Obiekt

Tytuł: Konfidenci służb bezpieczeństwa II RP w środowisku białoruskim

Twórca:

Mironowicz, Eugeniusz (1955- )

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 1 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 63-78 ; Abstrakt w języku angielskim i rosyjskim.

Abstrakt:

Mniejszość białoruską, zamieszkującą w latach 1921–1939 województwa północno-wschodnie Polski, władze starały się mieć pod ścisłą kontrolą. Policja, kontrwywiad i inne służby pod pretekstem zwalczania komunizmu i działalności antypaństwowej umieszczały informatorów we wszystkich środowiskach społecznych, lecz przede wszystkim w partiach politycznych. Większość konfidentów informacji dostarczała za wynagrodzenie. Powszechność systemu inwigilacji prowadziła do licznych wynaturzeń i prześladowań przypadkowych ludzi.

Bibliografia:

Czerniakiewicz A., Raporty Romualda Ziemkiewicza z lat 1923–1925, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2007, nr 27, s. 224–275.
Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, opracowanie II Oddziału Sztabu Generalnego, Warszawa 1928.
Madajczyk Cz., Materiały w sprawie polityki narodowościowej władz polskich po przewrocie majowym, „Dzieje Najnowsze” 1972, z. 3, s. 137–169.
Michaluk D., „Jestem przyjacielem Białorusinów” – raporty wywiadowcze Romualda Ziemkiewicza do II Oddziału Sztabu Generalnego WP z lat 1922–1923 [cz. 1], „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2006, nr 25, s. 209–258.
Michaluk D., „Jestem przyjacielem Białorusinów” – raporty wywiadowcze Romualda Ziemkiewicza do II Oddziału Sztabu Generalnego WP z lat 1922–1923, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2006, nr 26, s. 236–280.
Srokowski K., Sprawa narodowościowa na Kresach Wschodnich, Kraków 1924.
Tomaszewski J., Robotnicy Białorusini w latach 1919–1939 w Polsce, „Acta Baltico-Slavica” 5, 1967, s. 93–116.
Wasilewski L., Sprawa kresów i mniejszości narodowych, Warszawa 1925.
Zaborski B., Liczba i rozmieszczenie mieszkańców Polski według języków i wyznań, „Sprawy Narodowościowe” 1937, nr 1–2, s. 75–86.
Працэс 45-ці Беларусоў у Беластоку паводле справаздачы спецыальнага карэспандэнта, Вільня 1923.
Скалабан В., След атамана Скамароха, „Советская Беларусь” 19.08.2000, nr 203–204, s. 5–6.
Тарашкевіч Б., Аўтабіяграфія, „Спадчына” 1996, nr 4, s. 103–119.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

53

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

63

Strona końc.:

78

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68553 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2018.1.03

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/53/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/53/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji