Obiekt

Tytuł: Belorussian-Lithuanian Political and Economic Relations (1990–2015)

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol. 52 no 1 (2017), Special Issue

Współtwórca:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Wydawca:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

Czasop. kontynuuje numerację wydaw. pt.: Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej ; s. 197-211 ; Streszcz. pol., ang., ros.

Abstrakt:

During the first years of their independence a pivotal role in mutual relations of Lithuania and Belarus was played by historic symbols related to their many centuries-old belonging to one state – the Grand Duchy of Lithuania. For many years there was a problem of un-demarcated border between the two countries. But leaders of the two countries were flexible and compromise, so all the thorny issues were resolved without special incidents. The accession of Lithuania to NATO and the European Union as well as association agreements between Belarus and the Russian Federation were factors hindering the bilateral relations. The EU’s sanctions against Minsk obliged Vilnius to restrict its contacts and cooperation with Belarus. Lithuanian’s leaders sought to preserve some margin of independence and maintained the development of economic relations with Belarus. For Minsk, Lithuania was very important due to the port of Klaipėda through which a majority of its goods exported and imported by the sea were transported. The fact that Lithuania and Belarus belong to different military political camps and economic alliances hampers neither their economic cooperation nor fairly good bilateral relations. Due to its economic and political interests, Lithuania was forced several times to distance itself from the policy of the EU towards Belarus. From the perspective of Minsk, Lithuanian foreign policy was more predictable than of other neighbouring countries belonging to NATO and EU.

Bibliografia:

Buchowski K., Polityka zagraniczna Litwy 1990–2012, Białystok, 2013. ; Gorzkowski J., “Litwa”, Europa Środkowo-Wschodnia, 2 (1992, published: 1994). ; Gorzkowski J., “Litwa. Polityka zagraniczna”, Europa Środkowo-Wschodnia, 4–5 (1994–1995, published: 1997). ; Gubrynowicz A., “Litwa”, Europa Środkowo-Wschodnia, 11–12 (2001–2002). ; Hyndle J., Litwa konsekwentnie zacieśnia współpracę z Białorusią, http://www.osw.waw.pl/pl/ publikacje/tydzien-na-wschodzie/2010-10-27/litwa-konsekwentnie-zaciesnia-wspolpracez-bialorusia. ; Hyndle J., Wizyta Łukaszenki w Wilnie – dialog polityczny w imię interesów litewskiego biznesu, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2009-09-23/wizyta-lukaszenki- w-wilnie-dialog-polityczny-w-imie-inter. ; Malak K., Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Białorusi, Warszawa, 2003. ; Mironowicz E., “Białoruś”, Europa Środkowo-Wschodnia, 7–8 (1994–1995, published: 1997). ; Mironowicz E., Białoruś, Warszawa, 2007 (series: Historia państw świata w XX wieku). ; Siedlecka-Siwuda J., Stosunki między Litwą i Białorusią w okresie Partnerstwa Wschodniego 2008–2010, http://www.psz.pl/Stosunki-miedzy-Litwa-i-Bialorusia-w-okresie-Partnerstwa-Wschodniego-2008-2010. ; Алехнович А., Беларусь-Литва: экономика не зависит от политики, http://www.dw-world. de/dw/article/0,,4701550,00.html. ; Валодзкін А.А., “Аналіз беларуска-літоўскіх палітычных кантактаў у 2001–2010 гг.”, in: Беларусь в современном мире. Материалы ХI Международной нащчной конференции посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 2012. ; Воловой В., Литовско-белорусские отношения – между выгодой и ценностями, http:// inosmi.ru/sngbaltia/20130521/209206888.html. ; Довнар-Запольский М., История Белоруссии, Минск, 2003. Ермаловіч М., Старажытная Літва, Мінск, 1992. ; Кравцэвіч А., Гарады і замкі Беларускага Панямоння, Мінск, 1991. ; Кравцэвіч А., Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага, Мінск, 1998. ; Тихомиров А.В., “Белорусско-литовские отношения на современном этапе”, in: Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина XX – начало XXI в.). Материалы международной научо-практичной конференции, ed. А.В. Тихомиров, Витебск, 2013. ; Шыбека З., Нарыс гісторыі Беларусі, 1795–2002, Мінск, 2003.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

52

Zeszyt:

1, Special Issue

Strona pocz.:

197

Strona końc.:

211

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64774 ; 2353-6403

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol ; eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji