Obiekt

Tytuł: Kwestia polsko-czechosłowackiej współpracy wojskowej w Rosji (listopad 1917 – styczeń 1918) : koncepcje Tomáša G. Masaryka

Twórca:

Wiśniewski, Jan

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 4 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 75-96 ; Streszcz. ang. i pol. ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Autor analizuje kwestie związane ze stanowiskiem przywódcy czechosłowackiego ruchu niepodległościowego Tomáša G. Masaryka wobec możliwości współpracy wojskowej między polskimi a czeskosłowackimi wojskami na Ukrainie pod koniec 1917 i na początku 1918 r.

Bibliografia:

Avenel J.D., Interventions alliées pendant la guerre civile russe (1918–1920), Lassay-les-Châteaux 2001.
Bagiński H., Wojsko Polskie na Wschodzie 1914–1920, Warszawa 1990.
Batowski H., T.G. Masaryk a Polska, „Przegląd Współczesny” 1930, t. XXIII, s. 30–47.
Bradley J.F.N., The Czechoslovak Legion in Russia 1914–1920, New York 1991.
Dmochowski T., Interwencja mocarstw na Syberii i Dalekim Wschodzie (1918–1922), Toruń 1999.
Fic V.M., Revolutionary War for Independence and the Russian Question. Czechoslovak Army in Russia 1914–1918, New Delhi 1977.
Fidler J., Zborov 1917. Malý encyklopedický slovník, Brno 2003.
Gruchała J., Tomasz G. Masaryk, Wrocław 1996.
Hryhorijiv N., Autorita prof. Masaryka na Ukrajině, „Naše Revoluce” 1936, č. 2.
Jabłoński H., Polska autonomia narodowościowa na Ukrainie 1917–1918 r., Warszawa 1948.
Kaleniczenko P., Polacy w rewolucji październikowej i wojnie domowej na Ukrainie 1917–1920, tłum. I. Szczyrba, Warszawa 1969.
Kalina A.S., Krví a železem dobyto československé samostatnosti, Praha 1938.
Kalvoda J., Genese Československa, Praha 1998.
Kierski K., Masaryk a Polska, Poznań 1935.
Kozłowski W., Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej, Łódź 1993.
Kratochvíl J., Cesta revoluce, Praha 1928.
Křížek J., První ozbrojené vystoupení čs. legii proti sovětské moci 11.–13. listopadu 1917, „Historie a Vojenství” 1955, č. 3, s. 243–250.
Kudela J., Profesor Masaryk a československé vojsko na Rusi, Praha 1923.
Lazarevský V., Rusko a československé znovuzrození, Praha 1927.
Masaryk a revoluční armáda, Praha 1922.
Mędrzecki W., Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku, Warszawa 2000.
Najdus W., Polacy w rewolucji 1917 roku, Warszawa 1971.
Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 1998.
Pańko G., Masaryk a Polska, w: T.G. Masaryk a střední Evropa, Brno 1994, s. 51–57.
Pichlík K., Klípa B., Zabloudilová J., Českoslovenští legionáři (1914–1920), Praha 1996.
Pichlík K., Zahraniční odboj 1914–1918 bez legend, Praha 1968.
Prokš P., Politikové a vznik republiky 1914–1918, Praha 1998.
Serczyk W., Historia Ukrainy, Wrocław 1979.
Syllaba T., T.G. Masaryk a revoluce v Rusku, Praha 1959.
Tarasiuk D., Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917–1918, Lublin 2014.
Tobolka Z., Politické dějiny československého národa od r. 1848 až dnešní doby, díl IV: 1914–1918, Praha 1937.
Vopička K.J., Taje Balkánu, Praha 1927.
Wiśniewski J., Od „Czeskiej Drużyny” do Korpusu Czechosłowackiego. Czesko-słowackie formacje wojskowe w Rosji w latach 1914–1916, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2014, nr 4, s. 25–50.
Wiśniewski J., Organizacja oddziałów polskich u boku Korpusu Czechosłowackiego w Rosji w 1918 r., w: Od rywalizacji do współpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej, red. D. Dąbrowski, Wrocław 2003, s. 34–36.
Wiśniewski J., W walce o niepodległe państwo. Czesi i Słowacy wobec Rosji w latach 1914–1917, „Politeja” 2013, nr 4 (26), s. 457–484.
Wrzosek M., Polskie korpusy wojskowe w Rosji w latach 1917–1918, Warszawa 1969.
Zahradnček T., Jak vyhrát cizí válku. Češi, Poláci a Ukrajinci 1914–1918, Praha 2000.
Висьневски Я., Чехословацкий военный корпус в Сибири во время Парижской мирной конференция 1919 г., Тамбов 2009.
Волков E.В., Егоров Н.Д., Кунцов И.В., Белые генералы Восточного Фронта гражданской войны. Биографический справочник, Москва 2003.
Деникин A.И., Очерки русской смуты, т. II: Борба генерала Корнилова. Aвгуст 1917 – апрель 1918, Минск 2002.
Иванов A.B., К вoпросу o причинх антисоветского выступления чехословацкого корпуса в 1918 г. „Белая армия. Белoe дело” 1997, нp. 4.
Поповић Н., Југословенски добровољци у Русији 1914–1918, Београд, 1977.
Уkpaїнсьka Центральна Рада. Доkументи i матеріали у двох томах, т. I: 4 березня – 9 грудня 1917 р., Kиїв 1996.
Цвeткoв B.Ж., Бeлые apмии югa Poccии, Мocква 2000.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

49

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

75

Strona końc.:

96

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64744 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2017.4.04

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/49/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji