Obiekt

Tytuł: Rany Europy. Józef Ignacy Kraszewski i Stefan Buszczyński w sporach o kondycję cywilizacji europejskiej

Twórca:

Rudkowska, Magdalena

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. [b.a.], Życiorys Stefana Buszczyńskiego, Kraków 1894, s. 8. ; 2. K. Bartoszewicz, O korespondencji Buszczyńskiego z Kraszewskim, „Przegląd Literacki” 1899, nr 4/5. ; 3. I. Berlin, Rosyjscy myśliciele, przeł. S. Kowalski, Warszawa 2003. ; 4. M. Bohun, Śmiertelna cywilizacja. Katastroficzny antyokcydentalizm rosyjski i europejskie paradoksy, „Kultura i Wartości” 2014, nr 10, s. 45. ; 5. B. Bolesławita [J.I. Kraszewski], Z roku 1866. Rachunki, Poznań 1867, s. 2. ; 6. B. Bolesławita [J.I. Kraszewski], Z roku 1867, cz. 1, Poznań 1868, s. 3. ; 7. T. Budrewicz, Kraszewski i świat historii. Studia, Kraków 2010, s. 163. ; 8. T. Budrewicz, „Zdrowie” i „choroba” w języku Kraszewskiego (w okresie wołyńskim), w: tegoż, Kraszewski przy biurku i wśród ludzi, Kraków 2004, s. 70–83. ; 9. T. Budrewicz, Zagadnienie codzienności w pomysłach historiograficznych Kraszewskiego, w: tegoż, Kraszewski i świat historii. Studia, Kraków 2010, s. 202. ; 10. S. Buszczyński, Cierpliwość czy rewolucja, Paryż 1862. ; 11. [S. Buszczyński], La décadence de L’Europe, Paris 1867, s. 197. ; 12. S. Buszczyński, Pogląd na sztukę i stanowisko Kraszewskiego w literaturze naszej, „Teka Wileńska” 1858, nr 3, s. 324. ; 13. S. Buszczyński, Rany Europy i Analepsis. (Naprawa społeczna). Katechizm społeczny. Kilka słów od autora, „Warta” 1884, nr 545, s. 5079. ; 14. S. Buszczyński, Rękopis z przyszłego wieku. Fantazja społeczna z roku 1881, Kraków 1918, s. 15. ; 15. W. Danek, Publicystyka Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1859–1872, Wrocław 1957, s. 131. ; 16. K.K. Daszyk, Strażnik romantycznej tradycji. Rzecz o Stefanie Buszczyńskim, Kraków 2001. ; 17. Dr Omega [J.I. Kraszewski], Obraz europejskiego społeczeństwa w drugiej połowie XIX wieku (tekst polski) przez autora: „Upadku Europy”, „Tydzień” 1870, nr 19, s. 180. ; 18. „Gazeta Warszawska” 1832, nr 145. ; 19. Głosy prasy o „Décadence de L’ Europe”, w: S. Buszczyński, Upadek Europy, Kraków 1895, t. 1, s. 6–10. ; 20. M. Gr. [M. Grabowski], Kilka słów o artykułach P. Kraszewskiego, „Tygodnik Petersburski” 1838, nr 10, s. 55–56. ; 21. A. F. Grabski, Perspektywy przeszłości. Studia i szkice historiograficzne, Lublin 1983, s. 375–389. ; 22. J. Jedlicki, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, Warszawa 2000, s. 63–82. ; 23. J. Kałążny, Kiedy właściwie skończył się romantyzm? O (nie)trwałości paradygmatu romantycznego w kulturze polskiej i niemieckiej, w: Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego, pod red. A. Galla, J. Grębowca, J. Kalicińskiej, K. Kończal i I. Surynt; współpr. Ch. Pletzing, t. 2, Wrocław 2015, s. 282–304. ; 24. T. Kizwalter, Moralne aspekty modernizacji, w: tegoż, „Nowatorstwo i rutyny”. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizacji (1840–1863), Warszawa 1991, s. 99–151. ; 25. B. Kocówna, Wspomnienia i studia o Conradzie, Warszawa 1963, s. 391. ; 26. L. Kołakowski, Prawda i wolność. Co pierwsze?, w: tegoż, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 105–106. ; 27. J.I. Kraszewski, Asmodeusz w roku 1837. (Wieczór drugi). Człowiek i zwierzę, „Tygodnik Petersburski” 1837, nr 95, s. 568. ; 28. J.I. Kraszewski, Choroby wieku. Studium patologiczne, t. 1, Lwów 1874, s. 12. ; 29. J.I. Kraszewski, Galileizm, w: Wędrówki literackie, fantastyczne i historyczne, t. 1, Wilno 1838, s. 230. ; 30. J.I. Kraszewski, Krasicki. Życie i dzieła. Kartka z dziejów literatury XVIII wieku, Warszawa 1879, s. 136. ; 31. J.I. Kraszewski, Odczyty o cywilizacji w Polsce, Warszawa 1861, s. 2. ; 32. J.I. Kraszewski, Okruszyny. Zbiór powiastek, rozpraw i obrazków, t. 2, Lwów 1876, s. 19. ; 33. J.I. Kraszewski, Projekt „Encyklopedii starożytności polskich”. Przyjęty przez Komisję Archeologiczną Akademii Umiejętności w Krakowie. Odbitka ze Sprawozdań Akademii, Kraków 1875, s. 1. ; 34. Książka jubileuszowa, Warszawa 1880, s. 278) ; 35. Cz. Miłosz, Legendy nowoczesności, Kraków 1996, s. 18. ; 36. M. Okulicz-Kozaryn, Naukowość utajona? Konsekwencje scjentyzmu w literaturze Młodej Polski, Poznań 2013. ; 37. O…le [W. Olędzki], [rec.] Obraz europejskiego społeczeństwa w drugiej połowie XIX wieku przez Autora „Upadku Europy”, „Kalina” 1869, nr 36, s. 8. ; 38. J. Parvi, Victor Hugo et ses correspondants polonais, „Kwartalnik Neofilologiczny” 1970, nr 4. ; 39. M. Pawlik, Katalog księgozbioru, rękopisów, dyplomów, rycin, map, atlasów, fotografii, jako też osobistych dyplomów, adresów itp. pozostałych po śp. Józefie Ignacym Kraszewskim. Staraniem Franciszka Kraszewskiego, Lwów 1888, s. 347. ; 40. L.T. Rycharski, Literatura polska w historyczno-krytycznym zarysie. Podług gruntownych badań, t. 2, Kraków 1868, s. 319. ; 41. S. Sontag, Choroba jako metafora, przeł. J. Anders, Warszawa 1999. ; 42. J. Tur, Stulecie historycznego sporu. Et. Geoffroy Saint-Hilaire – Cuvier (22 lutego 1830 r.), „Kosmos” 1930, z. 4, s. 330: ; 43. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do Renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005. ; 44. A. Wierzbicki, Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2009. ; 45. S. Wrzosek, Klio, siostra Kaliope i Polihymni. Granice historii i literatury w twórczości J.I. Kraszewskiego i wypowiedziach na jej temat, w: Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, pod red. B. Czwórnóg-Jadczak, Lublin 2004. ; 46. V. Woolf, O chorowaniu, wstęp H. Lee, przeł. M. Heydel, Wołowiec 2010, s. 34.

Zeszyt:

8

Strona pocz.:

411

Strona końc.:

425

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68786 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.24

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-07-18

Data dodania obiektu:

2019-02-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

128

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83383

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji