Obiekt

Tytuł: W poszukiwaniu użytecznej tradycji. Kilka uwag o krakowskich Targach Bożonarodzeniowych

Twórca:

Kantor, Ryszard

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

In search of a useful tradition. Some notes on Christmas Fairs ; Journal of Urban Ethnology 15 (2017)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Targi Bożonarodzeniowe są, od niemal 30 lat, największą imprezą odbywającą się na Rynku Głównym w Krakowie i trwającą niemal miesiąc, od późnej jesieni do zimy, od końca listopada do świąt Bożego Narodzenia. Targi są imprezą o wyraźnym charakterze ludycznym i stały się możliwe dopiero po degradacji w polskiej kulturze pełnego pobożnej refleksji Adwentu. Są nowym zjawiskiem, nawiązującym do wzorów europejskich. Targi Bożonarodzeniowe w Krakowie to spektakularny produkt współczesnej ludycznej kultury, kultury zabawy i konsumpcji

Bibliografia:

Baloniki 2006, Baloniki polecą na Świętego Mikołaja, „Dziennik Polski” , 27.11
Bąkowski K. 1911, Dzieje Krakowa, Spółka Wydawnicza w Krakowie, Kraków
Bereszyński G. ks. 2010, „Przyjdź Panie, nie zwlekaj”. Liturgia i pobożność ludowa adwentu,„Warszawskie Studia Teologiczne”, R. 23, z. 2, s. 193–204
Brückner A. 1990, [hasło] Adwent, [w:] Encyklopedia staropolska, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 7
Bystroń J. S. 1976, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce XVI–XVII w., t. 2, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Estreicherówna M. 1968, Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–1863,Wydawnictwo Literackie, Kraków
Grzędowicz J. 2005, Kod św. Mikołaja, „Gazeta Polska”, 21.12
Jarmarki 2000, [hasło] Jarmarki, [w:] Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa–Kraków, s. 338
Kantor R. 2103, Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego. Szkice o ludyzmie, ludyczności i powadze, a właściwie o jej braku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Mikołaje 2010, Mikołaje, dukaty i rekordowy bałwan, „Dziennik Polski”, 03.12
Monicka A. 2013, Mikołaj nie z bajki, „W Sieci”, nr 48
Najpiękniejsze 2008, Najpiękniejsze targi. Rozmawiamy z Romanem Gawrysiakiem, szefem firmy Artim, „Dziennik Polski”, 10.12
Ogrodowska B. 2000, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, Verbinum, Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2000
Pierogi 2004, Pierogi i kolędy, „Dziennik Polski”, 20.12
Pilichowska B. 1993, Rok obrzędowy na krakowskim Rynku w minionych stuleciach, [w:] Bujak J., Zambrzycka-Steczkowska A., Godula R. (red.), Kraków. Przestrzenie kulturowe,Wydawnictwo Platan, Kraków, s. 27–49
Różne smaki 2014, Różne smaki świąt, „Dziennik Polski”, 20.12
Sawala K., Krawczyk W., Bednarski J. 2005, Wielkie fiesty Europy, Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań
Słownik 1971, Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Smoleń W. ks. 1987, Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1987
Strawa 2004, Strawa i dobre słowo, „Gazeta Krakowska”, 20.12
Szymanderska H. 2008, Polskie tradycje świąteczne, Świat Książki, Warszawa
Tymczak P., Drabik P. 2016, Miasto oddaje Rynek Główny bez przetargu i niewiele na tym zarabia, „Dziennik Polski”, 12.10
Zakończenie 2006, Zakończenie jak z Sukiennic, „Dziennik Polski”, 21.11
Zawsze 2002, Zawsze ta Coca – Cola, „Najwyższy Czas”, nr 49
ARTIM: www.kiermasze.com.pl/imprezy, 15.09.2017

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

15

Strona pocz.:

31

Strona końc.:

46

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64935 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji