Object

Title: Rola kobiety w Polsce Ludowej w świetle treści propagandowych rozpowszechnianych przez Ligę Kobiet w latach 1946–1956

Creator:

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Anna (1970- )

Date issued/created:

2018

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 2 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 149-178 ; Summary in Polish and English ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Abstract:

The Social and Civil League of Women was established in August 1945. From the very beginning it was a pro-government organisation supported by the Polish Workers’ Party. Its purpose was to shape political and civic attitudes of women. Propaganda was spread through the press, at ideological courses, official meetings and ceremonies. A thorough analysis of propagandist activities of the League depicts a changing attitude of the authorities of the Polish People’s Republic to the role of women in society in 1945–1956.

References:

Dajnowicz M., Działalność Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w świetle „Naszej Pracy” (1947–1949), w: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2016, s. 295–308.
Fidelis M., Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Warszawa 2015.
Jarska N., Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960, Warszawa 2015.
Jarska N., Liga Kobiet w terenie. Działalność Zarządu Dzielnicowego Poznań-Wilda 1956–1966, w: Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009. Referaty, red. Ł. Kamiński, T. Kozłowski, Warszawa 2010, s. 149–158.
Lubik-Reczek N., Reczek R., Liga Kobiet – organizacja „reprezentująca” interesy kobiet w Polsce Ludowej. Zarys działania, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, t. IV, s. 105–120.
Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Koła Rodzin Milicyjnych – powstanie, organizacja i praca propagandowa, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2017, nr 1 (2), s. 29–47.
Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Rola Ligi Kobiet w popularyzowaniu władz „Polski Ludowej”, w: „Polska Ludowa” 1944–1989 – wybrane problemy historii politycznej i społecznej, red. D. Litwin-Lewandowska, K. Bałękowski, Lublin 2016, s. 283–301.
Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Treści propagandowe rozpowszechniane przez Społeczno-Obywatelską Ligę Kobiet/ Ligę Kobiet na podstawie pisma „Poznajmy Prawdę” (1946–1952), w: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2017, s. 59–72.
Nowak B.A., Serving Women and the State. The League of Women in Communist Poland, Columbus 2004.
Nowakowska-Wierzchoś A., Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (1945–1949) i Związek Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej we Francji (1944–1950) – dokumenty programowe, „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” 2013, nr 2, s. 251–272.
Sokół Z., Prasa kobieca w Polsce w latach 1945–1995, Rzeszów 1998.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

50

Issue:

2

Start page:

149

End page:

178

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68590 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.2.08

Source:

IH PAN, sygn. A.507/50/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information