Obiekt

Tytuł: Zjazdy norymberskie w oczach amerykańskich obserwatorów 1933–1938

Twórca:

Sołuba, Paulina

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 4 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 165-184 ; Streszcz. ang. i pol. ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Abstrakt:

Artykuł ukazuje spojrzenie przybyszów z USA na przebieg Parteitagów odbywających się w latach 1933–1938. W tekście zaprezentowano poglądy amerykańskich wizytatorów na sposób organizacji wydarzenia oraz ich odczucia względem nazistowskich gospodarzy. Ukazano powody wzrostu popularności Parteitagów wśród obserwatorów ze Stanów Zjednoczonych. W tekście nakreślono, w jakim stopniu propaganda III Rzeszy przynosiła realne efekty i przekładała się na wzrost sympatii pronazistowskich u obywateli USA.

Bibliografia:

Almeida F. d’, Światowe życie w czasach nazizmu, tłum. A. Wiśniewski, Wrocław 2009.
Beattie E.W., Freely to Pass, New York 1942.
Breitman R., McDonald B., Advocate for the Doomed. The Diaries and Papers of James G. McDonald, 1932–1935, Indianapolis 2007.
Brockmann S., Nuremberg. The Imaginary Capital, New York 2006.
Burden H.T., The Nuremberg Party Rallies 1923–1939, New York 1967.
Conradi P., Hitler’s Piano Player. The Rise and Fall of Ernst Hanfstaengl, Confidante of Hitler, Ally of FDR, New York 2004.
Cowles V., Looking for Trouble, New York 1941.
Dodd W.E., Dziennik ambasadora 1933–1938, tłum. M. Giniatowicz, Warszawa 1972.
Fischer H.D., Germany Through American Eyes, Pulitzer Prize Winning Reports, vol. I, Berlin 2010.
Hanfstaengl E., Hitler. The Missing Years, New York 1994.
Hearst Jr. W.R., Casserly J., The Hearst Father and Son, Colorado 1991.
Helms R., Hood W., A Look Over My Shoulder. A Life in the Central Intelligence Agency, New York (NY) 2003.
Hönicke M., „Know Your Enemy”. American Interpretations of National Socialism, 1933–1945, Chapel Hill 1998.
Horne G., The Color of Fascism: Lawrence Dennis, Racial Passing, and the Rise of Right-Wing Extremism in the United States, New York 2006.
Huss P., The Foe We Face, New York 1942.
Jessen R., Richter H., Voting for Hitler and Stalin: Elections under 20th Century Dictatorships, Frankfurt am Main 2011.
Keller P., George Sylvester Viereck: The Psychology of a German-American Militant, „The Journal of Interdisciplinary History” 1971, vol. II, no. 1, s. 59–108.
Kershaw I., Mit Hitlera. Wizerunek a rzeczywistość w III Rzeszy, tłum. J. Lang, Zakrzewo 2009.
Kiwerska J., Penetracja nazistowska w USA, w: Studia z najnowszej historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich, red. S. Sierpowski, Poznań 1986, s. 365–380.
Larson E., W ogrodzie bestii. Miłość, terror i amerykańska rodzina w Berlinie czasów Hitlera, tłum. P. Hejmej, Katowice 2012.
Lochner L., Round Robins from Berlin. Louis P. Lochner’s Letters to His Children 1932–1941, „Wisconsin Magazine of History” (Summer) 1967, vol. L, no. 4, s. 291–336.
Marks S., Dlaczego poszli za Hitlerem? Psychologia narodowego socjalizmu w Niemczech, tłum. A. Gadzała, Warszawa 2009.
Mayers D., Neither War Nor Peace: FDR’s Ambassadors in Embassy Berlin and Policy Toward Germany, 1933–1941, „Diplomacy & Statecraft” 2009, vol. XX, s. 50–68.
Nagorski A., Hitlerland. Jak naziści zdobywali władzę, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Poznań 2012.
Obermeier J., Rola norymberskich zjazdów NSDAP w nazistowskiej indoktrynacji, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 1998, t. XXI, s. 139–155.
Offner A.A., American Appeasement. United States Foreign Policy and Germany, 1933–1938, Cambridge (Mass.) 1969.
Phillips H.A., Germany Today and Tomorrow, New York 1936.
Procter B., William Randolph Hearst. The Later Years, 1911–1951, New York 2007.
Rosenbaum R.A., Waking to Danger. Americans and Nazi Germany, 1933–1941, Santa Barbara 2010.
Schultz S., Germany Will Try It Again, New York 1944.
Schultze F., Philip Johnson. Life and Work, Chicago 1994.
Semmens K., Seeing Hitler’s Germany. Tourism in the Third Reich, New York 2005.
Shirer W.L., 20th Century Journey. A memoir of a Life and the Times, vol. II: The Nightmare Years 1930–1940, Boston–Toronto 1984.
Shirer W.L., Dziennik berliński. Zapiski korespondenta zagranicznego 1934–1941, tłum. J. Szkudliński, Warszawa 2007.
Schwarz A., British Visitors to National Socialist Germany: In a Familiar or in a Foreign Country?, „Journal of Contemporary History”, VII 1993, vol. XXVIII, no. 3, s. 487–509.
Sinclair T., The Nazi Party Rally at Nuremberg, „The Public Opinion Quarterly”, X 1938, s. 570–583.
Speer A., Wspomnienia, tłum. M. Fijałkowski i in., Warszawa 1990.
Trimborn J., Riefenstahl. Niemiecka kariera, tłum. A. Kowaluk, K. Kuszyk, Warszawa 2008.
Weinberg G.L., Hitler’s Image of the United States, „The American Historical Review”, VII 1964, vol. LXIX, no. 4, s. 1006–1021.
Welch D., Propaganda and the German Cinema 1933–1945, London–New York 2001.
Wenn S.R., A Tale of Two Diplomats: George S. Messersmith and Charles H. Sherrill on Proposed American Participation in the 1936 Olympics, „Journal of Sport History” 1989, vol. XVI, s. 27–43.
Wilson H.R., A Career Diplomat; The Third Chapter, The Third Reich, New York 1960.
Zalampas M., Adolf Hitler and Third Reich in American Magazines 1923–1939, Bowling Green 1989.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

49

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

165

Strona końc.:

184

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64748 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2017.4.08

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/49/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji