Obiekt

Tytuł: Czy KPP była patriotyczna? : dyskusja w Wydziale Historii Partii wokół referatu Tadeusza Daniszewskiego na temat „sprawy niepodległości w ruchu robotniczym”

Twórca:

Losson, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 3 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 71-98 ; Streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest analiza referatu Tadeusza Daniszewskiego „Sprawa niepodległości w ruchu robotniczym” oraz dyskusji, którą wywołał na forum Wydziału Historii Partii jesienią 1946 r. Tekst ukazuje znaczenie ideologii w początkach władzy komunistycznej w Polsce po zakończeniu II wojny światowej oraz ciągłość dawnych sporów wewnątrz szeroko pojętego ruchu robotniczego, dotyczących stosunku do niepodległości. Dotyka problemu ewolucji ideowej przedwojennych komunistów w obliczu konieczności legitymizacji systemu.

Bibliografia:

Barnaszewski B., Polityka PPR wobec zalegalizowanych partii i stronnictw, Warszawa 1996.
Cichocki B., Jóźwiak K., Najważniejsze są kadry. Centralna Szkoła Partyjna PPR/PZPR, Warszawa 2006.
Ciesielski S., Juchnowski J., Dylematy i poszukiwania. Studia nad polską myślą socjalistyczną 1939–1948, Wrocław 1991.
Cimek H., Kieszczyński L., Komunistyczna Partia Polski 1918–1938, Warszawa 1984.
Czubiński A., Komunistyczna Partia Polski (1918–1938). Zarys historii, Warszawa 1985.
Gontarczyk P., Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy (1941–1944), Warszawa 2006.
Holzer J., PPS w latach 1944–1948, Warszawa 1985.
Jagiełło J., O polską drogę do socjalizmu. Dyskusje w PPR i PPS w latach 1944–1948, Warszawa 1983.
Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947, wybór i oprac. J. Wrona, Warszawa 1999.
Keller A.R., KPP i podległe jej organizacje, czyli komunistyczne organizacje w Polsce, Warszawa 1934.
Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Poznań 1990.
Kolebacz B., Komunistyczna Partia Polski 1923–1929. Problemy ideologiczne, Warszawa 1984.
Komuniści w II Rzeczypospolitej. Ludzie – struktury – działalność, red. M. Bukała, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2015.
Komuniści w międzywojennej Warszawie, red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014.
Kowalski J., Komunistyczna Partia Polski 1935–1938. Studium historyczne, Warszawa 1975.
Lewandowski Cz., Kierunki tak zwanej ofensywy ideologicznej w polskiej oświacie, nauce i szkołach wyższych w latach 1944–1948, Wrocław 1993.
Meglicka M., Prasa Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w latach 1918–1923, Warszawa 1968.
Mielnicki L., Skradzione sztandary PPS, Warszawa 1987.
Nazarewicz R., Komintern a lewica polska. Wybrane problemy, Warszawa 2008.
Osękowski Cz., Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000.
Osękowski Cz., Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000.
Polska Partia Robotnicza 1944–1948. Studia i szkice, red. M. Krzysztofiński, Rzeszów 2014.
Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa/Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942–1944/1945, red. K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2013.
Reguła J.A., Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle faktów i dokumentów, Warszawa 1934.
Rutkowski T., Nauki historyczne w Polsce 1944–1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa 2008.
Sacewicz K., Centralna prasa Polski Podziemnej wobec komunistów polskich 1939–1945, Warszawa 2009.
Słoński B., Agentura Kominternu w Polsce, Warszawa 1937.
Sobór-Swiderska A., Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009.
Spałek R., Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956, Poznań 2014.
Strapiński A., Wywrotowe partie polityczne, Warszawa 1933.
Tragedia Komunistycznej Partii Polski, red. nauk. J. Maciszewski, Warszawa 1989.
Trembicka K., Między apologią a negacją. Studium myśli politycznej Komunistycznej Partii Polski w latach 1918–1932, Lublin 1995.
Ważniewski W., Walka polityczna w kierownictwie PPR i PZPR 1944–1964, Toruń 1969.
Werblan A., Klasowe i narodowe aspekty myśli politycznej PPR i PZPR, Warszawa 1987.
Wrona J., System polityczny w Polsce 1944–1950. Miejsce – funkcje – relacje partii politycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego, Lublin 1997.
Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

49

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

71

Strona końc.:

98

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63871 ; p-ISSN 0419-8824 ; e-ISSN 2451-1323 (wersja pierwotna)

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/49/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji