Obiekt

Tytuł: Solidarność a Trzeci Świat. Część I. Chrześcijańsko-demokratyczna droga do Ameryki Łacińskiej

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 1 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 281-308 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Abstrakt:

Od samego początku Solidarność rozwijała obiecującą politykę wobec Ameryki Łacińskiej. Odwiedziły ten kontynent różne oficjalne delegacje oraz stały przedstawiciel Solidarności. Jednak od 1983 r. okazało się, że partnerzy w samej Ameryce Łacińskiej wykorzystywali sprawę polską do własnych celów i posiadali inne poglądy na stosunki międzynarodowe, Stany Zjednoczone i komunizm.

Bibliografia:

Aritos H., Solidarność z „Solidarnością”, „Karta” 2013, nr 77, s. 130–133. ; Asipowicz K., Konopka T., Włochy, w: Akcja niepodległościowa na terenie międzynarodowym 1945–1990, red. T. Piesakowski, Londyn 1999, s. 516–521. ; Between Prague Spring and French May. Opposition and Revolt in Europe, 1960–1980, ed. M. Klimke, J. Pekelder, J. Scharloth, Oxford–New York 2011. ; Brier R., Poland’s Solidarity as a Contested Symbol of the Cold War: Transatlantic Debates After the Polish Crisis, w: European Integration and the Atlantic Community in the 1980s, ed. K.K. Patel, K. Weisbrode, New York 2013, s. 83–103. ; Burwood S., International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU), w: Encyclopedia of U.S. Labor and Working-class History, ed. E. Arnesen, Abingdon 2007, s. 673. ; Christiaens K., Globalizing Nicaragua? Exploring Entangled Solidarities in the Western European Mobilization for Sandinista Nicaragua, w: Making Sense of America. Representations of the Americas in the 1980s West European Protest Movements and their Aftermaths, ed. J. Hansen, C. Helm, F. Reichherzer, Frankfurt–Chicago 2015, s. 155–177. ; Christiaens K., The ICFTU and the WCL: The International Coordination of Solidarity, w: Solidarity with Solidarity. Western European Trade Unions and the Polish Crisis, 1980–1982, ed. I. Goddeeris, Lanham 2010, s. 101–127. ; Civil Resistance and Power Politics. The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present, ed. A. Roberts, T. Garton Ash, Oxford 2009. ; Ellner S., Trade Union Autonomy and the Emergence of a New Labor Movement in Venezuela, w: Venezuela. Hugo Chávez and the Decline of an „Exceptional Democracy”, ed. S. Ellner, M. Tinker Salas, Lanham 2007, s. 77–98. ; Entangled Protest. Transnational Approaches to the History of Dissent in Eastern Europe and the Soviet Union, ed. R. Brier, Osnabrück 2013. ; Europe’s 1968. Voices of Revolt, ed. R. Gildea, J. Mark, A. Warring, Oxford 2013. ; Gackstetter Nichols E., Morse K.J., Venezuela, Santa Barbara 2010. ; Goddeeris I., Introduction: Solidarity, ideology, instrumentality, and other issues, w: Solidarity with Solidarity. Western European Trade Unions and the Polish Crisis, 1980–1982, ed. I. Goddeeris, Lanham 2010, s. 1–18. ; Goddeeris I., Lobbying allies? The NSZZ Solidarność Coordinating Office Abroad, 1982–1989, „Journal of Cold War Studies” 2011, vol. XIII, no. 3, s. 83–125. ; Gradskova Y., The Soviet Union: ‘Chile is in Our Hearts.’ Practices of Solidarity between Propaganda, Curiosity, and Subversion, w: European Solidarity with Chile, 1970s–1980s, ed. K. Christiaens, I. Goddeeris, M. Rodríguez García, Frankfurt am Main 2014, s. 329–346. ; Huntington S.P., The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, Norman–London 1991. ; Kaldor M., Global Civil Society. An Answer to War, Cambridge (MA) 2003. ; Kenney P., A Carnival of Revolution. Central Europe 1989, Princeton–Oxford 2002. ; Lorenzini S., Comecon and the South in the years of détente: a study on East-South economic relations’, „European Review of History/ Revue européenne d’histoire” 2014, vol. XXI, no. 2, 183–199. ; Mark J., Apor P., Vučetić R., Osęka P., ‘We are with You, Vietnam’: Transnational Solidarities in Socialist Hungary, Poland and Yugoslavia, „Journal of Contemporary History” 2015, vol. L, no. 3, s. 439–464. ; Máspero E., De strijd van de vrije vakbeweging in Polen en Latijns-Amerika, Utrecht 1982. ; Michnik A., Letters from Freedom. Post-Cold War Realities and Perspectives, Berkeley–Los Angeles–London 1998. ; Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–1989, red. J. Skórzyński i in., t. I, III, Warszawa 2000, 2006. ; Pasture P., Jan Kułakowski, from exile to international trade union leader and diplomat, w: Intégration ou représentation? Les exilés polonais en Belgique et la construction européenne, ed. M. Dumoulin, I. Goddeeris, Louvain-la-Neuve 2005, s. 99–120. ; Pleskot P., Polska – „Solidarność” – Afganistan, „W Sieci Historii” 2014, nr 2 (9), s. 48–49. ; Rodríguez García M., Liberal Workers of the World Unite? The ICFTU and the Defence of Labour Liberalism in Europe and Latin America (1949–1969), Bern 2010. ; Solidarność, Zachód i węże. Służba Bezpieczeństwa wobec emigracyjnych struktur Solidarności 1981–1989, wstęp, wybór i oprac. P. Pleskot, Warszawa 2011. ; Spotkania na Bagateli. Polska, Europa, Świat. Z Janem Kułakowskim rozmawia Leszek Jesień, Warszawa 2004. ; Świat wobec „Solidarności” 1980–1989, red. P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2013. ; Urquijo J.I., El movimiento obrero de Venezuela, Lima 2004. ; Wahlers G., CLAT. Geschichte einer lateinamerikanischen Gewerkschaftsinternationale, Münster 1990. ; Waters R.A., Van Goethem G., American Labor’s Global Ambassadors. The International History of the AFL-CIO during the Cold War, New York 2013. ; Żubr F., Wenezuela, w: Akcja niepodległościowa na terenie międzynarodowym 1945–1990, red. T. Piesakowski, Londyn 1999, s. 703–710.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

50

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

281

Strona końc.:

308

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:65806 ; 0419-8824 ; 2451-1323

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/50/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji