Object

Title: State of research and research possibilities of early medieval pottery from the Prague production zone

Creator:

Boháčová, Ivana

Date issued/created:

2017

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 55 (2017)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Abstract:

The current aim of the study of pottery from the Prague production zone is a detailed understanding of the changes in the pottery in connection with chronology and an explanation of the essence and causes of these changes while also capturing similarities and differences within the studied region. Accomplishing these goals will require a detailed evaluation of a larger number of pottery collections from key stratified contexts, i.e., from specific, chronologically well-defined contexts which were, for example, unaffected by post depositional processes, created in clearly demarcated intervals or allowing an absolute chronology to be established for the events that they document. A comparative online database of pottery from the Prague production zone created for this purpose should speed up the flow of information on key reference collections from the studied area

References:

Bartošková, A. 1999. Zánikový horizont budečské akropole (Ke chronologii raně středověké keramiky), Archeologicke rozhledy 51: 726–739
Boháčová, I. 1996a. Nejstarší horizonty Severního traktu Pražského hradu a jejich keramický inventář. In Z. Kurnatowska (ed.), Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej 1, Wrocław, 215–325
Boháčová, I. 1996b. Nejstarší stratifikovaná keramika a studium hradištního opevnění Pražského hradu, Archaeologia historica 21: 483–492
Boháčová, I. 2003. Keramika. In Stara Boleslav. Přemyslovsky hrad v ranem středověku, Mediaevalia archaeologica 5, Praha, 393–458
Boháčová, I. 2008. The archaeology of the dawn of Prague. In I. Boháčová and L. Poláček (eds), Burg – Forburg – Suburbium. Zum Problematik der Nebenareale frűhmittelalterlicher Zentren, Internationale Tagungen in Mikulčice 7, 1 Brno, 03–119
Boháčová, I. 2009. Pražský hrad a Malá Strana v raném středověku a problém synchronizace jejich vývoje. In S. Moździoch (ed.), Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją, Spotkania Bytomskie 6, Wrocław, 71–98
Boháčová, I. 2011. Prague, Budeč and Boleslav. The reflection of state formation in Early Medieval archaeological sources. In J. Macháček and Š. Ungerman (eds), Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa, Studien zur Archäologie Europas 14, Bonn, 371–395
Boháčová, I. 2013. Počátky budování přemyslovského státu a jeho centra – synchronizace výpovědi archeologických pramenů a jejich interpretace, Archaeologia historica 38: 7–25
Čiháková, J. 2012. Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky, Staleta Praha 28: 91–120
Dvorská, J. and Boháčová, I. 1999. Das historische Holz im Kontext der archäologischen Untersuchungen der Prager Burg. In L. Poláček and J. Dvorská (eds.), Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der Marc, Internationale Tagungen in Mikulčice 5, Brno, 55–67
Gregerová, M. 2012. Petrograficka charakteristika a chemicke složeni keramickych artefaktů Praha – Hradčany Loretánské nám. [odborný posudek] Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v. i., čj. txt2012_497
Hrdlička, L. 1993. Poznámky k chronologii pražské středověké keramiky, Archeologicke rozhledy 45: 93–112
Richter, M. 1982. Hradištko u Davle. Městečko ostrovského katera, Praha
Šolle, M. 1966. Stará Kouřim a projevy velkomoravské kultury v Čechach, Praha

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

55

Start page:

17

End page:

34

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66287 ; 0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information