Object

Title: Intelligentsia and a "new class" : political elites according to Jan Wacław Machajski and Milovan Djilas

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol. 52 no 3 (2017), Special Issue

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warsaw

Description:

p.157-182 ; Summary in Polish and English.

Abstract:

Milovan Djilas was a distinguished critic and analyst of the so-called new class, that is the political bureaucracy created within the communist party. Before Djilas, the best-known representative of a very similar trend in political and social thought in Poland was Jan Wacław Machajski (1866–1926). According to Machajski, in the new “socialist” regime intelligentsia would fulfil a role similar to that which Djilas attributed to the new class: the role of an elite looking exclusively after its own interests. The main objective of the author of this article is to compare the impact and political role of governing elites in “socialism” as interpreted by Machajski and by Djilas.

References:

Abramowski E., “Socjalizm a państwo”, in: id., Pisma, vol. 2, Warszawa, 1924. ; Anatomy of a Moral. The Political Essays of Milovan Djilas, London, 1959. ; Aptekman O.V., Obščestvo ‘Zemlja i volja’ 70-ch godov, Petrograd, 1924. ; Bakunin M., Pisma wybrane, vol. 2, Warszawa, 1965. ; Bell D., The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, Harvard University Press, 2000. ; Bernstein E., “Der Kampf der Sozialdemokratie und die Revolution der Gesellschaft”, Die neue Zeit 1897–1898, Jg. 16,1, Bd (1898), H. 18. ; Bierdiajew M., O rosyjskiej rewolucji: Oskarżenie rosyjskiej inteligencji, http://konserwatyzm.pl/ artykul/12415/mikolaj-bierdiajew-o-rosyjskiej-rewolucji-oskarzenie-rosyjskiej-inteligencjicz-ii/. ; Bierdiajew M., Źródła i sens rosyjskiego komunizmu, Kęty, 2005. ; Бухарин Н., Пролетарская революция и культура, Петроград 1923. ; Demirski P., Tragedia komiczna, wywiad J. Żakowskiego, “Polityka”, 17/3056/ 20.04–26.04.2016. ; Djilas M., Of Prisons and Ideas, San Diego–New York–London, 1986. ; Djilas M., Une société imporfaite. Le comunisme désintégré, Paris, 1969. ; Drabiński M., Między Bakuninem a Marksem, http://anarchizm.net.pl/filozofia/miedzy-baku- ninem-marksem. ; Dżilas M., Nowa klasa. Analiza systemu komunistycznego, New York, 1958. ; Dżilas o Gorbaczowie. Rozmowa George’a Urbana z MilovanemDżilasem, CDN Warszawa 1988 (samizdat), http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=399968&from=publication. ; Ðilas M., Povest o samorazaranju komunizma, Beograd 1994 ; Fourastié J., Les Trente Glorieuses: Ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Paris, 1979. ; Fukuyama F., “Koniec historii”, in: Czy koniec historii? Konfrontacje 13, ed. I. Lasota, New York–Warszawa, 1991, pp. 7–36. ; Hertz A., Socjologia nieprzedawniona. Wybór publicystyki, Warszawa, 1992. ; Hobsbawm E., Wiek skrajności. Spojrzenie na krótkie dwudzieste stulecie, Warszawa, 1999. ; Huxley A., Brave New World, London, 1932. ; Judt T., Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań, 2008. ; Kopczyński M., Ludzie i technika. Szkice z dziejów cywilizacji przemysłowej, Warszawa, 2009. ; Król M., Koniec wieku ideologii, www.newsweek.pl/europa/koniec-wieku-ideologii,44602,l,1.html. ; Laskowski P., “Jan Wacław Machajski: jasnowidz i prorok”, in: J.W. Machajski, Pracownik umysłowy i inne pisma, Warszawa, 2016. ; Djilas M., Pad nove klase. Povest o samorazaranju komunizma, Beograd, 1994. ; Machajska W., Życie i poglądy Wacława Machajskiego, http://www.przeglad-anarchistyczny.org/ opracowania-historyczne/201-zycie-i-poglady-waclawa-machajskiego. ; Machajski J.W., Pracownik umysłowy i inne pisma, Warszawa, 2016. ; Machajski J.W., Religia socjalistyczna a walka robotnicza, [1909], http://lewicowo.pl/religia-socjalistyczna-a-walka-robotnicza/. ; Machajski J.W., Robotnik umysłowy 1911, Zamość, 2012. Marks K., Engels F., Dzieła, vol. 22, Warszawa, 1971. ; Okraska R., Sojusznicy czy pasożyty (Jan Wacław Machajski), http://lewicowo.pl/sojusznicy-czy-pasozyty-jan-waclaw-machajski/. ; Okraska R., “Vilfredo Pareto i jego teoria elit”, Rojalista – pro Patria, 1997, no. 22/23, http:// adnikiel.republika.pl/pareto.htm. ; Piskała K., Socjalizm jako spisek, http://numery.praktykateoretyczna.pl/PT_nr6_2012_Roza_Luk- semburg/21.Piskala.pdf. ; Raymond A., L’Opium des intelectuels, Paris, 1955. ; Shatz M.S., Jan Waclaw Machajski. A radical critic of the Russian intelligentsia and socialism, https://libcom.org/history/jan-waclaw-machajski-radical-critic-russian-intelligensiamarshall-s-shatz. ; Sowa J., Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków, 2011. ; Sulzberger C.L., Paradise Regained. Memoir of a Rebel, New York–London, 1985. ; Trocki L., Klasowy charakter państwa radzieckiego (no place and date). ; Trocki L., Zdradzona rewolucja. Czym jest ZSRR i dokąd zmierza, Pruszków, 1991. ; Walicki A., Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Kraków, 2013. ; Walicki A., “W odpowiedzi na ankietę Stowarzyszenia Studiów i Inicjatyw Społecznych”, Przegląd, 6 November 2003. ; Zacharias M.J., “‘Nova klasa’ i ras pad komunističkog system u delima Milovana Đilasa”, in: Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku. Zbornik radova, eds. M. Pavlovic, A. Zaćmiński, D. Bondžic, Beograd, 2015. ; Zacharias M.J., Idee, utopie, rzeczywistość. Myśl polityczna Milovana Đilasa (1911–1995), Bydgoszcz, 2015. ; Zacharias M.J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławie w latach 1943– 1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa, 2004. ; Zacharias M.J., “Między marzeniami a rzeczywistością. Myśl polityczna Milovana Đilasa na przełomie 1953 i 1954”, Dzieje Najnowsze, 2010, no. 3. ; Żeromski S., W sprawie Machajskiego (1911), http://lewicowo.pl/w-sprawie-machajskiego/.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

52

Issue:

3, Special Issue

Start page:

157

End page:

182

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64086 ; oai:rcin.org.pl:64086 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2017.EN3.07

Source:

click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; National Programme for the Development of the Humanities

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information