1983, s. 30–39.
52. Pamięci Lama, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 33, s. 649
53. H. Piątkowski, Józef Brandt. Sylwetka jubileuszowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 5, s. 82.
54. Z. Pietkiewicz, Pół wieku, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 9, s. 162–163.
55. Pięćdziesięciolecie Krakowskiego Towarzystwa Ubezpieczeń, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 23, s. 451.
56. Pięćdziesięciolecie „Przeglądu Lekarskiego”, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 29, s. 573.
57. L. Rajchel, W 200. rocznicę urodzin Józefa Konrada Dietla (1804–1878), „Wszechświat” 2004, nr 10–12, s. 255–257.
58. K. Stępnik, Setna rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego w prasie warszawskiej, Lublin 2012
59. Stulecie „Gazety Lwowskiej”, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 13, s. 246.
60. M. Tobera, „Wesołe gazetki”. Prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905–1914, Warszawa–Łódź 1988, s. 53, 68.
61. E. Trenklerówna, Epstein Mieczysław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 6, Kraków 1948, s. 284–285.
62. Uczta na cześć Tetmajera, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 10, s. 192.
63. W bolesną rocznicę, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 6, s. 111.
64. W bolesną rocznicę, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 20, s. 387.
65. B. Wilk, Uroczystości patriotyczno-religijne w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej (1860–1914), Kraków 2006
66. W. Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, oprac. S. Dziki, Kraków 2005, s. 274–275;

Issue:

8

Start page:

379

End page:

394

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68784 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.22

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 26, 2019

In our library since:

Feb 26, 2019

Number of object content hits:

8

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83381

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information